نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فکرنو (۵۷۲۶ تصویر)

به دُور شمع پر حرارتی که عاشق است سوختن پروانه ی بیچاره تماشا دارد.؟ #بیاتانی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

به دُور شمع پر حرارتی که عاشق است سوختن پروانه ی بیچاره تماشا دارد.؟ #بیاتانی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۰ آذر 1395
112
تو بیا حال مرا خوب ڪه نه بهتر ڪن ڪه من و حال خوشم با تو سخن ها داریم... #بیاتانی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

تو بیا حال مرا خوب ڪه نه بهتر ڪن ڪه من و حال خوشم با تو سخن ها داریم... #بیاتانی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۲۱ آبان 1395
74
غزل غزل همه ی دفترم غرامت تو۰۰۰ #حسین_منزوی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

غزل غزل همه ی دفترم غرامت تو۰۰۰ #حسین_منزوی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۲۰ آبان 1395
40
بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست #فاضل_نظری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

بی سبب تا لب دریا مکشان قایق را قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست #فاضل_نظری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۹ آبان 1395
54
بی خواب که می شوم شروع می کنم به بافتن گیسوهایم یکی از زیر یکی از رو تاب می دهم دور انگشتانم به هم میپیچند موهایم دردهایم لبخندم اشک هایم... بی تاب که می شوم ...

بی خواب که می شوم شروع می کنم به بافتن گیسوهایم یکی از زیر یکی از رو تاب می دهم دور انگشتانم به هم میپیچند موهایم دردهایم لبخندم اشک هایم... بی تاب که می شوم خواب می بینم که بی خواب شده ام و موهایم را می بافم... #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه ...

۱۹ آبان 1395
57
دستخطی دارم از او بر دل خود یادگار عشق کاری کرد با قلبم که چاقو با انار #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

دستخطی دارم از او بر دل خود یادگار عشق کاری کرد با قلبم که چاقو با انار #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۷ آبان 1395
97
شست #باران همه‌ی کوچه خیابان‌ ها را پس چرا مانده #غمت بردل بارانی من؟! #حسین_منزوی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

شست #باران همه‌ی کوچه خیابان‌ ها را پس چرا مانده #غمت بردل بارانی من؟! #حسین_منزوی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۷ آبان 1395
139
خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد چه جای من که از سردی و خاموشی زمستانَم... #شهریار #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد چه جای من که از سردی و خاموشی زمستانَم... #شهریار #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۶ آبان 1395
74
گیسو میان واژه برایم رها نکن ... من از تبار ِ واژه ی سرخ ِ سیاوشم بانو ! به قول ِ حضرت ِ استاد شهریار عاشق نبوده ای، که بفهمی چه می کِشم ...! #حامد_عسکری ...

گیسو میان واژه برایم رها نکن ... من از تبار ِ واژه ی سرخ ِ سیاوشم بانو ! به قول ِ حضرت ِ استاد شهریار عاشق نبوده ای، که بفهمی چه می کِشم ...! #حامد_عسکری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۳ آبان 1395
46
بی تو خسته‌ست ز جانم تن و جانم ز تنم خسته‌ام من هم ازین بارِ گرانی که منم #حسین_منزوی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

بی تو خسته‌ست ز جانم تن و جانم ز تنم خسته‌ام من هم ازین بارِ گرانی که منم #حسین_منزوی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۳ آبان 1395
38
چای خوب است اگر دست به دستم بدهی ورنه هرگز هوسش در دل ما نیست که نیست. #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

چای خوب است اگر دست به دستم بدهی ورنه هرگز هوسش در دل ما نیست که نیست. #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۳ آبان 1395
43
چای دم کن... خسته ام از تلخی نسکافه ها چای با عطر هل و گلهای قوری بهتر است... #حامد_عسکری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

چای دم کن... خسته ام از تلخی نسکافه ها چای با عطر هل و گلهای قوری بهتر است... #حامد_عسکری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۲ آبان 1395
75
بیدار نشستم که غمت را چو چراغی از شب بستانم به سحر بسپرم امشب #حسین_منزوی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

بیدار نشستم که غمت را چو چراغی از شب بستانم به سحر بسپرم امشب #حسین_منزوی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۲ آبان 1395
55
روسری را پس بزن تا شورش ِبادت شوم شهر را درهم بریزم شور ِفریادت شوم ای فدای ِبوسه ات شیرین ِکرمانشاهی ام! بعد ِچندین قرن باید باز فرهادت شوم چشم ِتریاکی تو کم بود عینک ...

روسری را پس بزن تا شورش ِبادت شوم شهر را درهم بریزم شور ِفریادت شوم ای فدای ِبوسه ات شیرین ِکرمانشاهی ام! بعد ِچندین قرن باید باز فرهادت شوم چشم ِتریاکی تو کم بود عینک هم زدی؟! شیشه ای کردی مرا تا خوب معتادت شوم تیز کن چاقوی زن جانی ...

۱۰ آبان 1395
44
نگو دوستت دارم،من گناه دارم!! صدایت طنین انداز جهانم می شود افسار اسب وحشی ام کار دستت میدهد یال هایش را می دهد تو شانه کنی من گناه دارم... #منصوره #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

نگو دوستت دارم،من گناه دارم!! صدایت طنین انداز جهانم می شود افسار اسب وحشی ام کار دستت میدهد یال هایش را می دهد تو شانه کنی من گناه دارم... #منصوره #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۰ آبان 1395
76
تنها، غمگین، نشسته با ماه . در خلوتِ ساکت شبانگاه . اشکی به رُخم دوید، ناگاه دیدم که هنوز عاشقم ، آه ! #فریدون_مشیری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

تنها، غمگین، نشسته با ماه . در خلوتِ ساکت شبانگاه . اشکی به رُخم دوید، ناگاه دیدم که هنوز عاشقم ، آه ! #فریدون_مشیری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۰ آبان 1395
89
به سر هوای تو می پرورم که مثل حباب اگرچه هیچم، در خویشتن نمی گنجم... #فاضل_نظری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

به سر هوای تو می پرورم که مثل حباب اگرچه هیچم، در خویشتن نمی گنجم... #فاضل_نظری #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۱۰ آبان 1395
41
به تاروپود چادرت سوگند به گیسوی سفیدت سوگند در بافتن سرنوشتم سوختم مادر....... سوختم #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

به تاروپود چادرت سوگند به گیسوی سفیدت سوگند در بافتن سرنوشتم سوختم مادر....... سوختم #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۹ آبان 1395
58
چشم می بندی و بغض کهنه ات وا می شود تازه پیدا می شود آدم که تنها می شود #حسن_بیاتانی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

چشم می بندی و بغض کهنه ات وا می شود تازه پیدا می شود آدم که تنها می شود #حسن_بیاتانی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۹ آبان 1395
52
بهارِ با تو بودن‌ها چه شد؟ پاییزِ دلتنگی‌ست... #سجاد_سامانی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

بهارِ با تو بودن‌ها چه شد؟ پاییزِ دلتنگی‌ست... #سجاد_سامانی #عاشقانه_های_پاک #عاشقانه #عشق #فکرنو

۲۷ مهر 1395
35