نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ف_سین (۷ تصویر)

...دوربین های عکاسی اختراع های خوبی اند.. ولی ناقص اند، خنده هایت را بدون صدا ثبت میکنند! #ف_سین

...دوربین های عکاسی اختراع های خوبی اند.. ولی ناقص اند، خنده هایت را بدون صدا ثبت میکنند! #ف_سین

۵ دی 1398
5K
حاله هایی نا مفهوم از خاطراتش را یادم هست با ابروهای نا میزان یکی بالا، دیگری پایین! قیافه ای حق به جانب! حرفی را با لب هایش شعر میکرد.... و یا با همان چهره پشت ...

حاله هایی نا مفهوم از خاطراتش را یادم هست با ابروهای نا میزان یکی بالا، دیگری پایین! قیافه ای حق به جانب! حرفی را با لب هایش شعر میکرد.... و یا با همان چهره پشت ماشین، به من چشم میدوخت. خوب که فکر میکنم گاهی رد نگاهم را هم میگرفت: ...

۱۵ آذر 1398
240
کدام کلمه جمله و یا عبارت هست، که دلت بخواهد و آنرا به هر نحوی برای تو، شعر نکرده باشم وقتی به خویشتن خود فکر میکنی، کدام تشبیه برای توصیف چشم هایت به ذهنت خطور ...

کدام کلمه جمله و یا عبارت هست، که دلت بخواهد و آنرا به هر نحوی برای تو، شعر نکرده باشم وقتی به خویشتن خود فکر میکنی، کدام تشبیه برای توصیف چشم هایت به ذهنت خطور میکند، که پیش از آن در اشعارم نخوانده باشی... و یا کدام نوع از گفتن ...

۲۰ آبان 1398
112
. برنامه‌ی سفرمان را چیده ام قرار است از جاده های دوست داشتن عبور کنیم در قهوه خانه های میان راه شادی بنوشیم و با لبخند ، حسابمان را تسویه کنیم بعد از آن دل ...

. برنامه‌ی سفرمان را چیده ام قرار است از جاده های دوست داشتن عبور کنیم در قهوه خانه های میان راه شادی بنوشیم و با لبخند ، حسابمان را تسویه کنیم بعد از آن دل به دریا بزنیم اقیانوس غم و دلخوری را کنار هم طی می‌کنیم و از مرز ...

۱۷ شهریور 1398
65
. بیا با زندگی بازی کنیم. من و تو و شادی چشم بگذاریم غم و غصه بروند قایم شوند قرار بر اینکه تا هزار بشماریم و شرط بگذاریم هرکه جای دورتری قایم شد، برنده بازی ...

. بیا با زندگی بازی کنیم. من و تو و شادی چشم بگذاریم غم و غصه بروند قایم شوند قرار بر اینکه تا هزار بشماریم و شرط بگذاریم هرکه جای دورتری قایم شد، برنده بازی باشد... و بعد تا صد که شمردیم، سه تایی فرار کنیم... از غم و غصه ...

۲۱ اردیبهشت 1398
238
. برنامه سفرمان را چیده ام. قرار است از جاده های دوست داشتن عبور کنیم. در قهوه خانه های میان راه، شادی بنوشیم و با لبخند، حسابمان را تسویه کنیم... بعد از ان دل به ...

. برنامه سفرمان را چیده ام. قرار است از جاده های دوست داشتن عبور کنیم. در قهوه خانه های میان راه، شادی بنوشیم و با لبخند، حسابمان را تسویه کنیم... بعد از ان دل به دریا بزنیم. اقیانوس غم و دلخوری را ، کنار هم طی میکنیم و از مرز ...

۴ فروردین 1398
217
از اولِ مهر :) شروع شد دوباره.... هرچند روزِ خیلی فوق العاده ای نبود. اما خب، روزی که بشه تو دسته روز های خاکستری با خال خال های آبی دسته بندیش کرد، روز چندان بدی ...

از اولِ مهر :) شروع شد دوباره.... هرچند روزِ خیلی فوق العاده ای نبود. اما خب، روزی که بشه تو دسته روز های خاکستری با خال خال های آبی دسته بندیش کرد، روز چندان بدی هم نیست! #ف_سین #پاییز_ن #مهر_شروع_شد راستی! آدرس اینستاگرام من: @f_nasr313

۲ مهر 1397
88