نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مریم_موسوی (۴۲ تصویر)

مثل انار است شعری که برایت سرودم سرخ و شیرین.. دانه دانه اگر کنی واژه‌هایش را می‌بینی چه دل خونی دارد انارم! #مریم_موسوی

مثل انار است شعری که برایت سرودم سرخ و شیرین.. دانه دانه اگر کنی واژه‌هایش را می‌بینی چه دل خونی دارد انارم! #مریم_موسوی

۴ روز پیش
6K
سبد سبد خاطره در راه است غزل غزل شعر ، و بغل بغل باران ... بوی انار می‌آید و عطرِ خرمالو ، صدای خِش خِش برگ و صدای زوزه‌یِ باد ... در را باز کنید ...

سبد سبد خاطره در راه است غزل غزل شعر ، و بغل بغل باران ... بوی انار می‌آید و عطرِ خرمالو ، صدای خِش خِش برگ و صدای زوزه‌یِ باد ... در را باز کنید پائیز پشتِ دَر است ... #مریم_موسوی

۱ هفته پیش
4K
عاشق که باشی پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد ... #مریم_موسوی

عاشق که باشی پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد ... #مریم_موسوی

۲ هفته پیش
3K
عصر پاییز باشد من باشم و دلتنگی و یک فنجان چای داغ ، یک دنیا عشقِ سرخ یک بغل برگِ زرد و یک خیالِ نارنجی ، وای اگر تو هم بودی ... چه محالِ شیرینی ...

عصر پاییز باشد من باشم و دلتنگی و یک فنجان چای داغ ، یک دنیا عشقِ سرخ یک بغل برگِ زرد و یک خیالِ نارنجی ، وای اگر تو هم بودی ... چه محالِ شیرینی ...! #مریم_موسوی #میکاپ #ازدواج .

۲۲ مهر 1398
10K
عاشق که باشی پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد ... #مریم_موسوی

عاشق که باشی پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد ... #مریم_موسوی

۲۵ شهریور 1398
3K
شهریور است و قلبِ پاییز تند میزند ... آنقدر که رنگ از رخسارِ درختان پریده و بوی کوچ پرستوها آسمان را پر کرده است ... شهریور است گونه ی انارها سرخ شده و شهر در ...

شهریور است و قلبِ پاییز تند میزند ... آنقدر که رنگ از رخسارِ درختان پریده و بوی کوچ پرستوها آسمان را پر کرده است ... شهریور است گونه ی انارها سرخ شده و شهر در تبِ تندِ پاییز دست و پا میزند درست مثل عاشقانه های بی موقع که عجیب ...

۲۴ شهریور 1398
5K
شهریور دختر ته تغاری تابستان عجیب بوی پاییز میدهد بووی باران... نگاه آفتابش هم دیگر آنقدر سوزان نیست ... شهریور انگار اصلا دختر تابستان نیست... #مریم_موسوی #گوناگون #شهریور

شهریور دختر ته تغاری تابستان عجیب بوی پاییز میدهد بووی باران... نگاه آفتابش هم دیگر آنقدر سوزان نیست ... شهریور انگار اصلا دختر تابستان نیست... #مریم_موسوی #گوناگون #شهریور

۲۲ شهریور 1398
7K
نفس هایت را خوب مزه مزه کن شک ندارم که خدا تکه ای از هوای بهشت را توی بشقابِ اردیبهشت گذاشته است #مریم_موسوی

نفس هایت را خوب مزه مزه کن شک ندارم که خدا تکه ای از هوای بهشت را توی بشقابِ اردیبهشت گذاشته است #مریم_موسوی

۱۱ اردیبهشت 1398
9K
ایستاده ام بر بام اسفند، با چشمانی خیره به روزهایی که تلخ و شیرین گذشت و خاطره شد.. حالا بهار در راه است، لبریز از عطر بهار نارنج، سرشار از شکوه علفزار با کوله باری ...

ایستاده ام بر بام اسفند، با چشمانی خیره به روزهایی که تلخ و شیرین گذشت و خاطره شد.. حالا بهار در راه است، لبریز از عطر بهار نارنج، سرشار از شکوه علفزار با کوله باری از شکوفه های عشق، سبزه های امید و ابرهایی که آبستن باران اند.. شاید خدا ...

۲۳ اسفند 1397
7K
. شنبه ها انگار خستگیِ یک عمر جمعه با من است انگار جمعه را صد سال زندگی کرده‌ام اما دل خوشم به هفته ای که قرار است تمامش را با یاد تو زندگی کنم #مریم_موسوی ...

