نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ماریون_هاوارد (۹ تصویر)

زندگی مانند یک پتوی کوتاه است... آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می‌زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می‌لرزد... آدم‌های وسواسی مدام در حال تست اندازه‌ی پتو هستند و زندگی را نمی‌فهمند! ...

زندگی مانند یک پتوی کوتاه است... آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می‌زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می‌لرزد... آدم‌های وسواسی مدام در حال تست اندازه‌ی پتو هستند و زندگی را نمی‌فهمند! ولی آدم‌های شاد زانوهای خود را کمی خم می‌کنند و شب راحتی را سپری می‌کنند. ...

۲ هفته پیش
5K
📝 زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد... آدم های وسواسی، مدام در حال تست اندازه پتو هستند ...

📝 زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد... آدم های وسواسی، مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند ولی‌ آدم‌های شاد زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و ...

۲ هفته پیش
4K
زندگی مانند یک پتوی کوتاه است... آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می‌زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می‌لرزد... آدم‌های وسواسی مدام در حال تست اندازه‌ی پتو هستند و زندگی را نمی‌فهمند! ...

زندگی مانند یک پتوی کوتاه است... آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می‌زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می‌لرزد... آدم‌های وسواسی مدام در حال تست اندازه‌ی پتو هستند و زندگی را نمی‌فهمند! ولی آدم‌های شاد زانوهای خود را کمی خم می‌کنند و شب راحتی را سپری می‌کنند. ...

۳ هفته پیش
8K
زندگی ‌مانند یک پتوی کوتاه است ! آن را بالا می‌کشید ، انگشت شستتان بیرون می‌زند ، آن را پایین می‌کشید ، شانه‌هایتان از سرما می‌لرزد ! آدم‌های وسواسی ؛ مدام در حال تست اندازه ...

زندگی ‌مانند یک پتوی کوتاه است ! آن را بالا می‌کشید ، انگشت شستتان بیرون می‌زند ، آن را پایین می‌کشید ، شانه‌هایتان از سرما می‌لرزد ! آدم‌های وسواسی ؛ مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی‌فهمند ! ولی‌ آدم‌های شاد ؛ زانوهای خود را کمی‌ ...

۱ شهریور 1398
4K
زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می‌زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می‌لرزد. آدم‌های وسواسی، مدام در حال تست اندازه‌ی پتو هستند و زندگی را نمی‌فهمند ...

زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می‌زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می‌لرزد. آدم‌های وسواسی، مدام در حال تست اندازه‌ی پتو هستند و زندگی را نمی‌فهمند ولی‌ آدم‌های شاد زانوهای خود را کمی‌ خم می‌کنند و شب راحتی‌ را سپری می‌کنند. ...

۲۱ دی 1397
8K
زندگی؛مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد آدم های وسواسی؛ مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی ...

زندگی؛مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد آدم های وسواسی؛ مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند! ولی‌ آدم‌های شاد؛ زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و شب راحتی‌ ...

۳ آبان 1397
4K
📚📚📚 زندگی؛ ‌مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند، آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد. آدم های وسواسی؛ مدام در حال تست اندازه پتو هستند ...

📚📚📚 زندگی؛ ‌مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند، آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد. آدم های وسواسی؛ مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند! ولی‌ آدم‌های شاد؛ زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و ...

۲ آبان 1397
8K
زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد... آدم های وسواسی، مدام در حال تست اندازه پتو هستند و ...

زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد... آدم های وسواسی، مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند ولی‌ آدم‌های شاد زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و شب ...

۲۲ اردیبهشت 1396
7K
زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد آدم های وسواسی؛ مدام در حال تست اندازه پتو هستند و ...
عکس بلند

زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد آدم های وسواسی؛ مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند! ولی‌ آدم‌های شاد؛ زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و شب ...

۱۱ مهر 1395
275