نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لحظه_تلخ_وداع (۱ تصویر)

به سفر #خواهم_رفت کلماتی که ز لبهای چو #گل خندانت آمد و #قلب مرا سخت آزرد قلب #من در #تپش است لحظه ای مات شدم #لحظه_تلخ_وداع هرگز از یاد نرفت من تو را میبینم با ...

به سفر #خواهم_رفت کلماتی که ز لبهای چو #گل خندانت آمد و #قلب مرا سخت آزرد قلب #من در #تپش است لحظه ای مات شدم #لحظه_تلخ_وداع هرگز از یاد نرفت من تو را میبینم با لبانی #خندان چمدانی در #دست #کوله باری بر پشت من ولی در #سینه دارم آهی ...

۵ آبان 1395
140