نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لـبـخـنـد (۲ تصویر)

#لبخند بزن کسے نباید بفهمہ #درد داری کسے نباید بفہمہ دلت گرفتہ هیچکس نباید بفهمہ #کم آوردی و فہمیدن اینا بزرگترین دردِ درد داره #کم آورده باشے و امّـا خودتو #شاد نشون بدی درد داره ...

#لبخند بزن کسے نباید بفهمہ #درد داری کسے نباید بفہمہ دلت گرفتہ هیچکس نباید بفهمہ #کم آوردی و فہمیدن اینا بزرگترین دردِ درد داره #کم آورده باشے و امّـا خودتو #شاد نشون بدی درد داره #گریہ کنے و #هیچکس نباشہ، #نفہمہ امـّا تو بازم #لـبـخـنـد بزن همیشہ..

۸ تیر 1395
5K
#لـبـخـنـد بزن همیشہ... کسے نباید بفہمہ درد داری... کسے نباید بفہمہ دلت گرفتہ... هیچکس نباید بفهمہ کم آوردی... و فہمیدن اینا بزرگترین دردِ... درد داره دل گرفتہ باشے و دلداری بِدی... درد داره کم آورده ...

#لـبـخـنـد بزن همیشہ... کسے نباید بفہمہ درد داری... کسے نباید بفہمہ دلت گرفتہ... هیچکس نباید بفهمہ کم آوردی... و فہمیدن اینا بزرگترین دردِ... درد داره دل گرفتہ باشے و دلداری بِدی... درد داره کم آورده باشے و امّـا خودتو شاد نشون بدی... درد داره گریہ کنے و هیچکس نباشہ، نفہمہ... ...

۷ اسفند 1394
476