نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرهاد_جعفری (۳ تصویر)

ازم پرسید: بابایی ما پولداریم؟ گفتم: نه ما طبقه متوسط رو به پایینیم. پرسید: یعنی چی؟ گفتم: یعنی نه آنقدر داریم که ندونیم باهاش چی کار کنیم نه اون قدر ندار و بدبخت بیچاره ایم ...

ازم پرسید: بابایی ما پولداریم؟ گفتم: نه ما طبقه متوسط رو به پایینیم. پرسید: یعنی چی؟ گفتم: یعنی نه آنقدر داریم که ندونیم باهاش چی کار کنیم نه اون قدر ندار و بدبخت بیچاره ایم که ندونیم چه خاکی بریزیم سرمون. آن وقت بهش گفتم: متوسط بودن حال به هم ...

۳ هفته پیش
5K
ازم پرسید: بابایی ما پولداریم؟ گفتم: نه ما طبقه متوسط رو به پایینیم. پرسید:یعنی چی؟ گفتم: یعنی نه اونقدر داریم که ندونیم باهاش چی کار کنیم، نه اونقدر ندار و بدبخت بیچاره ایم که ندونیم ...

ازم پرسید: بابایی ما پولداریم؟ گفتم: نه ما طبقه متوسط رو به پایینیم. پرسید:یعنی چی؟ گفتم: یعنی نه اونقدر داریم که ندونیم باهاش چی کار کنیم، نه اونقدر ندار و بدبخت بیچاره ایم که ندونیم چه خاکی بریزیم سرمون. آن وقت بهش گفتم: متوسط بودن حال بهم زنه گل گیسو، ...

۱۴ تیر 1398
34K
کافه را باز کرده ام،برای اینکه با درآمدش بتوانم یکی دو دست کت و شلوار تازه بخرم که تویش احساس هویت کنم.دو جفت کفش تخت چرم بخرم که وقتی می پوشم شان؛فکر کنم حالا هرچی،اما ...

کافه را باز کرده ام،برای اینکه با درآمدش بتوانم یکی دو دست کت و شلوار تازه بخرم که تویش احساس هویت کنم.دو جفت کفش تخت چرم بخرم که وقتی می پوشم شان؛فکر کنم حالا هرچی،اما باید یک قدمی بردارم.پیراهنی بخرم که وقتی دکمه هایش را می بندم؛فکر کنم یک چیز ...

۱۷ فروردین 1395
241