نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قهرمان_سازی_عامل_انحراف_جامعه_اسلامی (۲ تصویر)

#قهرمان_سازی_عامل_انحراف_جامعه_اسلامی معاویه که با آزادی‌های بی‌حدومرز در دوران خلفا خو گرفته بود و پس از عثمان داعیه خلافت داشت، با طلوع حکومت علوی عرصه را بر خود تنگ دید و نهایتاً تصمیم گرفت مصاف صفین ...

#قهرمان_سازی_عامل_انحراف_جامعه_اسلامی معاویه که با آزادی‌های بی‌حدومرز در دوران خلفا خو گرفته بود و پس از عثمان داعیه خلافت داشت، با طلوع حکومت علوی عرصه را بر خود تنگ دید و نهایتاً تصمیم گرفت مصاف صفین را طراحی کند. جرئت پیدا کردن شخصیتی مانند معاویه که همانند پدرش هیچ‌گاه ایمان نیاوردند، ...

۹ مهر 1397
16K
#قهرمان_سازی_عامل_انحراف_جامعه_اسلامی معاویه که با آزادی‌های بی‌حدومرز در دوران خلفا خو گرفته بود و پس از عثمان داعیه خلافت داشت، با طلوع حکومت علوی عرصه را بر خود تنگ دید و نهایتاً تصمیم گرفت مصاف صفین ...

#قهرمان_سازی_عامل_انحراف_جامعه_اسلامی معاویه که با آزادی‌های بی‌حدومرز در دوران خلفا خو گرفته بود و پس از عثمان داعیه خلافت داشت، با طلوع حکومت علوی عرصه را بر خود تنگ دید و نهایتاً تصمیم گرفت مصاف صفین را طراحی کند. جرئت پیدا کردن شخصیتی مانند معاویه که همانند پدرش هیچ‌گاه ایمان نیاوردند، ...

۳ مهر 1397
13K