نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ملیکا_مودت_پور (۷ تصویر)

یکی باید باشد… تا به وقتِ دلتنگی طوفانِ به پا شده در دلت را ببیند. لا به لای همهمه ی واژه ها سکوتت را بفهمد. سطر به سطر، وجودت را بخواند. دلت که گرفته باشد ...

یکی باید باشد… تا به وقتِ دلتنگی طوفانِ به پا شده در دلت را ببیند. لا به لای همهمه ی واژه ها سکوتت را بفهمد. سطر به سطر، وجودت را بخواند. دلت که گرفته باشد شال و کلاه کند و پا به پایت دلتنگی کند. یکی باید باشد… لحظه ای ...

۱۳ آذر 1398
289
درد من امروز نه فقر و بی پولی است نه ثروت زیاد و ولخرجی. درد من نه آسمون و زمینِ نه شهر و خیابون. درد من نه تحمل زندگیِ نه ترس از مرگ درد من ...

درد من امروز نه فقر و بی پولی است نه ثروت زیاد و ولخرجی. درد من نه آسمون و زمینِ نه شهر و خیابون. درد من نه تحمل زندگیِ نه ترس از مرگ درد من این روز ها فقط مردمه مردمی که هر دقیقه یه نقاب رو چهره هاشون خود ...

۱۳ آذر 1398
568

"دختر" دختر بودن هنر میخواهد. در چشمانت که معصومیت را فریاد میزنند و پشت هر لبخندت غم هایی نهفته است که هیچ آدمی نمیتواند رازشان را بفهمد! دختر بودن هنر میخواهد. زمانی که تمام وجودت حرف دارند اما سکوت ضمیمه قلبت میشود. تنها یک دختر میتواند بی دلیل عشق را ...

۱۳ آذر 1398
584
#دنیای من متفاوت است! دلبری کردن را نیاموخته ام. برایت ناز نمیکنم تا که ساعت ها نوازشت را خریدار باشم. بوسه هایت را نمیپذیرم امّا آغوشم را همیشه به رویت باز میگذارم! دستانت را نمیگیرم ...

#دنیای من متفاوت است! دلبری کردن را نیاموخته ام. برایت ناز نمیکنم تا که ساعت ها نوازشت را خریدار باشم. بوسه هایت را نمیپذیرم امّا آغوشم را همیشه به رویت باز میگذارم! دستانت را نمیگیرم امّا شانه هایت را بغل میکنم! هیچ گاه برای ماندنت اصرار نمیکنم،میگذارم خودت انتخاب کنی ...

۷ مهر 1397
71
هوایت را دارم! حتی اکنون که میدانم... در هوای او نفس نفس میزنی! #ملیکا_مودت_پور

هوایت را دارم! حتی اکنون که میدانم... در هوای او نفس نفس میزنی! #ملیکا_مودت_پور

۲۵ اسفند 1396
13
هم چنان اِنتظار آمدنت را میکشد! دختری که میداند گُذرت حتی اِتفاقی هم به کوچه پس کوچه های قلبش نمی اُفتد. #ملیکا_مودت_پور

هم چنان اِنتظار آمدنت را میکشد! دختری که میداند گُذرت حتی اِتفاقی هم به کوچه پس کوچه های قلبش نمی اُفتد. #ملیکا_مودت_پور

۲۵ اسفند 1396
10
هوایت را دارم! حتی اکنون که میدانم... در هوای او نفس نفس میزنی! #ملیکا_مودت_پور

هوایت را دارم! حتی اکنون که میدانم... در هوای او نفس نفس میزنی! #ملیکا_مودت_پور

۱۸ اسفند 1396
18