نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مقصوده (۶ تصویر)

بغرامک دوم خلینی.... وخلیک💞 وابد للدوم ماعوفک.... وخلیک💞 أرید أفتح جفن عینی.... وخلیک💞 وشوفن بیک وأنت تشوف بیه #مقصوده#

بغرامک دوم خلینی.... وخلیک💞 وابد للدوم ماعوفک.... وخلیک💞 أرید أفتح جفن عینی.... وخلیک💞 وشوفن بیک وأنت تشوف بیه #مقصوده#

۱۰ خرداد 1397
1
عندی #شروط😔💔 اذارایدنی #انساک🙏 تجی وتاخذ #خیالک👤 من #صفنتی😔🎻 #مقصوده💔

عندی #شروط😔💔 اذارایدنی #انساک🙏 تجی وتاخذ #خیالک👤 من #صفنتی😔🎻 #مقصوده💔

۱۱ آذر 1396
4
عرفتک ما تحب وبالعشک … جذاب وکلام الشوک تختاره …. وتسطره یا خایب لا تأمن للوکت … دولاب. یجیک الیحرک کلیبک ….. یحیره وتجینی ودمعک من الندم …. سجاب بس الخان کلبی ما ……. اعذره ...

عرفتک ما تحب وبالعشک … جذاب وکلام الشوک تختاره …. وتسطره یا خایب لا تأمن للوکت … دولاب. یجیک الیحرک کلیبک ….. یحیره وتجینی ودمعک من الندم …. سجاب بس الخان کلبی ما ……. اعذره والیغدرنی مره بلایة …… اسباب اسد بیبان کلبی وما ….. اقدره ولا افسح مجال واسمع ...

۱۷ خرداد 1396
1
#مقصوده‌لبعض‌الرجال #لیس‌لشخص‌خاص

#مقصوده‌لبعض‌الرجال #لیس‌لشخص‌خاص

۳ اردیبهشت 1396
1
کالولی عافیتک #مشت #کتلهم ای #یوم المشو بذیالهم #شدیتها🌸🍃 #مقصودهً ↬◇▷☆♡↷💔↶♡☆◁◇↫ 🍃 ↬◇▷☆♡↷💔↶♡☆◁◇↫ #رویا

کالولی عافیتک #مشت #کتلهم ای #یوم المشو بذیالهم #شدیتها🌸🍃 #مقصودهً ↬◇▷☆♡↷💔↶♡☆◁◇↫ 🍃 ↬◇▷☆♡↷💔↶♡☆◁◇↫ #رویا

۱۲ فروردین 1396
6
#مقصوده

#مقصوده

۲۸ شهریور 1395
1