نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهارت_زندگی (۱۵ تصویر)

امان از عادتهای بد.... #اسارت #اراده #سیگار #اعتیاد #سلوک #مهارت_زندگی #دشمنی

امان از عادتهای بد.... #اسارت #اراده #سیگار #اعتیاد #سلوک #مهارت_زندگی #دشمنی

۲۳ خرداد 1398
24K
هرچند روزگاریست که #دروغ زیاد است اما گفتن #حقیقت اقدامی #ارزشمند است👌 #صداقت #دروغ #حقیقت #واقعیت #انقلابی #ارزسها #مهارت_زندگی #,مهارت_,ارتباطی #فتنه #نفاق #دورویی #اعتماد

هرچند روزگاریست که #دروغ زیاد است اما گفتن #حقیقت اقدامی #ارزشمند است👌 #صداقت #دروغ #حقیقت #واقعیت #انقلابی #ارزسها #مهارت_زندگی #,مهارت_,ارتباطی #فتنه #نفاق #دورویی #اعتماد

۲۵ تیر 1397
18K
لازمه رابطه با دوام و عاشقانه:👈راستگو باش مرد👌 #صداقت #اعتماد #دروغ #رابطه #ازدواج #دوستی #عشق #وفا #پایدارب #جدایی #وفاداری #صمیمیت #اخلاق #مهارت_زندگی #دین #

لازمه رابطه با دوام و عاشقانه:👈راستگو باش مرد👌 #صداقت #اعتماد #دروغ #رابطه #ازدواج #دوستی #عشق #وفا #پایدارب #جدایی #وفاداری #صمیمیت #اخلاق #مهارت_زندگی #دین #

۲۲ اردیبهشت 1397
15K
مثل علی اکبر امام حسین ع جوانی کنیم👌👌👌 #جوانی #گناه #علی_اکبر #روز_جوان #اخلاق #دین #مهارت_زندگی #سبک_زندگی #توبه #خدا

مثل علی اکبر امام حسین ع جوانی کنیم👌👌👌 #جوانی #گناه #علی_اکبر #روز_جوان #اخلاق #دین #مهارت_زندگی #سبک_زندگی #توبه #خدا

۷ اردیبهشت 1397
12K
امان از دست #آدمای #حسود و #بیکار و #ساده لوح.... #صداقت #دروغ #شایعه #ساده لوح #حسادت #حسود #بیکاری #عوامل_شایعه_پراکنی #راستگویی #مهارت_زندگی #اخلاق #گناه #گفتار #زبان #فضای_مجازی #آسیب

امان از دست #آدمای #حسود و #بیکار و #ساده لوح.... #صداقت #دروغ #شایعه #ساده لوح #حسادت #حسود #بیکاری #عوامل_شایعه_پراکنی #راستگویی #مهارت_زندگی #اخلاق #گناه #گفتار #زبان #فضای_مجازی #آسیب

۲۹ فروردین 1397
17K
گنجهای زندگی💎💎💎💎 #صداقت #عشق #حقیقت #احترام #زندگی #مهارت_زندگی #اخلاق #خوشبختی

گنجهای زندگی💎💎💎💎 #صداقت #عشق #حقیقت #احترام #زندگی #مهارت_زندگی #اخلاق #خوشبختی

۲۹ فروردین 1397
13K
مرد باش و دروغ نگو.... #صداقت #دروغ #اعتماد #روابط #اخلاق #عشق #باور #راستگویی #تربیت #مهارت_زندگی #ازدواج

مرد باش و دروغ نگو.... #صداقت #دروغ #اعتماد #روابط #اخلاق #عشق #باور #راستگویی #تربیت #مهارت_زندگی #ازدواج

۲۷ فروردین 1397
11K
#صداقت در #فضای_مجازی!!!😵 #صداقت #دروغ #ارتباط #فضای_مجازی #اینترنت #دوستی #مهارت_زندگی #آسیبها #اخلاق #گناه #راستگویی

