نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مادرے (۴ تصویر)

دعاے#مادر #خدایا هیچ #مادرے مریض نشه هیچ #مادرے شکسته نشه هیچ #مادرے غمگین نشه هیچ #مادرے گریان نشه هیچ #مادرے پیر نشه #خدایا هیچ #مادرے تنها نشه هیچ کسے بے #مادر نشه😔

دعاے#مادر #خدایا هیچ #مادرے مریض نشه هیچ #مادرے شکسته نشه هیچ #مادرے غمگین نشه هیچ #مادرے گریان نشه هیچ #مادرے پیر نشه #خدایا هیچ #مادرے تنها نشه هیچ کسے بے #مادر نشه😔

۱ شهریور 1397
169
کمیته مرکزی خادمین شهدا: یادمان باشد در همین ڪوچہ ما.... #مادرے هست ڪـہ #عشقش را داد .... تا تو #عاشق بشوے .... @khademinekoolebar

کمیته مرکزی خادمین شهدا: یادمان باشد در همین ڪوچہ ما.... #مادرے هست ڪـہ #عشقش را داد .... تا تو #عاشق بشوے .... @khademinekoolebar

۲۲ اردیبهشت 1397
124
❁﷽❁ سوره غم مےرسد ، آیاٺ مریم مےرسد #عطر_سیب و بوے اسپند مُحرّم مےرسد دسٺ خود را روے سینہ مےگذارم با ادب آه ، دارد #مادرے با قامٺ خم مےرسد #یا_ابا_عبدالله_ع❤ ️ 🌹

❁﷽❁ سوره غم مےرسد ، آیاٺ مریم مےرسد #عطر_سیب و بوے اسپند مُحرّم مےرسد دسٺ خود را روے سینہ مےگذارم با ادب آه ، دارد #مادرے با قامٺ خم مےرسد #یا_ابا_عبدالله_ع❤ ️ 🌹

۹ مهر 1395
13
❁﷽❁ سوره غم مےرسد ، آیاٺ مریم مےرسد #عطر_سیب و بوے اسپند مُحرّم مےرسد دسٺ خود را روے سینہ مےگذارم با ادب آه ، دارد #مادرے با قامٺ خم مےرسد #یا_ابا_عبدالله_ع❤ ️ #شاه_شهید_ڪربلا⚜ 🌹 ❦ ...

❁﷽❁ سوره غم مےرسد ، آیاٺ مریم مےرسد #عطر_سیب و بوے اسپند مُحرّم مےرسد دسٺ خود را روے سینہ مےگذارم با ادب آه ، دارد #مادرے با قامٺ خم مےرسد #یا_ابا_عبدالله_ع❤ ️ #شاه_شهید_ڪربلا⚜ 🌹 ❦ @hoseinjaaan

۷ مهر 1395
72