نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مجسمه (۲۱۲۸ تصویر)

بزرگ ترین #مجسمه شکلاتی دنیا! رکورد بزرگ ترین مجسمه شکلاتی دنیا در مکزیک شکسته شد! این مجسمه را یک شرکت شکلات سازی برای تبلیغات ساخته که با 6 متر ارتفاع و 7/3 متر عرض، رکورد ...

بزرگ ترین #مجسمه شکلاتی دنیا! رکورد بزرگ ترین مجسمه شکلاتی دنیا در مکزیک شکسته شد! این مجسمه را یک شرکت شکلات سازی برای تبلیغات ساخته که با 6 متر ارتفاع و 7/3 متر عرض، رکورد جالبی را به نام خودش ثبت کرده است. وزن این مجسمه خوشمزه شکلاتی 8273 کیلوگرم ...

۲ ساعت پیش
4K
#مجسمه ای جالب و غول پیکر به شکل ماهیتابه در سیدنی استرالیا...! #بخون

#مجسمه ای جالب و غول پیکر به شکل ماهیتابه در سیدنی استرالیا...! #بخون

۲۲ ساعت پیش
2K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
4K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
6K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
7K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
6K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
6K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
4K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
6K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
4K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
4K
#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

#مجسمه های سنگی 😍 #هنر #خلاقیت #ایده #سنگ #خلاقانه

۱ هفته پیش
2K
#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ...

#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ساخته شده است #هنر #خلاقیت #ایده

۱ هفته پیش
6K
#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ...

#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ساخته شده است #هنر #خلاقیت #ایده

۱ هفته پیش
6K
#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ...

#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ساخته شده است #هنر #خلاقیت #ایده

۱ هفته پیش
6K
#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ...

#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ساخته شده است #هنر #خلاقیت #ایده

۱ هفته پیش
6K
#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ...

#لگوهای خوشمزه و #خوردنی 😋 تاکنون #مجسمه، تابلو، ماشین و خیلی از وسایل با لگو ساخته شده است اما این بار توسط #هنرمند ی غذاهای خوشمزه، پیتزا، سیب‌زمینی سرخ شده، پاستا و شیرینی با لگو ساخته شده است #هنر #خلاقیت #ایده

۱ هفته پیش
6K
#هنر و #خلاقیت با #مجسمه #خلاقانه #ایده #هنرنمایی

#هنر و #خلاقیت با #مجسمه #خلاقانه #ایده #هنرنمایی

۲ هفته پیش
2K
#مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس #تندیس کریم خان زند سنگ گوهره ارتفاع ۴متر میدان کریم خان زند خرم آباد لرستان...

#مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس #تندیس کریم خان زند سنگ گوهره ارتفاع ۴متر میدان کریم خان زند خرم آباد لرستان...

۲ هفته پیش
3K
#طراح #مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس سوار کاسیت لرستان خرم آباد ارتفاع پنج متر جنس بتن

#طراح #مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس سوار کاسیت لرستان خرم آباد ارتفاع پنج متر جنس بتن

۲ هفته پیش
2K