نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مریم_رضایی_حامی (۲۲ تصویر)

چه عطـر سیبـی😍🍎 بـه امـروزم پـاشیـده ای چقدرخنده به لبهایت زیباست کاش عکاس دوره گرد بیاید و خوشبختی ما راجهانی کند.! #مریم_رضایی_حامی

چه عطـر سیبـی😍🍎 بـه امـروزم پـاشیـده ای چقدرخنده به لبهایت زیباست کاش عکاس دوره گرد بیاید و خوشبختی ما راجهانی کند.! #مریم_رضایی_حامی

۲۱ ساعت پیش
3K
عصر است .. بنشین چشم در چشم.. من از نگاهت بنوشم شعر شود.. تو از عاشقانه هایم .. داغ ِ داغِ ... دااغ ... #مریم_رضایی_حامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌

عصر است .. بنشین چشم در چشم.. من از نگاهت بنوشم شعر شود.. تو از عاشقانه هایم .. داغ ِ داغِ ... دااغ ... #مریم_رضایی_حامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌

۱ هفته پیش
22K
تو صبح باش .! من سراپا ، چشم می شوم، محو ِ تماشای تو !... #مریم_رضایی_حامی #مدل_لباس

تو صبح باش .! من سراپا ، چشم می شوم، محو ِ تماشای تو !... #مریم_رضایی_حامی #مدل_لباس

۲ هفته پیش
6K
بختِ من چشمـهای تـوست پلـک بـزن برکـت امـروزم را دشـت کنـم! #مریم_رضایی_حامی

بختِ من چشمـهای تـوست پلـک بـزن برکـت امـروزم را دشـت کنـم! #مریم_رضایی_حامی

۳ هفته پیش
2K
تــو که موهایت را باز میکنی «شـــب» ... بسـاطش را جمـع میکنـد...! #مریم_رضایی_حامی #ازدواج

تــو که موهایت را باز میکنی «شـــب» ... بسـاطش را جمـع میکنـد...! #مریم_رضایی_حامی #ازدواج

۸ اردیبهشت 1398
7K

"بایـد" نمی‌ڪَویـم چـون پنـج‌شنبہ دمڪراسی هفتہ است امانیایـی می آیـم ڪَفتہ باشـم ...!! #مریم_رضایی_حامی #مدل_لباس

۲۲ فروردین 1398
6K
اینهمه بهار را چگونه در چشمهایت جای داده ای ؟ پلک که میزنی رقص قاصدکها ، مزه ی ملسِ دوستت دارم و عطر بهارنارنج ، بیداد میکنند .... #مریم_رضایی_حامی

اینهمه بهار را چگونه در چشمهایت جای داده ای ؟ پلک که میزنی رقص قاصدکها ، مزه ی ملسِ دوستت دارم و عطر بهارنارنج ، بیداد میکنند .... #مریم_رضایی_حامی

۱۶ فروردین 1398
778
اینهمه بهار را چگونه در چشمهایت جای داده ای ؟ پلک که میزنی رقص قاصدکها ، مزه ی ملسِ دوستت دارم و عطر بهارنارنج ، بیداد میکنند .... #مریم_رضایی_حامی #عاشقانه

اینهمه بهار را چگونه در چشمهایت جای داده ای ؟ پلک که میزنی رقص قاصدکها ، مزه ی ملسِ دوستت دارم و عطر بهارنارنج ، بیداد میکنند .... #مریم_رضایی_حامی #عاشقانه

۸ فروردین 1398
11K
از شمیــم خـرمـن گیســوی تـــو «عیـــد» می آیـد بهــاران می شـود...! #مریم_رضایی_حامی ‌

از شمیــم خـرمـن گیســوی تـــو «عیـــد» می آیـد بهــاران می شـود...! #مریم_رضایی_حامی ‌

۳ فروردین 1398
6K
جـاده ی بهـــار 🌸 از چشمهای «تــو» میگذرد😍 پلـک بـزن، شکـوفـه کننـد...! #مریم_رضایی_حامی

جـاده ی بهـــار 🌸 از چشمهای «تــو» میگذرد😍 پلـک بـزن، شکـوفـه کننـد...! #مریم_رضایی_حامی

