نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهدی_سهیلی (۵۵ تصویر)

بیهُده بر درندگان نسبت ِ شَر چه می دهی؟ کاین همه فتنه در جهان غیر ِبشر نمی کند!! #مهدی_سهیلی

بیهُده بر درندگان نسبت ِ شَر چه می دهی؟ کاین همه فتنه در جهان غیر ِبشر نمی کند!! #مهدی_سهیلی

۴ روز پیش
5K
#مهدی_سهیلی

#مهدی_سهیلی

۲ هفته پیش
4K
باور نمی کنی که بگویم حکایتی: با هر نگین اشک به چشم تر منی هر جا که عشق هست و صفا هست و بوسه هست در خاطر منی با چلچراغ یاد تو نورانی ام هنوز ...

باور نمی کنی که بگویم حکایتی: با هر نگین اشک به چشم تر منی هر جا که عشق هست و صفا هست و بوسه هست در خاطر منی با چلچراغ یاد تو نورانی ام هنوز پنداشتی که نور تو خاموش می شود نه، ای امید من ! دیوانه توام افسونگر ...

۱۰ مهر 1398
103
باور نمی کنی که بگویم حکایتی: با هر نگین اشک به چشم تر منی هر جا که عشق هست و صفا هست و بوسه هست در خاطر منی با چلچراغ یاد تو نورانی ام هنوز ...

باور نمی کنی که بگویم حکایتی: با هر نگین اشک به چشم تر منی هر جا که عشق هست و صفا هست و بوسه هست در خاطر منی با چلچراغ یاد تو نورانی ام هنوز پنداشتی که نور تو خاموش می شود نه، ای امید من ! دیوانه توام افسونگر ...

۳۱ شهریور 1398
816
وای برمن! تو همانی که امیدم بودی؟ تو همان چشم سیه دلبرِ افسونگرِ من؟ هرچه کوشم مگر این حادثه باور نکنم می دود یادِ خطاهایِ تو در باورِ من... #مهدی_سهیلی

وای برمن! تو همانی که امیدم بودی؟ تو همان چشم سیه دلبرِ افسونگرِ من؟ هرچه کوشم مگر این حادثه باور نکنم می دود یادِ خطاهایِ تو در باورِ من... #مهدی_سهیلی

۲۶ شهریور 1398
120
✔وای بر من! تو همانی که امیدم بودی؟ تو همان چشم‌سیه دلبرِ افسونگرِ من؟ هرچه کوشم مگر این حادثه باور نکنم، می دود یادِ خطاهایِ تو در باورِ من...! #مهدی_سهیلی

✔وای بر من! تو همانی که امیدم بودی؟ تو همان چشم‌سیه دلبرِ افسونگرِ من؟ هرچه کوشم مگر این حادثه باور نکنم، می دود یادِ خطاهایِ تو در باورِ من...! #مهدی_سهیلی

۲۳ شهریور 1398
111
آشفته‌دلان را هوس خواب نباشد شوری که به دریاست به مرداب نباشد هرگز مژه برهم ننهد عاشق صادق آن را که به دل عشق بُوَد خواب نباشد در پیش قدت کیست که از پا ننشیند ...

آشفته‌دلان را هوس خواب نباشد شوری که به دریاست به مرداب نباشد هرگز مژه برهم ننهد عاشق صادق آن را که به دل عشق بُوَد خواب نباشد در پیش قدت کیست که از پا ننشیند یا زلف تو را بیند و بی‌تاب نباشد چشمان تو در آینه‌ی اشک چه زیباست ...

۱۳ شهریور 1398
181
مرا گر مست می خواهی نگاهت را نگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام می گیرد #مهدی_سهیلی

مرا گر مست می خواهی نگاهت را نگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام می گیرد #مهدی_سهیلی

۳۱ مرداد 1398
104
مرا گر مست می خواهی نگاهت را نگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام می گیرد #مهدی_سهیلی

مرا گر مست می خواهی نگاهت را نگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام می گیرد #مهدی_سهیلی

۱۳ مرداد 1398
101
پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت ای وای من، که قصه‌ی دل ناتمام ماند #مهدی_سهیلی

پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت ای وای من، که قصه‌ی دل ناتمام ماند #مهدی_سهیلی

۲۴ اردیبهشت 1398
112
گفتم شب مهتاب بیا ... نازکنان گفت : آنجا که منم حاجت مهتاب نباشد ! #مهدی_سهیلی #ازدواج

گفتم شب مهتاب بیا ... نازکنان گفت : آنجا که منم حاجت مهتاب نباشد ! #مهدی_سهیلی #ازدواج

