نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرگل_مشتاقی (۱۶۷ تصویر)

بانو.... میدانم دلگیری از همه یِ این زندگی که فراز و نشیبش پدرِ روزگارت را دراورده, میدانم بیخود و بی جهت فکرِ خاطره ای روحت را به طغیان میبرد و احساساتت ازیادش جریحه دار میشود.... ...

بانو.... میدانم دلگیری از همه یِ این زندگی که فراز و نشیبش پدرِ روزگارت را دراورده, میدانم بیخود و بی جهت فکرِ خاطره ای روحت را به طغیان میبرد و احساساتت ازیادش جریحه دار میشود.... حتی میدانم تو تنها موجودی هستی که در اوجِ خنده میتوانی با صدایِ بلند گریه ...

۹ ساعت پیش
17K
بانو.... میدانم دلگیری از همه یِ این زندگی که فراز و نشیبش پدرِ روزگارت را دراورده, میدانم بیخود و بی جهت فکرِ خاطره ای روحت را به طغیان میبرد و احساساتت ازیادش جریحه دار میشود.... ...

بانو.... میدانم دلگیری از همه یِ این زندگی که فراز و نشیبش پدرِ روزگارت را دراورده, میدانم بیخود و بی جهت فکرِ خاطره ای روحت را به طغیان میبرد و احساساتت ازیادش جریحه دار میشود.... حتی میدانم تو تنها موجودی هستی که در اوجِ خنده میتوانی با صدایِ بلند گریه ...

۱۰ ساعت پیش
19K
هیچ میدانی گاهی موجودی به زندگی ات پای میگذارد به نامِ دوست فرقی نمیکند قِدمت اش چقدر باشد اشنایی اش چگونه بوده از چه دین و مذهب و آیینی باشد. وقتی دلت با دلش راه ...

هیچ میدانی گاهی موجودی به زندگی ات پای میگذارد به نامِ دوست فرقی نمیکند قِدمت اش چقدر باشد اشنایی اش چگونه بوده از چه دین و مذهب و آیینی باشد. وقتی دلت با دلش راه می آید. همیشه یاد و عکس هایش و خاطره هایِ بی تکرارش... دیوارِ زندگی ات ...

۳ روز پیش
4K
بانو.... میدانم دلگیری از همه یِ این زندگی که فراز و نشیبش پدرِ روزگارت را دراورده, میدانم بیخود و بی جهت فکرِ خاطره ای روحت را به طغیان میبرد و احساساتت ازیادش جریحه دار میشود.... ...

بانو.... میدانم دلگیری از همه یِ این زندگی که فراز و نشیبش پدرِ روزگارت را دراورده, میدانم بیخود و بی جهت فکرِ خاطره ای روحت را به طغیان میبرد و احساساتت ازیادش جریحه دار میشود.... حتی میدانم تو تنها موجودی هستی که در اوجِ خنده میتوانی با صدایِ بلند گریه ...

۳ روز پیش
21K
دوست دارم اقلاً یکی باشه تو دنیا که همینجور که دوستش دارم به همون میزان دوستم داشته باشه, برابر... نه کفه یِ دوست داشتن من سنگین باشه, نه کفه یِ ترازویِ اون سبک, یه دوست ...

دوست دارم اقلاً یکی باشه تو دنیا که همینجور که دوستش دارم به همون میزان دوستم داشته باشه, برابر... نه کفه یِ دوست داشتن من سنگین باشه, نه کفه یِ ترازویِ اون سبک, یه دوست داشتنِ کاملاً مساوی.... که نه دل ضررِ دوری و دلتنگی و ببینه, و نه روح ...

۱ هفته پیش
8K
حکایتِ زندگیِ بی سرو سامانم؛ شده مثلِ جناغ انگار همه ی دنیا اطرافَم با سکوت نشسته اند؛ و سرِ شکستنَم با هم شرط بسته اند. #فرگل_مشتاقی

حکایتِ زندگیِ بی سرو سامانم؛ شده مثلِ جناغ انگار همه ی دنیا اطرافَم با سکوت نشسته اند؛ و سرِ شکستنَم با هم شرط بسته اند. #فرگل_مشتاقی

۱ هفته پیش
3K
بانو.... میدانم دلگیری از همه یِ این زندگی که فراز و نشیبش پدرِ روزگارت را دراورده, میدانم بیخود و بی جهت فکرِ خاطره ای روحت را به طغیان میبرد و احساساتت ازیادش جریحه دار میشود.... ...

