نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مسوولیت (۱ تصویر)

🔴فرصتی طلایی که توسط برخی والدین سوزانده می شود 🔺دانش آموزی که پشت کنکوری بود از من پرسید: «پشتیبانم گفته بخاطر عقب نماندن از درس ها روزه نگیر. ضعف می کنی و این روزهای طلایی ...

🔴فرصتی طلایی که توسط برخی والدین سوزانده می شود 🔺دانش آموزی که پشت کنکوری بود از من پرسید: «پشتیبانم گفته بخاطر عقب نماندن از درس ها روزه نگیر. ضعف می کنی و این روزهای طلایی را از دست می دهی! حرفش درست است؟ می توانم بعدا قضایش را بگیرم؟» 🔺مادری ...

۱۷ اردیبهشت 1398
880