نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لواشک_خرمالو (۲ تصویر)

#لواشک_خرمالو طرز تهیه تعدادی خرمالو را اگر هسته داره باید جدا کنید وریخت داخل بلندروپوره اش کنیم. اگر دوست داشتین که پوستش رو بگیرید من نگرفتم. حالا میتونید روی کاغذ آلومینیوم یا پلاستیک بریزید وبزارید ...

#لواشک_خرمالو طرز تهیه تعدادی خرمالو را اگر هسته داره باید جدا کنید وریخت داخل بلندروپوره اش کنیم. اگر دوست داشتین که پوستش رو بگیرید من نگرفتم. حالا میتونید روی کاغذ آلومینیوم یا پلاستیک بریزید وبزارید خشک بشه واما طریقه ای که من خشک کردم به این صورت که از کیسه ...

۲ هفته پیش
20K
#لواشک_خرمالو طرز تهیه تعدادی خرمالو را اگر هسته داره باید جدا کنید وریخت داخل بلندروپوره اش کنیم. اگر دوست داشتین که پوستش رو بگیرید من نگرفتم. حالا میتونید روی کاغذ آلومینیوم یا پلاستیک بریزید وبزارید ...

#لواشک_خرمالو طرز تهیه تعدادی خرمالو را اگر هسته داره باید جدا کنید وریخت داخل بلندروپوره اش کنیم. اگر دوست داشتین که پوستش رو بگیرید من نگرفتم. حالا میتونید روی کاغذ آلومینیوم یا پلاستیک بریزید وبزارید خشک بشه واما طریقه ای که من خشک کردم به این صورت که از کیسه ...

۳ هفته پیش
14K