نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهدیه_صالحی (۳۴ تصویر)

نشسته بود،زدم روی شونش گفتم: تنهایی بدنگذره؟! نباش تنها،یهو دیدی شصت سالت شده هنوز نشستی اینجاها... خیلی زود میگذره،نمی فهمی اصلا... زمانو میگم که عمرمون قاطیش شده... گفت:حرفای بزرگونه میزنی بچه!! تنهایی دو مدل داره... ...

نشسته بود،زدم روی شونش گفتم: تنهایی بدنگذره؟! نباش تنها،یهو دیدی شصت سالت شده هنوز نشستی اینجاها... خیلی زود میگذره،نمی فهمی اصلا... زمانو میگم که عمرمون قاطیش شده... گفت:حرفای بزرگونه میزنی بچه!! تنهایی دو مدل داره... تنهایی قبل از بودنِ کسی،تنهایی بعد از بودنِ کسی... گفتم:فرقشون چیه با هم آدمِ بزرگ؟! ...

۶ روز پیش
15K
#بخونید :) به خاطر خودت می‌گویم که سردت نشود که دلت نلرزد که ترس برت ندارد که دستت خالی نماند به خاطر خودت می‌گویم دوستم داشته باش که در سالن انتظار بلیط سینما را صدبار ...

#بخونید :) به خاطر خودت می‌گویم که سردت نشود که دلت نلرزد که ترس برت ندارد که دستت خالی نماند به خاطر خودت می‌گویم دوستم داشته باش که در سالن انتظار بلیط سینما را صدبار نخوانی که سرت را گرم کرده باشی که در اتوبوس راحت بخوابی و نترسی ایستگاه ...

۱ مهر 1398
64K
‌ بگذارید آدم ها هرچقد دلشان میخواهند بچگی کنند. . آنقدر آن چشم هایتان را چپ نکنید و به زور به آن ها بفهمانید که بزرگ شده اید بگذارید توی خیابان بلند بلند بخندند، وسط ...

‌ بگذارید آدم ها هرچقد دلشان میخواهند بچگی کنند. . آنقدر آن چشم هایتان را چپ نکنید و به زور به آن ها بفهمانید که بزرگ شده اید بگذارید توی خیابان بلند بلند بخندند، وسط خیابان آبنبات چوپی دست بگیرند، اصلا دلشان میخواهد یک کمد عروسک داشته باشند! شما مسئول ...

۱۴ شهریور 1398
2K
با بعضی‌ ها حال آدم یک جوری میشود یک جورِ خوب!! از آن خوب‌ هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که ...

با بعضی‌ ها حال آدم یک جوری میشود یک جورِ خوب!! از آن خوب‌ هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم نمی‌ زند شبیه قدم زدن در زیر باران!! می‌ دانی آدم خیالش ...

۱۷ مرداد 1398
9K
عشق هایمان خلاصه شده دراستیکرهای عاشقانه وتازگی ها گیف های از آن عاشقانه تر! یک عالمه از عشق ها و دوست دارم ها جانشان در خطر می اُفتد، اگر همین برنامه های مجازی را فیلتر ...

عشق هایمان خلاصه شده دراستیکرهای عاشقانه وتازگی ها گیف های از آن عاشقانه تر! یک عالمه از عشق ها و دوست دارم ها جانشان در خطر می اُفتد، اگر همین برنامه های مجازی را فیلتر یا نابود کنند یک عالمه عشق زنده زنده جان میدهند ویک عالمه آدم کمی از ...

۲۶ تیر 1398
7K
#me با بعضی‌ها حال آدم یک جوری میشود؛ یک جورِخوب! از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است، یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی ...

#me با بعضی‌ها حال آدم یک جوری میشود؛ یک جورِخوب! از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است، یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم نمیزند، شبیه قدم زدن در زیر باران! می‌دانی آدم خیالش یک جورِخاص راحت است، ...

۵ خرداد 1398
19K
#حس_خوب بگذارید آدم ها هرچقد دلشان میخواهند بچگی کنند. . آنقدر آن چشم هایتان را چپ نکنید و به زور به آن ها بفهمانید که بزرگ شده اید بگذارید توی خیابان بلند بلند بخندند، وسط ...