بانو.... میدانم دلگیری از همه یِ این زندگی که فراز و نشیبش پدرِ روزگارت را دراورده, میدانم بیخود و بی جهت فکرِ خاطره ای روحت را به طغیان میبرد و احساساتت ازیادش جریحه دار میشود.... حتی میدانم تو تنها موجودی هستی که در اوجِ خنده میتوانی با صدایِ بلند گریه ...

۱ هفته پیش
19K
شاید اونی که داری براش میجنگی تو قسمتِ داستانت نیست. شاید داری برای یه آدم اشتباه همه‌ی توانتو میذاری تا پیروز بشی... #فرگل_مشتاقی

شاید اونی که داری براش میجنگی تو قسمتِ داستانت نیست. شاید داری برای یه آدم اشتباه همه‌ی توانتو میذاری تا پیروز بشی... #فرگل_مشتاقی

۲ هفته پیش
6K
🌹 اگر کسی را دارید که میتوانید با اون ساعتها حرف بزنید و کلمات را تمام نکنید, و او با شما میخندد, با شما گریه میکند, با شما ساعت ها غیبتِ عالم و آدم را ...

🌹 اگر کسی را دارید که میتوانید با اون ساعتها حرف بزنید و کلمات را تمام نکنید, و او با شما میخندد, با شما گریه میکند, با شما ساعت ها غیبتِ عالم و آدم را میکند, و همه یِ حق هایِ دنیا را فقط به شما میدهد, کسی که وسطِ ...

۲ هفته پیش
13K
‌ هیچ میدانی گاهی موجودی به زندگی ات پای میگذارد به نامِ دوست فرقی نمیکند قِدمت اش چقدر باشد اشنایی اش چگونه بوده از چه دین و مذهب و آیینی باشد. وقتی دلت با دلش ...

‌ هیچ میدانی گاهی موجودی به زندگی ات پای میگذارد به نامِ دوست فرقی نمیکند قِدمت اش چقدر باشد اشنایی اش چگونه بوده از چه دین و مذهب و آیینی باشد. وقتی دلت با دلش راه می آید. همیشه یاد و عکس هایش و خاطره هایِ بی تکرارش... دیوارِ زندگی ...

۲ هفته پیش
7K
وَ درد، به استخوانِمان رسیده! اما هنوز خودمان را نباخته ایم و روزگار را زندگی میکنیم و هنوز آنقدر میخندیم که سرمان از این همه ناخوشی هایی که مجبور به پذیرفتنش کردیم درد میگیرد. #فرگل_مشتاقی

وَ درد، به استخوانِمان رسیده! اما هنوز خودمان را نباخته ایم و روزگار را زندگی میکنیم و هنوز آنقدر میخندیم که سرمان از این همه ناخوشی هایی که مجبور به پذیرفتنش کردیم درد میگیرد. #فرگل_مشتاقی

۲ هفته پیش
4K
وَ درد، به استخوانِمان رسیده! اما هنوز خودمان را نباخته ایم و روزگار را زندگی میکنیم و هنوز آنقدر میخندیم که سرمان از این همه ناخوشی هایی که مجبور به پذیرفتنش کردیم درد میگیرد. #فرگل_مشتاقی

وَ درد، به استخوانِمان رسیده! اما هنوز خودمان را نباخته ایم و روزگار را زندگی میکنیم و هنوز آنقدر میخندیم که سرمان از این همه ناخوشی هایی که مجبور به پذیرفتنش کردیم درد میگیرد. #فرگل_مشتاقی

۴ هفته پیش
3K
وَ درد، به استخوانِمان رسیده! اما هنوز خودمان را نباخته ایم و روزگار را زندگی میکنیم و هنوز آنقدر میخندیم که سرمان از این همه ناخوشی هایی که مجبور به پذیرفتنش کردیم درد میگیرد. #فرگل_مشتاقی

وَ درد، به استخوانِمان رسیده! اما هنوز خودمان را نباخته ایم و روزگار را زندگی میکنیم و هنوز آنقدر میخندیم که سرمان از این همه ناخوشی هایی که مجبور به پذیرفتنش کردیم درد میگیرد. #فرگل_مشتاقی

۴ هفته پیش
3K
کاش خبرهایِ خوب سر زده از راه میرسیدند. دستِمان را میگرفتند و میبردند جایی که نه غم باشد نه دوری. نه دلتنگی باشد نه فاصله. نه تنفری باشد نه بیزاری. نه ترسِ از دست دادنی ...

