نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فریبرز_پور_شفیع (۴ تصویر)

🍁 ☘ 🌾 🍃 دوستت دارم

🍁 ☘ 🌾 🍃 دوستت دارم" ، در زبان مردان شکل‌های مختلفی دارد ! بعضی‌ها با یک شاخه گل ... بعضی‌ها با یک چشمک در یک مهمانی شلوغ ... برخی با بوسه‌ای آتشین در نیمه‌های شب ... عده‌ای با گفتن : "خانم، آستینم را تا میزنی ؟" اما فقط تعداد ...

۵ روز پیش
17K

"دوستت دارم" در زبان مردان شکل‌های مختلفی دارد ! بعضی‌ها با یک شاخه گل ... بعضی‌ها با یک چشمک در یک مهمانی شلوغ ... برخی با بوسه‌ای آتشین در نیمه‌های شب ... عده‌ای با گفتن : "خانم، آستینم را تا میزنی ؟" اما فقط تعداد اندکی از آن‌ها بجای گفتن ...

۹ آبان 1398
6K

"دوستت دارم" در زبان مردان شکل‌های مختلفی دارد ! بعضی‌ها با یک شاخه گل ... بعضی‌ها با یک چشمک در یک مهمانی شلوغ ... برخی با بوسه‌ای آتشین در نیمه‌های شب ... عده‌ای با گفتن : "خانم، آستینم را تا میزنی ؟" اما فقط تعداد اندکی از آن‌ها بجای گفتن ...

۷ آبان 1398
8K

"دوستت دارم" ، در زبان مردان شکل‌های مختلفی دارد ! بعضی‌ها با یک شاخه گل ... بعضی‌ها با یک چشمک در یک مهمانی شلوغ ... عده‌ای با گفتن : "خانم، آستینم را تا میزنی ؟" اما فقط تعداد اندکی از آن‌ها بجای گفتن دوستت دارم، برای معشوقه شان شعر می‌سرایند ...

۳ مهر 1398
8K