نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فاطمه_رضایی (۱ تصویر)

احساس که جزو مهم رفتار هر آدمی ست تحت اثر ژنتیک در ما متولد می شود اما اگر بگویم بلوغش بی ربط به اکتساب نیست دروغ نگفته ام! وقتی احساسِ در بسته ی ما برای ...

احساس که جزو مهم رفتار هر آدمی ست تحت اثر ژنتیک در ما متولد می شود اما اگر بگویم بلوغش بی ربط به اکتساب نیست دروغ نگفته ام! وقتی احساسِ در بسته ی ما برای اولین بار بالغ می شود ، سری از بین سرها بیرون می آورد تا ببیند ...

۱۷ آذر 1398
569