نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فاطمه_برازنده (۱۶ تصویر)

✔رویایی فرو رفتہ در باتلاقِ عمر در بُنِ لحظه های فراموش ناشدنی زیستن مبدل شده به یک‌ خلا دور دست تاریک... حسی منجمد میان روزنه های سرد افتاب با دلبستگی فراوان به در آغوش کشیدن ...

✔رویایی فرو رفتہ در باتلاقِ عمر در بُنِ لحظه های فراموش ناشدنی زیستن مبدل شده به یک‌ خلا دور دست تاریک... حسی منجمد میان روزنه های سرد افتاب با دلبستگی فراوان به در آغوش کشیدن خورشید ... و‌اینک من کلبه‌ی احساسم را جغدی کور می‌پاید باد میکوبد و‌میکوبد و عشق ...

۱ هفته پیش
5K
✅✔بجای چشم ، ذهن را باید بست ... تا خالی از فکر شد ... فکر نکردن ، بلدیت میخواهد ... #فاطمه_برازنده

✅✔بجای چشم ، ذهن را باید بست ... تا خالی از فکر شد ... فکر نکردن ، بلدیت میخواهد ... #فاطمه_برازنده

۲ هفته پیش
3K
✅✔لیلی ! عشـاقِ جهان؛ خدشه دار کردند آبروی عاشقی را ... #فاطمه_برازنده

✅✔لیلی ! عشـاقِ جهان؛ خدشه دار کردند آبروی عاشقی را ... #فاطمه_برازنده

۲ هفته پیش
3K
✅✔آینده ی بدونِ تو ، چیزی است که فقط گذشته میشود ... #فاطمه_برازنده

✅✔آینده ی بدونِ تو ، چیزی است که فقط گذشته میشود ... #فاطمه_برازنده

۲ هفته پیش
3K
✅✔من از تبار حوا هستم که یک

✅✔من از تبار حوا هستم که یک " آدم " دارد... #فاطمه_برازنده

۲ هفته پیش
3K
اینجا کسی در خاموشیِ روح، ایستاده میمیرد! #فاطمه_برازنده

اینجا کسی در خاموشیِ روح، ایستاده میمیرد! #فاطمه_برازنده

۲ هفته پیش
3K
بجای چشم ، ذهن را باید بست ... تا خالی از فکر شد ... فکر نکردن ، بلدیت میخواهد ... #فاطمه_برازنده

بجای چشم ، ذهن را باید بست ... تا خالی از فکر شد ... فکر نکردن ، بلدیت میخواهد ... #فاطمه_برازنده

۳۱ تیر 1398
3K
آینده ی بدونِ تو ، چیزی است که فقط گذشته میشود ... #فاطمه_برازنده

آینده ی بدونِ تو ، چیزی است که فقط گذشته میشود ... #فاطمه_برازنده

۳۱ تیر 1398
3K
من از تبار حوا هستم که یک

من از تبار حوا هستم که یک " آدم " دارد... #فاطمه_برازنده

۳۱ تیر 1398
4K
شاید خدا شبُ آفرید تا بندش

شاید خدا شبُ آفرید تا بندش" راحت تر " دلتنگ بشه ! #فاطمه_برازنده

۳۱ تیر 1398
4K
در این وادی

در این وادی " عقل " ابلهست و عشق نیست... عقل ، آه که دیگر عدالت نیست! #فاطمه_برازنده

۳۱ تیر 1398
4K
من انتظارم را می کِشم ، او هم مرا می کُشد ! #فاطمه_برازنده

من انتظارم را می کِشم ، او هم مرا می کُشد ! #فاطمه_برازنده

۳۱ تیر 1398
4K
مردابِ فراموشی روحم را در خود می کشاند ... اقلیم هوای وجودم مـاهش پشتِ تردید پنهان است ... جادوی زمانه ؛ مرا مست عالم کرد ... صدای شـعرم را دریاب ... شـعر گــوهر میشود ...

مردابِ فراموشی روحم را در خود می کشاند ... اقلیم هوای وجودم مـاهش پشتِ تردید پنهان است ... جادوی زمانه ؛ مرا مست عالم کرد ... صدای شـعرم را دریاب ... شـعر گــوهر میشود ... شعر صدای روئیدنِ احساس میشود ... موسیقی واژه هایم صدایم را به دیده ات می ...

۳۱ تیر 1398
4K
حالا به خویش رسیده ایم مینشینم و در حوضِ آبی خیالم ، آزادی را میسُرایم ... #فاطمه_برازنده

حالا به خویش رسیده ایم مینشینم و در حوضِ آبی خیالم ، آزادی را میسُرایم ... #فاطمه_برازنده

۳۱ تیر 1398
3K
به احترام زمان سکوت کردیم اما خوابمان برد! #فاطمه_برازنده

به احترام زمان سکوت کردیم اما خوابمان برد! #فاطمه_برازنده

۳۱ تیر 1398
3K
درین راهِ گم گشته‌ی زندگانی تکرار میکنیم ! تکرار هر چه بود و تکرار هرچه هست ... #فاطمه_برازنده

درین راهِ گم گشته‌ی زندگانی تکرار میکنیم ! تکرار هر چه بود و تکرار هرچه هست ... #فاطمه_برازنده

۳۱ تیر 1398
3K