. شنبه ها انگار خستگیِ یک عمر جمعه با من است انگار جمعه را صد سال زندگی کرده‌ام اما دل خوشم به هفته ای که قرار است تمامش را با یاد تو زندگی کنم #مریم_موسوی ‎‌‌

۵ اسفند 1397
8K
‍ میدانی ...؟ میخواهم شب یلدا که شد انارِ دلم را برایت دانه کنم کمی هم گلپرِ احساس رویش بپاشم میخواهم دم نوشِ عشق برایت دم کنم با چند حبّه قندِ محبت کنارش ... میخواهم ...

‍ میدانی ...؟ میخواهم شب یلدا که شد انارِ دلم را برایت دانه کنم کمی هم گلپرِ احساس رویش بپاشم میخواهم دم نوشِ عشق برایت دم کنم با چند حبّه قندِ محبت کنارش ... میخواهم یک جام لبخند چند شاخه غزل و یک ظرف پر از ستاره روی میز بچینم ...

۲۶ آذر 1397
7K
ایستاده ام بر بام اسفند باچشمانی خیره به روزهایی که تلخ و شیرین گذشت و خاطره شد ... حالا بهار در راه است لبریز از عطر بهار نارنج سرشار از شکوه علفزار با کوله باری ...

ایستاده ام بر بام اسفند باچشمانی خیره به روزهایی که تلخ و شیرین گذشت و خاطره شد ... حالا بهار در راه است لبریز از عطر بهار نارنج سرشار از شکوه علفزار با کوله باری از شکوفه های عشق سبزه های امید و ابرهایی که آبستن باران اند ... شاید ...

۱۹ اسفند 1396
10K
صبح را با غزلِ چشم تو مینوشم و باز مثل هــر روز تو در مَطلعِ شعرم هستی #مریم_موسوی ☀️
عکس بلند

صبح را با غزلِ چشم تو مینوشم و باز مثل هــر روز تو در مَطلعِ شعرم هستی #مریم_موسوی ☀️

۲۶ بهمن 1396
7K
پاییــز چمدانش را بسته انتهای جاده ی

پاییــز چمدانش را بسته انتهای جاده ی "آذر" به انتظار نشسته است نگاهش ابری رد پاهایش خیس و کوله بارش لبریز از اینهمه برگی که از درختان تکانده است. #مریم_موسوی

۲۳ آذر 1396
11K
میدانی ...؟ میخواهم شب یلدا که شد انارِ دلم را برایت دانه کنم کمی هم گلپرِ احساس رویش بپاشم میخواهم دم نوشِ عشق برایت دم کنم با چند حبّه قندِ محبت کنارش ... میخواهم یک ...

میدانی ...؟ میخواهم شب یلدا که شد انارِ دلم را برایت دانه کنم کمی هم گلپرِ احساس رویش بپاشم میخواهم دم نوشِ عشق برایت دم کنم با چند حبّه قندِ محبت کنارش ... میخواهم یک جام لبخند چند شاخه غزل و یک ظرف پر از ستاره روی میز بچینم ...

۲۱ آذر 1396
12K
عاشق که باشی پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد.. #مریم_موسوی

عاشق که باشی پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد.. #مریم_موسوی

۱۱ آذر 1396
10K
عاشق که باشی... پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی‌ دلت ترک میخورد ! #مریم_موسوی

عاشق که باشی... پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی‌ دلت ترک میخورد ! #مریم_موسوی

۲ آذر 1396
7K
فانوس چیده ام مسیر غریبی که خطِ شب پرکرده از هجومِ سیاهی و اضطراب هر شب برای آمدنت نور میخرم ... هرشب به عشق آمدنت میروم به خواب ... #مریم_موسوی

فانوس چیده ام مسیر غریبی که خطِ شب پرکرده از هجومِ سیاهی و اضطراب هر شب برای آمدنت نور میخرم ... هرشب به عشق آمدنت میروم به خواب ... #مریم_موسوی

۷ آبان 1396
16K
عاشق که باشی پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد ... #مریم_موسوی

عاشق که باشی پاییز که باشد باران که ببارد انار که هیچ سنگ هم اگر باشی دلت ترک میخورد ... #مریم_موسوی

۱ آبان 1396
6K
فانوس چیده‌ام مسیر غریبی که خط شب پر کرده از هجوم سیاهی و اضطراب هر شب برای آمدنت نور‌ می‌خرم هر شب به عشق آمدنت می‌روم به خواب.. #مریم_موسوی

فانوس چیده‌ام مسیر غریبی که خط شب پر کرده از هجوم سیاهی و اضطراب هر شب برای آمدنت نور‌ می‌خرم هر شب به عشق آمدنت می‌روم به خواب.. #مریم_موسوی

۱۴ مرداد 1396
5K