۲۶ اسفند 1397
6K
جمعه ای که با لبخند ِ تو پاگشا می شود را ، باید بوسید ، بر روی چشم ها گذاشت ، و با

جمعه ای که با لبخند ِ تو پاگشا می شود را ، باید بوسید ، بر روی چشم ها گذاشت ، و با " دوستت دارم "های ناب ، نوش جان کرد ... #مریم_رضایی_حامی 🕊♥️🌹♥️🕊

۲۰ بهمن 1397
8K
شب ها در کجای سیاهی ِ واژه ها پنهان شده ای که گیسوان شعرهایم در رویای تو سپید میشوند .... #مریم_رضایی_حامی

شب ها در کجای سیاهی ِ واژه ها پنهان شده ای که گیسوان شعرهایم در رویای تو سپید میشوند .... #مریم_رضایی_حامی

۱۸ بهمن 1397
4K
شبها باید صاحب عاشقانه هایت بنشیند کنارت ، قلم را کنار بگذاری و .. دوستت دارم را بسپاری به چشمها ، به دستها به آغوش !... #مریم_رضایی_حامی

شبها باید صاحب عاشقانه هایت بنشیند کنارت ، قلم را کنار بگذاری و .. دوستت دارم را بسپاری به چشمها ، به دستها به آغوش !... #مریم_رضایی_حامی

۶ دی 1397
16K
هر صبح دوست داشتن تو رأس همه یِ امورِ من ست... #مریم_رضایی_حامی

هر صبح دوست داشتن تو رأس همه یِ امورِ من ست... #مریم_رضایی_حامی

۱۷ آذر 1397
4K
عـصــــر ، فصـل دیگـر #عشـــق اسـت فصل قهــوه وُ قــرار و دسـت... #مریم_رضایی_حامی

عـصــــر ، فصـل دیگـر #عشـــق اسـت فصل قهــوه وُ قــرار و دسـت... #مریم_رضایی_حامی

۷ آذر 1397
5K
هر صبح ، چشمهای #تُو غافلگیر می کند آسمان ِ قلبم را #مریم_رضایی_حامی #صبح_بخیر

هر صبح ، چشمهای #تُو غافلگیر می کند آسمان ِ قلبم را #مریم_رضایی_حامی #صبح_بخیر

۲۸ مهر 1397
10K
از #تـــو کـه حـرف میزنـم؛ پاییـــز می آید بــاران می بارد شعـر آغـــوش می گشایـد... و من #عـاشقتـرت میشوم!😍 #مریم_رضایی_حامی

از #تـــو کـه حـرف میزنـم؛ پاییـــز می آید بــاران می بارد شعـر آغـــوش می گشایـد... و من #عـاشقتـرت میشوم!😍 #مریم_رضایی_حامی

۲۱ شهریور 1397
6K
شنبه ها از عشق میگوید قلم .. شنبه ها را دوست میدارد دلم ..! #مریم_رضایی_حامی 💫

شنبه ها از عشق میگوید قلم .. شنبه ها را دوست میدارد دلم ..! #مریم_رضایی_حامی 💫

۳ شهریور 1397
6K
🍃🌺🍃 من هنوز عصرها ، عطرت را به جان نوش می کنم ,, من هنوز عصرها با عکست

🍃🌺🍃 من هنوز عصرها ، عطرت را به جان نوش می کنم ,, من هنوز عصرها با عکست " بنان " گوش می کنم ...! #مریم_رضایی_حامی 🍃🌺🍃

۱۶ خرداد 1397
8K
من اهل حساب و کتابم کاری نداشته باش هستم یا نیستم خوابم یا بیدارم قهرم یا آشتی ام تــو فقط هر صبح دوستتدارم را به حساب ِ دلم واریز کن همین... #مریم_رضایی_حامی

من اهل حساب و کتابم کاری نداشته باش هستم یا نیستم خوابم یا بیدارم قهرم یا آشتی ام تــو فقط هر صبح دوستتدارم را به حساب ِ دلم واریز کن همین... #مریم_رضایی_حامی

۳۱ اردیبهشت 1397
4K