نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مدیران_رایج (۱ تصویر)

📝

📝"همسر آقای حداد عادل یک #فرد نیست یک #ژانر است" ♦"مدرسه خوب برای پسرم پیدا نکردیم رفتیم یه مدرسه زدیم." همه ایران باید جلوی تلویزیون سرپا وا میستادند و برای همین یک جمله همسر آقای حداد عادل، ساعتها کف مرتب می زدند. ♦همسر آقای حداد عادل یک فرد نیست. یک ...

۱۱ آبان 1398
46K