نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مرضیه_کریمائی (۵ تصویر)

عشق شاید همین ملالی باشد که در دلم ریخته ای! که یک نگاهِ سردِ تو بسنده میکند تا تمامِ مرا در هم بشکند ؛ که آرامشِ حضورِ یک عشق، هرگز سهم لحظه هایم نخواهد شد ...

عشق شاید همین ملالی باشد که در دلم ریخته ای! که یک نگاهِ سردِ تو بسنده میکند تا تمامِ مرا در هم بشکند ؛ که آرامشِ حضورِ یک عشق، هرگز سهم لحظه هایم نخواهد شد و منی که همیشه به قلبم بدهکار خواهم ماند. و شاید عشق همین چشمهای تَرَم ...

۲ هفته پیش
8K
آخرش را به اولش واگذار کردم و افسار رم کرده ی این عاشقی را میان گرگ و میش زندگی رها کردم. حالا ک تعبیر هر رویا کابوس آشفته و گنگی ست که بی شباهت به ...

آخرش را به اولش واگذار کردم و افسار رم کرده ی این عاشقی را میان گرگ و میش زندگی رها کردم. حالا ک تعبیر هر رویا کابوس آشفته و گنگی ست که بی شباهت به حرف های دلبر نیست !! #مرضیه_کریمائی

۳ هفته پیش
7K
.. فاجعه، دوریِ دستان ماست که درین غربتِ ویرانگرِ از هم بی خبری حماسه ای را سبب شده ؛ حماسه ی تلخ و غم انگیزِ پیروزیِ فرقتمان بر خواستنمان... #مرضیه_کریمائی

.. فاجعه، دوریِ دستان ماست که درین غربتِ ویرانگرِ از هم بی خبری حماسه ای را سبب شده ؛ حماسه ی تلخ و غم انگیزِ پیروزیِ فرقتمان بر خواستنمان... #مرضیه_کریمائی

۳ هفته پیش
3K
فاجعه، دوریِ دستان ماست که درین غربتِ ویرانگرِ از هم بی خبری حماسه ای را سبب شده ؛ حماسه ی تلخ و غم انگیزِ پیروزیِ فرقتمان بر خواستنمان... #مرضیه_کریمائی

فاجعه، دوریِ دستان ماست که درین غربتِ ویرانگرِ از هم بی خبری حماسه ای را سبب شده ؛ حماسه ی تلخ و غم انگیزِ پیروزیِ فرقتمان بر خواستنمان... #مرضیه_کریمائی

۲۷ خرداد 1398
4K
تو نمیدانی!! من هر بارے ڪه دلتنگت میشوم، از غصه هایت با پنجره اتاقم میگویم، تمامشان را میداند، تو اما... نمیدانی!! #مرضیه_کریمائی

تو نمیدانی!! من هر بارے ڪه دلتنگت میشوم، از غصه هایت با پنجره اتاقم میگویم، تمامشان را میداند، تو اما... نمیدانی!! #مرضیه_کریمائی

۲۲ خرداد 1398
8K