نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فروغ_فرحزاد (۱۰ تصویر)

می روم خسته و افسرده و زار🙄 سوی منزلگه ویرانه خویش💜 به خدا میبرم از شهر شما‌...😶 دل شوریده و دیوانه خویش☻ #فروغ_فرحزاد

می روم خسته و افسرده و زار🙄 سوی منزلگه ویرانه خویش💜 به خدا میبرم از شهر شما‌...😶 دل شوریده و دیوانه خویش☻ #فروغ_فرحزاد

۶ اردیبهشت 1398
21K
ناگهان پنچره پر شد از شب ... شب سرشار از انبوه صدا های تهی... شب مسموم از هرم زهر آلود نفس ها .... #فروغ_فرحزاد

ناگهان پنچره پر شد از شب ... شب سرشار از انبوه صدا های تهی... شب مسموم از هرم زهر آلود نفس ها .... #فروغ_فرحزاد

۲۰ دی 1397
12K
این چه عشقیست که در دل دارم من از این عشق چه حاصل دارم می گریزی ز من و در طلبت بازهم کوششِ باطل دارم... #فروغ_فرحزاد

این چه عشقیست که در دل دارم من از این عشق چه حاصل دارم می گریزی ز من و در طلبت بازهم کوششِ باطل دارم... #فروغ_فرحزاد

۷ مهر 1397
9K
#فروغ_فرحزاد

#فروغ_فرحزاد

۲۶ مرداد 1397
5K
آمدی چشمی به چشمم دوختی ممنونتم آتشی را در دلم افروختی ممنونتم گوشه چشمی آمدی آشوب در جانم نشست ناگهانی خرمنم را سوختی ممنونتم خنده مستانه‌ات لب را عطش‌کش کرده بود آبرو می‌خواستم نفروختی ممنونتم ...

آمدی چشمی به چشمم دوختی ممنونتم آتشی را در دلم افروختی ممنونتم گوشه چشمی آمدی آشوب در جانم نشست ناگهانی خرمنم را سوختی ممنونتم خنده مستانه‌ات لب را عطش‌کش کرده بود آبرو می‌خواستم نفروختی ممنونتم پند پیران را به گوشم خنده کردی مرحبا درس خوبی را بمن آموختی ممنونتم میروم ...

۱ مرداد 1396
6K
آمدی چشمی به چشمم دوختی ممنونتم آتشی را در دلم افروختی ممنونتم گوشه چشمی آمدی آشوب در جانم نشست ناگهانی خرمنم را سوختی ممنونتم خنده مستانه‌ات لب را عطش‌کش کرده بود آبرو می‌خواستم نفروختی ممنونتم ...

آمدی چشمی به چشمم دوختی ممنونتم آتشی را در دلم افروختی ممنونتم گوشه چشمی آمدی آشوب در جانم نشست ناگهانی خرمنم را سوختی ممنونتم خنده مستانه‌ات لب را عطش‌کش کرده بود آبرو می‌خواستم نفروختی ممنونتم پند پیران را به گوشم خنده کردی مرحبا درس خوبی را بمن آموختی ممنونتم میروم ...

۶ اردیبهشت 1396
4K
کاش از شاخه سرسبز حیات گل اندوه مرا می چیدی کاش در شعر من ای مایه عمر شعله راز مرا می دیدی _کاش زادروز فروغ فرحزاد بر همه عاشقان قلم اش مبارک 8دی #فروغ_فرحزاد +با ...

کاش از شاخه سرسبز حیات گل اندوه مرا می چیدی کاش در شعر من ای مایه عمر شعله راز مرا می دیدی _کاش زادروز فروغ فرحزاد بر همه عاشقان قلم اش مبارک 8دی #فروغ_فرحزاد +با یک روز تاخیر

۹ دی 1395
3K
می روم ! از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل #فروغِ جانِ جان #فروغ_فرحزاد

می روم ! از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل #فروغِ جانِ جان #فروغ_فرحزاد

۱ دی 1395
2K
امشب از خواب خوش گریزانم................. که خیال تو خوشتر از خواب است........... شبتون ماه...... #فروغ_فرحزاد

امشب از خواب خوش گریزانم................. که خیال تو خوشتر از خواب است........... شبتون ماه...... #فروغ_فرحزاد

۲۴ آذر 1395
2K
دیدمت شبی به خواب و سرخوشم......... وه که مگر به خواب ها ببینمت............... #فروغ_فرحزاد

دیدمت شبی به خواب و سرخوشم......... وه که مگر به خواب ها ببینمت............... #فروغ_فرحزاد

۲۱ مهر 1395
4K