نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرزاد_متین (۱۰۷ تصویر)

ای جمالت آفتاب ، ای کوه نور از نگاهت قلب می آید به شور در نظر بازی چو کم همت کنی دیده بینا میشود ای مثل حور #فرزاد_متین

ای جمالت آفتاب ، ای کوه نور از نگاهت قلب می آید به شور در نظر بازی چو کم همت کنی دیده بینا میشود ای مثل حور #فرزاد_متین

۲ روز پیش
4K
خورشید زد و زمین به آغوش کشید از پنجره با لطف خدا نور دمید عطری خوش و آشنا فضا را پر کرد بوی خوش آن فرشته از دور رسید #فرزاد_متین صبحتون زیبا

خورشید زد و زمین به آغوش کشید از پنجره با لطف خدا نور دمید عطری خوش و آشنا فضا را پر کرد بوی خوش آن فرشته از دور رسید #فرزاد_متین صبحتون زیبا

۱ هفته پیش
5K
بهار در تولدش به سوگ نشست بلبلان غم میسرایند زمین در تجدید زندگی آبستن داغ لاله هاست و مردمانی که میگریند به حال بهار #فرزاد_متین #سپکو_بهار

بهار در تولدش به سوگ نشست بلبلان غم میسرایند زمین در تجدید زندگی آبستن داغ لاله هاست و مردمانی که میگریند به حال بهار #فرزاد_متین #سپکو_بهار

۱ هفته پیش
3K
صبح در آغوشم آفتابی شد به وجودم عشق پاشید و عطر حضورش دکه ی عطاری را در آغوشم باز کرد #فرزاد_متین #سپکو_اغوش

صبح در آغوشم آفتابی شد به وجودم عشق پاشید و عطر حضورش دکه ی عطاری را در آغوشم باز کرد #فرزاد_متین #سپکو_اغوش

۱ هفته پیش
5K
شعرهایم بهاری شد و از انجماد ذهنم واژه هایی جوانه زد تا بر اندام برهنه ی افکارم آذین بندد شکوفه بر قامت بهار #فرزاد_متین #سپکو_بهار

شعرهایم بهاری شد و از انجماد ذهنم واژه هایی جوانه زد تا بر اندام برهنه ی افکارم آذین بندد شکوفه بر قامت بهار #فرزاد_متین #سپکو_بهار

۲ هفته پیش
6K
بهار می آید که به من بیاموزد از مرگ اندیشه ام امیدی بسازم به رنگ بهار #فرزاد_متین #سپکو_بهار

بهار می آید که به من بیاموزد از مرگ اندیشه ام امیدی بسازم به رنگ بهار #فرزاد_متین #سپکو_بهار

۲ هفته پیش
3K
حریر لطیف لبانت تراوش هنر خالق بود بر پیکره ی سیمین عشق که جادو میکرد تمنای لبان خسته ام را #سپکو_لب #فرزاد_متین

حریر لطیف لبانت تراوش هنر خالق بود بر پیکره ی سیمین عشق که جادو میکرد تمنای لبان خسته ام را #سپکو_لب #فرزاد_متین

۲ هفته پیش
6K
سپیده که زد بهار عاشقی میرسد و تو جوانه میزنی در سپیده ی صبحم #سپکو_سپیده #فرزاد_متین

سپیده که زد بهار عاشقی میرسد و تو جوانه میزنی در سپیده ی صبحم #سپکو_سپیده #فرزاد_متین

۴ هفته پیش
5K
رقص زیبایی داشت حریر مخملگون گیسوانت در نسیم عطراگین صبح دوباره باد می وزد بیا برقص #سپکو_رقص #فرزاد_متین

رقص زیبایی داشت حریر مخملگون گیسوانت در نسیم عطراگین صبح دوباره باد می وزد بیا برقص #سپکو_رقص #فرزاد_متین

۴ هفته پیش
5K
باور کن قلبم به تمنای تو میرقصد ساده و باشکوه میخواهمت بغلت را باز کن به آغوش بکش تمام باورم را #سپکو_باور #فرزاد_متین

باور کن قلبم به تمنای تو میرقصد ساده و باشکوه میخواهمت بغلت را باز کن به آغوش بکش تمام باورم را #سپکو_باور #فرزاد_متین

۱۰ اسفند 1398
9K
از دل سنگ طبیعت بهار رویید بر برهنگی سبزینه ها کشید و مهر تو جوانه زد از کویر بیجان دلم #سپکو_دل #فرزاد_متین

