نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرشاد_فرخزاد (۷ تصویر)

قصه ی ما قصه ی آتش و آب است گاهی مثل جمعه، تلخی گاهی هم مثل شنبه سرشار آغازی ای کاش می شد تو را داشت همین طوری؛ عاشقانه بی حساب و کتاب حست می ...

قصه ی ما قصه ی آتش و آب است گاهی مثل جمعه، تلخی گاهی هم مثل شنبه سرشار آغازی ای کاش می شد تو را داشت همین طوری؛ عاشقانه بی حساب و کتاب حست می کنم هم خودت را هم عشق ممنوعه تو را من در این دایره حیرانم سرگشته، ...

۲۵ بهمن 1398
17K
درگیر رویای زنانه تو هستم جنون که چیزی نیست دردهایم از عشق است عشقی که ما را نمی خواهد پیرم نکن زندگی را دوست دارم من با عشق جوانه می زنم با فراق تو روزی ...

درگیر رویای زنانه تو هستم جنون که چیزی نیست دردهایم از عشق است عشقی که ما را نمی خواهد پیرم نکن زندگی را دوست دارم من با عشق جوانه می زنم با فراق تو روزی صد بار می میرم! من نگاه عاشقانه تو را به دنیا نمی دهم چیزی نگو ...

۲۱ بهمن 1398
48K
چه دنیایی ساخته ای برای من، برای تو دلتنگی کم است! دیدی گنجشک بودیم، کلاغ شدیم! دیدی سنگ زیرین آسیاب شدیم سخت و بی پروا آرام آرام دیوانه هم شدیم لبخند بزن می‌دانم که

چه دنیایی ساخته ای برای من، برای تو دلتنگی کم است! دیدی گنجشک بودیم، کلاغ شدیم! دیدی سنگ زیرین آسیاب شدیم سخت و بی پروا آرام آرام دیوانه هم شدیم لبخند بزن می‌دانم که "عاشق بودن برای تو کم است" برای تو شوق عاشقانه کم است، دیدار های مست نگاه ...

۲۹ آذر 1398
15K
مگر شعر ها در قفس می روند! شعر فریاد درد های عمیق است آنها که خود می آیند و جهان را به هم می ریزند! من تورا دیوانه می خواهم لیلی وار مجنون وار مغرب ...

مگر شعر ها در قفس می روند! شعر فریاد درد های عمیق است آنها که خود می آیند و جهان را به هم می ریزند! من تورا دیوانه می خواهم لیلی وار مجنون وار مغرب نو مشرق نو مرا به شوق بودنت مرا به شوق آمدنت مرا به این حس ...

۱۰ شهریور 1398
90
بگذار برای خواندن این ترانه

بگذار برای خواندن این ترانه " فریاد باشم" دنیا آنطور نماند اینطور هم نمی ماند! غمگین ترین اتفاق جهان گم شدن ارثیه های عاطفی من است! آن شهر مهربان آنها که شانه به شانه بودند آن یادگاری ها آن چراغ نفتی که گفتند نفتش رایگان است، آن سفره که بوی ...

۷ شهریور 1398
3K
هرگز از تاریخ عشق چشم برندار؛ در این محور موازی فقط عشق ما را به هم می رساند! آرام آرام باید جنگیدن را یاد بگیری بچه ام بزرگ شد پدر دوستت دارم قسم بخدا که ...

هرگز از تاریخ عشق چشم برندار؛ در این محور موازی فقط عشق ما را به هم می رساند! آرام آرام باید جنگیدن را یاد بگیری بچه ام بزرگ شد پدر دوستت دارم قسم بخدا که عشق ثروت است آواره ی اقتصاد ویرانم منی که می بینی اینجا نشستم؛ همه چیزم ...

۲۳ مرداد 1398
91
من گذشتم از تو از عشق معنایی از مفهوم تنهایی وای تو گم شده ی من بودی! تو شوق جان منی دنیای تو پر از حس ناب اما برای من شبیه یخ قطبی! #فرشاد_فرخزاد

من گذشتم از تو از عشق معنایی از مفهوم تنهایی وای تو گم شده ی من بودی! تو شوق جان منی دنیای تو پر از حس ناب اما برای من شبیه یخ قطبی! #فرشاد_فرخزاد

۱۸ مرداد 1398
231