نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مادی_گرایی (۲ تصویر)

فرزند آوری بسیار برای یک انسان مهم است و انسان چه دیدگاهی مادی داشته باشد و چه الهی هر دو بر این امر اتفاق دارند؛ چراکه فرزند مایه‌ی زینت انسان است مثل دیگر زینت‌ها و ...

فرزند آوری بسیار برای یک انسان مهم است و انسان چه دیدگاهی مادی داشته باشد و چه الهی هر دو بر این امر اتفاق دارند؛ چراکه فرزند مایه‌ی زینت انسان است مثل دیگر زینت‌ها و دیگر اسبابی که دین‌دار و غیر او در آن‌ها مشترک‌اند؛ ولی در منطق و نگاه ...

۲۵ دی 1396
8K
ما در جوامع با سه گزینه رو برو هستیم. پوچ گرایی؛ مادی گرایی، دین گرایی. حداقل کاری که برای اصلاح جوامع کلی و روحیات شخصی افراد باید انجام دهیم این است که بگوئیم و تکرار ...

ما در جوامع با سه گزینه رو برو هستیم. پوچ گرایی؛ مادی گرایی، دین گرایی. حداقل کاری که برای اصلاح جوامع کلی و روحیات شخصی افراد باید انجام دهیم این است که بگوئیم و تکرار کنیم و موج فرهنگی ایجاد کنیم که حداقل پوچ گرا نباشید. منفی باف نباشید. نا ...

۳۰ اردیبهشت 1394
10K