نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لوئیزا_می_آلکوت (۲ تصویر)

این نهایت ناشکری است که آدم بخواهد همه نعمت هایی را که در اختیارش است فقط به خاطر این که آن چیزی را که میخواسته به دست نیاورده است نادیده بگیرد ... #همسران_خوب #لوئیزا_می_آلکوت

این نهایت ناشکری است که آدم بخواهد همه نعمت هایی را که در اختیارش است فقط به خاطر این که آن چیزی را که میخواسته به دست نیاورده است نادیده بگیرد ... #همسران_خوب #لوئیزا_می_آلکوت

۲ بهمن 1398
8K
رمان همسران خوب اثر لوئیزا می الکوت رمان نویس آمریکایی است که دنباله زنان کوچک دیگر اثر اوست.این رمان داستان زندگی چهار خواهر است که هریک وظایف اجتماعی و خانوادگی خود را در غیاب پدر ...

رمان همسران خوب اثر لوئیزا می الکوت رمان نویس آمریکایی است که دنباله زنان کوچک دیگر اثر اوست.این رمان داستان زندگی چهار خواهر است که هریک وظایف اجتماعی و خانوادگی خود را در غیاب پدر و مادر که درگیر جنگ های داخلی آمریکا هستند به نحو شایسته ای انجام میدهندآنان ...

۱۰ دی 1398
9K