نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مارک_تواین (۵۳ تصویر)

بیست سال بعد ، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای .. بنابراین روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه امنت بیرون بیا ، جستجو کن ...

بیست سال بعد ، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای .. بنابراین روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه امنت بیرون بیا ، جستجو کن ، بگرد ، آرزو کن و کشف کن .. #مارک_تواین

۵ روز پیش
4K
دوستان خوب، کتاب های خوب و یک وجدان آسوده، این ها زندگی ایده آل هستند. #مارک_تواین

دوستان خوب، کتاب های خوب و یک وجدان آسوده، این ها زندگی ایده آل هستند. #مارک_تواین

۲ هفته پیش
8K
زندگی خیلی کوتاه است قوانین را کنار بگذار بدی ها را ببخش آهسته و طولانی ببوس یک عاشقِ واقعی باش تا میتوانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان ...

زندگی خیلی کوتاه است قوانین را کنار بگذار بدی ها را ببخش آهسته و طولانی ببوس یک عاشقِ واقعی باش تا میتوانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو ... #مارک_تواین

۲ هفته پیش
28K
بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن، کشف کن! #مارک_تواین

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن، کشف کن! #مارک_تواین

۲ هفته پیش
7K
زندگی خیلی کوتاه است قوانین را کنار بگذار بدی ها را ببخش آهسته و طولانی ببوس یک عاشقِ واقعی باش تا میتوانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان ...

زندگی خیلی کوتاه است قوانین را کنار بگذار بدی ها را ببخش آهسته و طولانی ببوس یک عاشقِ واقعی باش تا میتوانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو ... #مارک_تواین

۳ هفته پیش
5K
زندگی خیلی کوتاه است قوانین را کنار بگذار بدی ها را ببخش آهسته و طولانی ببوس یک عاشقِ واقعی باش تا میتوانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان ...

زندگی خیلی کوتاه است قوانین را کنار بگذار بدی ها را ببخش آهسته و طولانی ببوس یک عاشقِ واقعی باش تا میتوانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو ... #مارک_تواین

۱۵ آذر 1397
7K
همه آدم‌ها مانند «ماه» هستند؛ قسمت تاریکی دارند که هرگز به کسی نشان نمی‌دهند! #مارک_تواین _

همه آدم‌ها مانند «ماه» هستند؛ قسمت تاریکی دارند که هرگز به کسی نشان نمی‌دهند! #مارک_تواین _

۲۷ آبان 1397
6K
دین زمانی اختراع شد که اولین حقه باز با اولین احمق برخورد کرد! #مارک_تواین

دین زمانی اختراع شد که اولین حقه باز با اولین احمق برخورد کرد! #مارک_تواین

۱۳ مهر 1397
8K
زندگی خیلی کوتاه است ! قوانین را کنار بگذار ، بدی‌ها را ببخش ... آهسته و طولانی ببوس ... یک عاشقِ واقعی باش ... تا می‌توانی بخند ... #مارک_تواین

زندگی خیلی کوتاه است ! قوانین را کنار بگذار ، بدی‌ها را ببخش ... آهسته و طولانی ببوس ... یک عاشقِ واقعی باش ... تا می‌توانی بخند ... #مارک_تواین

۲۸ خرداد 1397
3K
هرگز با احمق ها بحث نکنید. آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین میکشند، بعد با تجربه یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند. ☑️ #مارک_تواین

هرگز با احمق ها بحث نکنید. آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین میکشند، بعد با تجربه یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند. ☑️ #مارک_تواین

۱۴ خرداد 1397
11K
زندگی خیلی کوتاه است قوانین را کنار بگذار بدی ها را ببخش یک عاشقِ واقعی باش تا میتوانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو #مارک_تواین

زندگی خیلی کوتاه است قوانین را کنار بگذار بدی ها را ببخش یک عاشقِ واقعی باش تا میتوانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو #مارک_تواین

۱۲ خرداد 1397
4K
✅سیاستمداران و پوشک بچه ها باید زود به زود عوض شوند هر دو به یک دلیل! 👤#مارک_تواین

✅سیاستمداران و پوشک بچه ها باید زود به زود عوض شوند هر دو به یک دلیل! 👤#مارک_تواین

۲۲ فروردین 1397
7K
از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن. افراد کوچک، آرزوهای دیگران را کوچک می شمارند؛ ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم می توانی ...