#صداقت در #فضای_مجازی!!!😵 #صداقت #دروغ #ارتباط #فضای_مجازی #اینترنت #دوستی #مهارت_زندگی #آسیبها #اخلاق #گناه #راستگویی

۲۰ فروردین 1397
11K
چه #اعتمادها که با #دروغ بر #فنا شد.... #صداقت #دروغ #راستگویی #اعتماد #نابودی #روابط #اخلاق #مهارت_زندگی #ازدواج #بدبینی #سوءظن

چه #اعتمادها که با #دروغ بر #فنا شد.... #صداقت #دروغ #راستگویی #اعتماد #نابودی #روابط #اخلاق #مهارت_زندگی #ازدواج #بدبینی #سوءظن

۱۸ فروردین 1397
12K
#دوست_یاب!!!😍 😉 #صداقت #راستگویی #دروغ #دوست_یابی #دوستی #انتخاب #مهارت_زندگی #اخلاق #روابط #دوست_خوب #تربیت

#دوست_یاب!!!😍 😉 #صداقت #راستگویی #دروغ #دوست_یابی #دوستی #انتخاب #مهارت_زندگی #اخلاق #روابط #دوست_خوب #تربیت

۱۶ فروردین 1397
2K
#اعتماد #صداقت #دروغ #اعتماد #رابطه #روابط #دوستی #اخلاق #انتخاب #ازدواج #سبک_زندگی #مهارت_زندگی

#اعتماد #صداقت #دروغ #اعتماد #رابطه #روابط #دوستی #اخلاق #انتخاب #ازدواج #سبک_زندگی #مهارت_زندگی

۱۵ فروردین 1397
9K
الفاتحه مع الصلوات....⁦😥 #صداقت #راستگویی #دروغ #رابطه #ازدواج #دوستی #مهارت_زندگی #نابودی #نیستی #پوچ

الفاتحه مع الصلوات....⁦😥 #صداقت #راستگویی #دروغ #رابطه #ازدواج #دوستی #مهارت_زندگی #نابودی #نیستی #پوچ

۶ فروردین 1397
8K
#رابطه ای که میخاد با #دروغ و #کلک شروع بشه، از همون اول شکل نگیره، بهتره!! #صداقت #دروغ #حیله #رابطه #زندگی #دوستی #ازدواج #نفاق #قانون #نتیجه_دروغ #مهارت_زندگی

#رابطه ای که میخاد با #دروغ و #کلک شروع بشه، از همون اول شکل نگیره، بهتره!! #صداقت #دروغ #حیله #رابطه #زندگی #دوستی #ازدواج #نفاق #قانون #نتیجه_دروغ #مهارت_زندگی

۵ فروردین 1397
15K
با#صداقت و #راستی #مهمان#دلها شویم...!😍 😍 😍 #صداقت #قلب #فطرت #اخلاق #تربیت #اثر #راستگویی #دروغ #نیرنگ #نفوذ #دریچه #روش #سبک_زندگی #مهارت_زندگی

با#صداقت و #راستی #مهمان#دلها شویم...!😍 😍 😍 #صداقت #قلب #فطرت #اخلاق #تربیت #اثر #راستگویی #دروغ #نیرنگ #نفوذ #دریچه #روش #سبک_زندگی #مهارت_زندگی

۴ فروردین 1397
14K
ایجاد#اعتماد کاری نداره،فقط#صداقت لازمه👌 #صداقت #اعتماد #روراستی #دروغ #راستگویی #روابط #مهارت_زندگی #تربیت #وفا #اخلاق

ایجاد#اعتماد کاری نداره،فقط#صداقت لازمه👌 #صداقت #اعتماد #روراستی #دروغ #راستگویی #روابط #مهارت_زندگی #تربیت #وفا #اخلاق

۳ فروردین 1397
9K