نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مستحیل (۳ تصویر)

هیه مو قصت #ملح #لا #مستحیل 🚫 الزین یوفی #ویاک لو ماکل #شکر 👌

هیه مو قصت #ملح #لا #مستحیل 🚫 الزین یوفی #ویاک لو ماکل #شکر 👌

۱۰ خرداد 1398
161
#کلها ضلت بیه تجرح #وانی ساکت جی فقیر #الناس تحکمها المصالح #وانی یحکمنی الضمیر #علی الطیبه معلم انی #وطبعی ثابت ما یمیل #غیری یجرح #عادی کلش #انی اجرح ؟ #مستحیل !

#کلها ضلت بیه تجرح #وانی ساکت جی فقیر #الناس تحکمها المصالح #وانی یحکمنی الضمیر #علی الطیبه معلم انی #وطبعی ثابت ما یمیل #غیری یجرح #عادی کلش #انی اجرح ؟ #مستحیل !

۲۵ اردیبهشت 1398
178
انی کلشی البیة صایر #مستحیل وعندی ویة الشوک قصة #مدللة انی من أّلَلَهّ طبع بیه #عجیب الیدخل بکلبی ابد ما #بدله

انی کلشی البیة صایر #مستحیل وعندی ویة الشوک قصة #مدللة انی من أّلَلَهّ طبع بیه #عجیب الیدخل بکلبی ابد ما #بدله

۱۲ اسفند 1395
15