#حس_خوب بگذارید آدم ها هرچقد دلشان میخواهند بچگی کنند. . آنقدر آن چشم هایتان را چپ نکنید و به زور به آن ها بفهمانید که بزرگ شده اید بگذارید توی خیابان بلند بلند بخندند، وسط خیابان آبنبات چوپی دست بگیرند، اصلا دلشان میخواهد یک کمد عروسک داشته باشند! شما مسئول ...

۲۸ اردیبهشت 1398
15K
با بعضی‌ها حال آدم یک جوری میشود؛ یک جورِخوب! از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است، یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم ...

با بعضی‌ها حال آدم یک جوری میشود؛ یک جورِخوب! از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است، یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم نمیزند، شبیه قدم زدن در زیر باران! می‌دانی آدم خیالش یک جورِخاص راحت است، راحت ...

۷ اردیبهشت 1398
6K
عشق هایمان خلاصه شده دراستیکرهای عاشقانه وتازگی ها گیف های از آن عاشقانه تر! یک عالمه از عشق ها و دوست دارم ها جانشان در خطر می اُفتد، اگر همین برنامه های مجازی را فیلتر ...

عشق هایمان خلاصه شده دراستیکرهای عاشقانه وتازگی ها گیف های از آن عاشقانه تر! یک عالمه از عشق ها و دوست دارم ها جانشان در خطر می اُفتد، اگر همین برنامه های مجازی را فیلتر یا نابود کنند یک عالمه عشق زنده زنده جان میدهند ویک عالمه آدم کمی از ...

۲۴ اسفند 1397
12K
بگذارید آدم ها هرچقد دلشان میخواهند بچگی کنند. . آنقدر آن چشم هایتان را چپ نکنید و به زور به آن ها بفهمانید که بزرگ شده اید بگذارید توی خیابان بلند بلند بخندند، وسط خیابان ...

بگذارید آدم ها هرچقد دلشان میخواهند بچگی کنند. . آنقدر آن چشم هایتان را چپ نکنید و به زور به آن ها بفهمانید که بزرگ شده اید بگذارید توی خیابان بلند بلند بخندند، وسط خیابان آبنبات چوپی دست بگیرند، اصلا دلشان میخواهد یک کمد عروسک داشته باشند! شما مسئول یاد ...

۱۰ اسفند 1397
12K
من حتی از... تنهایی پارک رفتنت، تنهایی سینما رفتنت، حتی از تنهایی گریه کردنات یا خندیدنت میترسم! میترسم تنها ماندن را یاد بگیری... #مهدیه_صالحی

من حتی از... تنهایی پارک رفتنت، تنهایی سینما رفتنت، حتی از تنهایی گریه کردنات یا خندیدنت میترسم! میترسم تنها ماندن را یاد بگیری... #مهدیه_صالحی

۶ بهمن 1397
5K
. با بعضی ها حالِ آدم یک جوری میشود یک جورِ خوب ... از آن خوب هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است ... یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز بانمک ...

. با بعضی ها حالِ آدم یک جوری میشود یک جورِ خوب ... از آن خوب هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است ... یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز بانمک است که به تلخی هم نمیزند ... شبیه قدم زدن در زیر باران .... میدانی ...

۳ آذر 1397
10K
بابعضی هاحالِ آدم یک جوری میشود یک جورِخوب ... از آن خوب هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است ، یاشاید هم شبیه خوردن گوجه سبزبانمک است که به تلخی هم نمی ...

بابعضی هاحالِ آدم یک جوری میشود یک جورِخوب ... از آن خوب هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است ، یاشاید هم شبیه خوردن گوجه سبزبانمک است که به تلخی هم نمی زند ، شبیه قدم زدن در زیر باران .... میدانی آدم خیالش یک جورِخاص راحت ...

۱۸ مهر 1397
3K
با بعضی‌ها حال آدم یک جوری می‌شود؛ یک جورِخوب؛ از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است، یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم ...

