نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

محمد_کریم_درودگر (۱۰ تصویر)

او که یک عمر مرا در پی خود مجنون ساخت خود چرا بهر دل غمزده ام لیلا نیست #محمد_کریم_درودگر

او که یک عمر مرا در پی خود مجنون ساخت خود چرا بهر دل غمزده ام لیلا نیست #محمد_کریم_درودگر

۱۷ آبان 1398
1
🍁🍃🌾🍒 گاهی قهر گاهی عصبانی گاهی بی اعتنا ... تو را نمی دانم ولی اگر من بودم، در این دنیای بی مهر، کسی که همه ی اینها را روی سرش آوار میکردم و باز هم ...

🍁🍃🌾🍒 گاهی قهر گاهی عصبانی گاهی بی اعتنا ... تو را نمی دانم ولی اگر من بودم، در این دنیای بی مهر، کسی که همه ی اینها را روی سرش آوار میکردم و باز هم تا صدایش می کردم می گفت : " جانم " را به این آسانی از ...

۲۹ مهر 1398
14
گاهی قهر، گاهی عصبانی، گاهی بی اعتنا، تو را نمی دانم ولی اگر من بودم، در این دنیای بی مهر، کسی که همه ی اینها را روی سرش آوار میکردم و باز هم تا صدایش ...

گاهی قهر، گاهی عصبانی، گاهی بی اعتنا، تو را نمی دانم ولی اگر من بودم، در این دنیای بی مهر، کسی که همه ی اینها را روی سرش آوار میکردم و باز هم تا صدایش می کردم می گفت: " جانم " را به این آسانی از دست نمی دادم... ...

۲ شهریور 1398
1
گاهی قهر، گاهی عصبانی، گاهی بی اعتنا، تو را نمی دانم ولی اگر من بودم، در این دنیای بی مهر، کسی که همه ی اینها را روی سرش آوار میکردم و باز هم تا صدایش ...

گاهی قهر، گاهی عصبانی، گاهی بی اعتنا، تو را نمی دانم ولی اگر من بودم، در این دنیای بی مهر، کسی که همه ی اینها را روی سرش آوار میکردم و باز هم تا صدایش می کردم می گفت: " جانم " را به این آسانی از دست نمی دادم... ...

۲۱ مرداد 1398
7
نظرتون در مورد عکس و کپشن؟! . . با ناراحتی گفت: همه به کسی که دوسش دارن میگن تو با بقیه فرق داری. آرزو به دلم موند یه بارم تو این جمله رو به من ...

نظرتون در مورد عکس و کپشن؟! . . با ناراحتی گفت: همه به کسی که دوسش دارن میگن تو با بقیه فرق داری. آرزو به دلم موند یه بارم تو این جمله رو به من بگی. بعد هم با دلخوری سرشو برگردوند... دستمو روی شونش گذاشتم و فقط یک چیز ...

۲۶ خرداد 1398
1
کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ ...

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد مثل نفس می ماند ...

۱۳ اردیبهشت 1398
1
به عشق کسی پایبند باش که برای تو و احساست ارزش قائل است ... و گرنه پایبند بودن و دل بستن به کسی که ذره ای تو را نمی بیند نامش عشق نیست ! مرگ ...

به عشق کسی پایبند باش که برای تو و احساست ارزش قائل است ... و گرنه پایبند بودن و دل بستن به کسی که ذره ای تو را نمی بیند نامش عشق نیست ! مرگ تدریجی یک احساس است #محمد_کریم_درودگر

۲۱ دی 1397
1
برای رفتنش گریه نکن گریه هیچ وقت آدم رفته را باز نمی گرداند برعکس، تو را ضعیف نشان میدهد آدم رفته را فراموش کن، بخند با لبخندت به او بفهمان آن کس که در این ...

برای رفتنش گریه نکن گریه هیچ وقت آدم رفته را باز نمی گرداند برعکس، تو را ضعیف نشان میدهد آدم رفته را فراموش کن، بخند با لبخندت به او بفهمان آن کس که در این عشق بازنده شد، او بود نه تو... بگذار بفهمد که وجودت، نگاهت و در کنارت ...

۸ دی 1397
1
به عشق کسی پایبند باش که برای تو و احساست ارزش قائل است.. و گرنه پایبند بودن و دل بستن به کسی که ذره ای تو را نمی بیند نامش عشق نیست؛ مرگ تدریجی یک ...

به عشق کسی پایبند باش که برای تو و احساست ارزش قائل است.. و گرنه پایبند بودن و دل بستن به کسی که ذره ای تو را نمی بیند نامش عشق نیست؛ مرگ تدریجی یک احساس است.. #محمد_کریم_درودگر

۲۵ آذر 1397
1
برای تو کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛ ماه نیست که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست که شبی پر شور باشد و شبی ...

برای تو کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛ ماه نیست که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد مثل نفس ...

۱۲ تیر 1396
1