از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند دوری کن. افراد کوچک، آرزوهای دیگران را کوچک می شمارند؛ ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم می توانی بزرگ باشی. #مارک_تواین

۲۰ فروردین 1397
9K
گاهی خراب کردن پل های پشت سر چیز زیاد بدی هم نیست! چون باعث میشود نتوانی به جایی برگردی که از همان اول هم نباید قدم می گذاشتی...! #مارک_تواین

گاهی خراب کردن پل های پشت سر چیز زیاد بدی هم نیست! چون باعث میشود نتوانی به جایی برگردی که از همان اول هم نباید قدم می گذاشتی...! #مارک_تواین

۲۷ اسفند 1396
7K
چه کمیابند آدمهایی که وقتی میفهمند چقدر دوستشان داری باز هم آدم میمانند #مارک_تواین‌ 🌼

چه کمیابند آدمهایی که وقتی میفهمند چقدر دوستشان داری باز هم آدم میمانند #مارک_تواین‌ 🌼

۱۶ اسفند 1396
6K
سیاستمداران و پوشک بچه ها باید زود به زود عوض شوند ، هر دو به یک دلیل !! #مارک_تواین

سیاستمداران و پوشک بچه ها باید زود به زود عوض شوند ، هر دو به یک دلیل !! #مارک_تواین

۳۰ بهمن 1396
9K
ما در این سرزمین از نعمت وجود سه چیز برخورداریم: #وجدان_بیدار، #آزادی_سخن و #احتیاط_کافی_که_از_دو_تای_اول_هرگز_استفاده_نکنیم...! #مارک_تواین @nab_tareen ⏪ کانال ⏳ ♌ 🌍 🗿 ⛔ 🔒 🏠 👒 💰 📱 #خدا #بندگان #نعمت #وجدان_بیدار #خواب #انسانیت #احتیاط ...

ما در این سرزمین از نعمت وجود سه چیز برخورداریم: #وجدان_بیدار، #آزادی_سخن و #احتیاط_کافی_که_از_دو_تای_اول_هرگز_استفاده_نکنیم...! #مارک_تواین @nab_tareen ⏪ کانال ⏳ ♌ 🌍 🗿 ⛔ 🔒 🏠 👒 💰 📱 #خدا #بندگان #نعمت #وجدان_بیدار #خواب #انسانیت #احتیاط #حرف #سرزمین #حق #حقایق #پنهان #پول

۲۹ بهمن 1396
12K
‎بهتر است دهانت را ببندی ‎و احمق بنظر برسی، تا اینکه ‎بازش کنی و همه بفهمند که به ‎راستی احمقی! #مارک_تواین For more @Solones

‎بهتر است دهانت را ببندی ‎و احمق بنظر برسی، تا اینکه ‎بازش کنی و همه بفهمند که به ‎راستی احمقی! #مارک_تواین For more @Solones

۲۹ بهمن 1396
4K
آرامش سهم کسانی نیست که دور از طوفان ها زندگی می‌کنند. بلکه سهم کسانیست که در کنار طوفان‌ها آرام زندگی می‌کنند. #مارک_تواین 👇#ی_شعر_زیبا_با_صدای_دختری_خوش_زبون_👇 https://t.me/faryadsyah/6077 https://t.me/faryadsyah/6077 https://t.me/faryadsyah/6077

آرامش سهم کسانی نیست که دور از طوفان ها زندگی می‌کنند. بلکه سهم کسانیست که در کنار طوفان‌ها آرام زندگی می‌کنند. #مارک_تواین 👇#ی_شعر_زیبا_با_صدای_دختری_خوش_زبون_👇 https://t.me/faryadsyah/6077https://t.me/faryadsyah/6077https://t.me/faryadsyah/6077

۲۳ بهمن 1396
14K
بهترین راه برای شادی خودت، شاد کردن یکی دیگس... #مارک_تواین 😉

بهترین راه برای شادی خودت، شاد کردن یکی دیگس... #مارک_تواین 😉

۲۹ آذر 1396
8K