از دل سنگ طبیعت بهار رویید بر برهنگی سبزینه ها کشید و مهر تو جوانه زد از کویر بیجان دلم #سپکو_دل #فرزاد_متین

۱۰ اسفند 1398
9K
مثل یک پیچک به اندامم بپیچ جامه ای زیبا به احرامم بپیچ چون طبیبی بر شفای حال من نسخه ای زیبا به فرجامم بپیچ #فرزاد_متین

مثل یک پیچک به اندامم بپیچ جامه ای زیبا به احرامم بپیچ چون طبیبی بر شفای حال من نسخه ای زیبا به فرجامم بپیچ #فرزاد_متین

۳ اسفند 1398
5K
شعر من کوتاه و موهایت بلند دیده شد بینا چو گیسویت کمند از دل صدها غزل یا مثنوی با ردیفش بافتم شعری چو قند #فرزاد_متین

شعر من کوتاه و موهایت بلند دیده شد بینا چو گیسویت کمند از دل صدها غزل یا مثنوی با ردیفش بافتم شعری چو قند #فرزاد_متین

۲۹ بهمن 1398
7K
یک نفر آمد درون قلب من مآوا گرفت مثل مهمانی در این مهمانسرا سکنا گرفت من عجب دارم از این افسانه ی خوب خدا اندرون پیکرم ، یک پادشاهی پا گرفت #فرزاد_متین

یک نفر آمد درون قلب من مآوا گرفت مثل مهمانی در این مهمانسرا سکنا گرفت من عجب دارم از این افسانه ی خوب خدا اندرون پیکرم ، یک پادشاهی پا گرفت #فرزاد_متین

۲۶ بهمن 1398
7K
این حال و هوای دل ما سخت خراب است صد راه به پیش و همگی عین سراب است میخواستم از عشق تو افسانه بسازم لیکن چه کنم قصه ی ما نقش بر آب است #فرزاد_متین

این حال و هوای دل ما سخت خراب است صد راه به پیش و همگی عین سراب است میخواستم از عشق تو افسانه بسازم لیکن چه کنم قصه ی ما نقش بر آب است #فرزاد_متین

۲۴ بهمن 1398
7K
صبح آدینه فقط شعر و غزل میچسبد یار خوش صحبت لبریز عسل میچسبد تکیه بر هم زده با خوانش اشعار کهن بعد هر قصه چقد بوس و بغل میچسبد #فرزاد_متین

صبح آدینه فقط شعر و غزل میچسبد یار خوش صحبت لبریز عسل میچسبد تکیه بر هم زده با خوانش اشعار کهن بعد هر قصه چقد بوس و بغل میچسبد #فرزاد_متین

۱۸ بهمن 1398
5K
بغل کردم نسیم صبح امروز شده مست از هوای یار دلسوز هر انکس عابر کوی تو باشد معطر میشود چون عید نوروز #فرزاد_متین وقت به شمیم عطر یار

بغل کردم نسیم صبح امروز شده مست از هوای یار دلسوز هر انکس عابر کوی تو باشد معطر میشود چون عید نوروز #فرزاد_متین وقت به شمیم عطر یار

۱۶ بهمن 1398
7K
چو اذان سر وقتی که اگر نشنومت مزه ی ناب مسلمانیم ، از دل برود #فرزاد_متین

چو اذان سر وقتی که اگر نشنومت مزه ی ناب مسلمانیم ، از دل برود #فرزاد_متین

۱۳ بهمن 1398
4K
خورشید مزن که یار من در خواب است این لحظه ی عاشقانه اش کمیاب است بگذار که یار خفته ام خوش باشد چشمان خمار یار من هم ناب است #فرزاد_متین

خورشید مزن که یار من در خواب است این لحظه ی عاشقانه اش کمیاب است بگذار که یار خفته ام خوش باشد چشمان خمار یار من هم ناب است #فرزاد_متین

۱۳ بهمن 1398
7K
پیمانه پیمانه غزل میریزد از روی خوشش دکان عطاری خجل میماند از بوی خوشش مست از نگاه نافذش هر شاعری وقت سخن مشاطه میخواند غزل با دیدن موی خوشش #فرزاد_متین

پیمانه پیمانه غزل میریزد از روی خوشش دکان عطاری خجل میماند از بوی خوشش مست از نگاه نافذش هر شاعری وقت سخن مشاطه میخواند غزل با دیدن موی خوشش #فرزاد_متین

۱۳ بهمن 1398
4K