کاش خبرهایِ خوب سر زده از راه میرسیدند. دستِمان را میگرفتند و میبردند جایی که نه غم باشد نه دوری. نه دلتنگی باشد نه فاصله. نه تنفری باشد نه بیزاری. نه ترسِ از دست دادنی باشد نه ناتوانیِ فراموش کردن. کاش دستِ اتفاقهایِ خوب آنقدر قوی بودند که میشد تمامِمان ...

۲۶ تیر 1398
24K
میدانم گاهی تلخ ام؛ گس ام؛ بیشتر از معمولِ زندگیِ یک نواختم؛ بد اخلاق و عنُق هستم ؛ میدانم روزهایی ست مثلِ پیچکِ یاسِ روی دیوارِ خانه های قدیمی ؛ در خودم میپیچم ؛ و ...

میدانم گاهی تلخ ام؛ گس ام؛ بیشتر از معمولِ زندگیِ یک نواختم؛ بد اخلاق و عنُق هستم ؛ میدانم روزهایی ست مثلِ پیچکِ یاسِ روی دیوارِ خانه های قدیمی ؛ در خودم میپیچم ؛ و هرچقدر در را بکوبند؛ هیچکسی را در خانه ی کوچک ام راه نمیدهم. اما حتّی ...

۱۹ تیر 1398
13K
بهترین گره یِ کورِ دنیا همان چند لحظه‌ی پیچ و تاب خورده‌ی نگاهِ من به توست که مست می‌شود در همه یِ تارو پودی که جز تو به هیچ بسته است 😍🍃 #فرگل_مشتاقی

بهترین گره یِ کورِ دنیا همان چند لحظه‌ی پیچ و تاب خورده‌ی نگاهِ من به توست که مست می‌شود در همه یِ تارو پودی که جز تو به هیچ بسته است 😍🍃 #فرگل_مشتاقی

۱۹ تیر 1398
11K
دلمان نصف شده است بین تمام آدمهایی که باید بهشان خودمان را تا ابد ثابت کنیم! انگار فقط به دنیا امده ایم که به کسانی که دوستشان داریم نشان دهیم ما خوبیم! ما مهربانیم. ما ...

دلمان نصف شده است بین تمام آدمهایی که باید بهشان خودمان را تا ابد ثابت کنیم! انگار فقط به دنیا امده ایم که به کسانی که دوستشان داریم نشان دهیم ما خوبیم! ما مهربانیم. ما با گذشتیم.. ولی کمی غمگینیم کمی با معمولی های اطرافتان فرق داریم... بیشتر دلمان روزها ...

۱۲ تیر 1398
8K
مرد که خوب باشد زن عزیزِ خانه میشود لباس های رنگارنگش موهایِ بلند و آبشارش گلِ سر های گل گلی اش و عطرِ تنش خانه را زنده میکند. مرد که مهربانِ یار باشد زن عزیز ...

مرد که خوب باشد زن عزیزِ خانه میشود لباس های رنگارنگش موهایِ بلند و آبشارش گلِ سر های گل گلی اش و عطرِ تنش خانه را زنده میکند. مرد که مهربانِ یار باشد زن عزیز دردانه یِ اش میشود. حس امنیت و اعتماد درونش موج میزند محبت اش تمام آدمهای ...

۱۱ تیر 1398
11K
🌸🌹🌼من دیگر خسته نشدم از بی مهری ها؛ دل زده نشدم از چند رنگی ها؛ از نقاب هایِ قشنگِ رویِ صورتشان؛ دیگر سلول های تنم از دردهایِ گاه و بی گاهی که بر من فرود ...

🌸🌹🌼من دیگر خسته نشدم از بی مهری ها؛ دل زده نشدم از چند رنگی ها؛ از نقاب هایِ قشنگِ رویِ صورتشان؛ دیگر سلول های تنم از دردهایِ گاه و بی گاهی که بر من فرود می امد به تنگ نیامد. نلرزیدم از نگاه هایِ زخمی و پر ترحم شان, نترسیدم ...

۹ تیر 1398
13K
🌹در من چندین زن بی پناه زندگی میکنند... زنی معصوم و مظلوم که به وقتِ دلگیری هایش تکیه گاهِ وجودش شانه هایش میشوند زنی جسور و بی پروا؛ مستبد و خود رای که هر آنچه ...

🌹در من چندین زن بی پناه زندگی میکنند... زنی معصوم و مظلوم که به وقتِ دلگیری هایش تکیه گاهِ وجودش شانه هایش میشوند زنی جسور و بی پروا؛ مستبد و خود رای که هر آنچه را که دوست دارد را حقِ طبیعیِ خودش میداند. زنی قوی ... که مردانه می ...

۹ تیر 1398
13K