نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مرغ_سحر (۲ تصویر)

بعد یک عمر شبی نیست که یادت نکنم نشوی کاش که #مرغ_سحر چند نفر امید_صباغ_نو

بعد یک عمر شبی نیست که یادت نکنم نشوی کاش که #مرغ_سحر چند نفر امید_صباغ_نو

۸ تیر 1398
5K
#ناز_و_نیاز مژده ای دل که دگر #باد_صبا بازآمد #هدهد_خوش_خبر از طرف سبا بازآمد برکش ای #مرغ_سحر #نغمه_داوودی باز که #سلیمان_گل از باد هوا بازآمد #عارفی کو که کند #فهم_زبان_سوسن تا بپرسد که چرا رفت و ...

#ناز_و_نیاز مژده ای دل که دگر #باد_صبا بازآمد #هدهد_خوش_خبر از طرف سبا بازآمد برکش ای #مرغ_سحر #نغمه_داوودی باز که #سلیمان_گل از باد هوا بازآمد #عارفی کو که کند #فهم_زبان_سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد مردمی کرد و کرم #لطف_خداداد به من کان #بت_ماه_رخ از #راه_وفا بازآمد #لاله ...

۴ شهریور 1397
12K