با بعضی‌ها حال آدم یک جوری می‌شود؛ یک جورِخوب؛ از آن خوب‌هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است، یا شاید هم شبیه خوردن گوجه سبز با نمک است که به تلخی هم نمی‌زند، شبیه قدم زدن در زیر باران! می‌دانی آدم خیالش یک جورِخاص راحت است، راحت ...

۴ شهریور 1397
10K
فکر کردن به بعضی آدم ها چقدر سخت است ، اینکه خودت را بخواهی جلوی دیگران عادی نشان بدهی که فکرت را نخوانند ، سخت تَرَش میکند ... فکر کردن به تویی که نیستی و ...

فکر کردن به بعضی آدم ها چقدر سخت است ، اینکه خودت را بخواهی جلوی دیگران عادی نشان بدهی که فکرت را نخوانند ، سخت تَرَش میکند ... فکر کردن به تویی که نیستی و خیلی وقت است که ندارمت ، خیلی سخت است ... :) #مهدیه_صالحی

۳ مرداد 1397
4K
😍 بابعضی هاحالِ آدم یک جوری میشود یک جورِخوب ... از آن خوب هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است ، یاشاید هم شبیه خوردن گوجه سبزبانمک است که به تلخی هم ...

😍 بابعضی هاحالِ آدم یک جوری میشود یک جورِخوب ... از آن خوب هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است ، یاشاید هم شبیه خوردن گوجه سبزبانمک است که به تلخی هم نمی زند ، شبیه قدم زدن در زیر باران .... میدانی آدم خیالش یک جورِخاص ...

۳۱ تیر 1397
6K
بهترین آرزو اینه که کسی اسیر آدمای یک روزه نشه اصلا میدونی آدمای یک روزه کین؟! توی یک روز می‌بینیشون، بعد هزار روز بهشون فکر میکنی، هزار ساعت باهاشون قدم میزنی، هزار تا یکی دوستشون ...

بهترین آرزو اینه که کسی اسیر آدمای یک روزه نشه اصلا میدونی آدمای یک روزه کین؟! توی یک روز می‌بینیشون، بعد هزار روز بهشون فکر میکنی، هزار ساعت باهاشون قدم میزنی، هزار تا یکی دوستشون داری... آخرش هم کلی آدمِ که یک عمره کنارتن اما تو هنوز درگیر اون یک ...

۳۰ تیر 1397
7K
بابعضی هاحالِ آدم یک جوری میشود یک جورِخوب ... از آن خوب هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است ، یاشاید هم شبیه خوردن گوجه سبزبانمک است که به تلخی هم نمی ...

بابعضی هاحالِ آدم یک جوری میشود یک جورِخوب ... از آن خوب هایی که شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است ، یاشاید هم شبیه خوردن گوجه سبزبانمک است که به تلخی هم نمی زند ، شبیه قدم زدن در زیر باران .... میدانی آدم خیالش یک جورِخاص راحت ...

۳۰ تیر 1397
3K
حافظه هایتان شبیه ماهی شده است، یا سرتان را کرده اید زیر برف! امروز

حافظه هایتان شبیه ماهی شده است، یا سرتان را کرده اید زیر برف! امروز "عاشقتم هایتان" را به یکی میگویید، زیر پستش جان می دهید، عکس های دونفری می گذارید، و حواستان به آدم های اطرافتان نیست ... چند روز میگذرد خسته می شوید میروید سراغ یک نفر دیگر ...

۱۰ اسفند 1396
7K
عشق هایمان خلاصه شده دراستیکرهای عاشقانه! وتازگی ها گیف های از آن عاشقانه تر!! یک عالمه از عشق ها و دوستت دارم ها جانشان در خطر می اُفتد، اگر همین برنامه ها را فیلتر یا ...

عشق هایمان خلاصه شده دراستیکرهای عاشقانه! وتازگی ها گیف های از آن عاشقانه تر!! یک عالمه از عشق ها و دوستت دارم ها جانشان در خطر می اُفتد، اگر همین برنامه ها را فیلتر یا نابود کنند... یک عالمه عشق زنده زنده جان میدهند ویک عالمه آدم کمی از سرگرمی ...

۲۶ آذر 1396
8K