نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

من_ایرانی_هستم (۸ تصویر)

#من_ایرانی_هستم

#من_ایرانی_هستم

۲۳ تیر 1394
2K
#من_ایرانی_هستم

#من_ایرانی_هستم

۲۳ تیر 1394
2K
#من_ایرانی_هستم

#من_ایرانی_هستم

۲۳ تیر 1394
2K
#من_ایرانی_هستم

#من_ایرانی_هستم

۲۳ تیر 1394
2K
#من_ایرانی_هستم

#من_ایرانی_هستم

۲۳ تیر 1394
2K
#من_ایرانی_هستم #اتحادوهمدلی

#من_ایرانی_هستم #اتحادوهمدلی

۱۸ خرداد 1394
818
در این خاک زر خیز ایران زمین/نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود/وزان کشور ازاد و اباد بود نگفتند حرفی که ناید به کار/نکشتند تخمی که ناید به بار چو مهر ...

در این خاک زر خیز ایران زمین/نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود/وزان کشور ازاد و اباد بود نگفتند حرفی که ناید به کار/نکشتند تخمی که ناید به بار چو مهر و وفا بود کیششان/گنه بود ازار کس پیششان همه بنده پاک یزدان پاک/همه دل پر ...

۱۸ خرداد 1394
2K
*خدایا! قاضی تویی! کمک کن هیچوقت قضاوت نکنیم ...* خوب یاد گرفته ایم ورانداز کردن همدیگر را ... یک خط کش این دستمان ! و یک ترازو آن دستمان ! اندازه می گیریم و وزن ...

*خدایا! قاضی تویی! کمک کن هیچوقت قضاوت نکنیم ...* خوب یاد گرفته ایم ورانداز کردن همدیگر را ... یک خط کش این دستمان ! و یک ترازو آن دستمان ! اندازه می گیریم و وزن می کنیم ؛ آدم ها را رفتارشان را انتخاب هایشان را تصمیم هایشان را حتی ...

۱۴ خرداد 1394
2K