۱۵ اردیبهشت 1398
126
🌾چشم‌هایت‌سبزروشن‌قامتت نیلوفری من بلا گردان چشمت ماهتابی یا پری؟ دست آن‌نقاش رابوسم‌که این‌نقش آفرید ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺭﺧﺴﺎﺭﮔﺮﺩﻭﻥ ﻣﺮﻣﺮﯼ #سروده_های_عاشقانه #مهدی_سهیلی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾چشم‌هایت‌سبزروشن‌قامتت نیلوفری من بلا گردان چشمت ماهتابی یا پری؟ دست آن‌نقاش رابوسم‌که این‌نقش آفرید ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺭﺧﺴﺎﺭﮔﺮﺩﻭﻥ ﻣﺮﻣﺮﯼ #سروده_های_عاشقانه #مهدی_سهیلی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۱۵ فروردین 1398
96
🌾ﺩﺧﺘﺮﻣﺎﻫﯽ،ﺭﻗﯿﺐ‌ﺯﻫﺮﻩ‌ﺍﯼ؟ﺭﻭﺷﻦ ﺑﮕﻮ! ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎ ﺑﺎﻭﺭﯼ ای‌دریغا وقت‌پیری‌سوختم از درد عشق سینه‌ام پرآتش‌ست وموی‌من خاکستری #سروده_های_عاشقانه #مهدی_سهیلی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾ﺩﺧﺘﺮﻣﺎﻫﯽ،ﺭﻗﯿﺐ‌ﺯﻫﺮﻩ‌ﺍﯼ؟ﺭﻭﺷﻦ ﺑﮕﻮ! ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎ ﺑﺎﻭﺭﯼ ای‌دریغا وقت‌پیری‌سوختم از درد عشق سینه‌ام پرآتش‌ست وموی‌من خاکستری #سروده_های_عاشقانه #مهدی_سهیلی 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۱۵ فروردین 1398
93
╲\╭® ╭🌹╯ ®╯\╲ #مهدی_سهیلی ای بسا فرعون و قارون آمدو در خاک شد قصر قیصر، جام جم کو؟ تخت اسکندرکجاست؟

╲\╭® ╭🌹╯ ®╯\╲ #مهدی_سهیلی ای بسا فرعون و قارون آمدو در خاک شد قصر قیصر، جام جم کو؟ تخت اسکندرکجاست؟

۲۶ مرداد 1397
94
روشنی رفت از دو چشمم عطر پیراهن کجاست؟ پیر کنعانم مرا یوسف ندیدن میکشد #مهدی_سهیلی

روشنی رفت از دو چشمم عطر پیراهن کجاست؟ پیر کنعانم مرا یوسف ندیدن میکشد #مهدی_سهیلی

۱۳ تیر 1397
39
ای بسا فرعون و قارون آمدو در خاک شد قصر قیصر، جام جم کو؟ تخت اسکندرکجاست؟ #مهدی_سهیلی

ای بسا فرعون و قارون آمدو در خاک شد قصر قیصر، جام جم کو؟ تخت اسکندرکجاست؟ #مهدی_سهیلی

۱۰ تیر 1397
108
وای بر من، با جهانی شرمساری کی توانم تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟ تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟ تا بجویم چاره ی درد دلی از چاره سازی؟ #مهدی_سهیلی

وای بر من، با جهانی شرمساری کی توانم تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟ تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟ تا بجویم چاره ی درد دلی از چاره سازی؟ #مهدی_سهیلی

۱۵ خرداد 1397
96
خنده‌ها بر لب من بود و کس آگاه نشد زین همه دردِ خموشانه که بر جان من است #مهدی_سهیلی

خنده‌ها بر لب من بود و کس آگاه نشد زین همه دردِ خموشانه که بر جان من است #مهدی_سهیلی

۱۴ خرداد 1397
94
شب مراد غنیمت شمر که اختر بخت به بام خانه‌ی ما هر زمان نمی‌آید #مهدی_سهیلی

شب مراد غنیمت شمر که اختر بخت به بام خانه‌ی ما هر زمان نمی‌آید #مهدی_سهیلی

۴ اردیبهشت 1397
44
بار الها بال پروازم ببخش روح آزاد سبکتازم ببخش عاشق بزم توام، راهم بده عقل روشن، جان آگاهم بده #مهدی_سهیلی

بار الها بال پروازم ببخش روح آزاد سبکتازم ببخش عاشق بزم توام، راهم بده عقل روشن، جان آگاهم بده #مهدی_سهیلی

۸ فروردین 1397
64