نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهدی_سهیلی (۴۳ تصویر)

╲\╭® ╭🌹╯ ®╯\╲ #مهدی_سهیلی ای بسا فرعون و قارون آمدو در خاک شد قصر قیصر، جام جم کو؟ تخت اسکندرکجاست؟

╲\╭® ╭🌹╯ ®╯\╲ #مهدی_سهیلی ای بسا فرعون و قارون آمدو در خاک شد قصر قیصر، جام جم کو؟ تخت اسکندرکجاست؟

۲۶ مرداد 1397
3K
روشنی رفت از دو چشمم عطر پیراهن کجاست؟ پیر کنعانم مرا یوسف ندیدن میکشد #مهدی_سهیلی

روشنی رفت از دو چشمم عطر پیراهن کجاست؟ پیر کنعانم مرا یوسف ندیدن میکشد #مهدی_سهیلی

۱۳ تیر 1397
11K
ای بسا فرعون و قارون آمدو در خاک شد قصر قیصر، جام جم کو؟ تخت اسکندرکجاست؟ #مهدی_سهیلی

ای بسا فرعون و قارون آمدو در خاک شد قصر قیصر، جام جم کو؟ تخت اسکندرکجاست؟ #مهدی_سهیلی

۱۰ تیر 1397
5K
بر گرد ، ای پرنده رنجیده ، بازگرد باز آ که خلوت دل من آشیان توست در راه ، در گذر در خانه ، در اتاق هر سو نشان توست با چلچراغ یاد تو نورانی‌ام ...

بر گرد ، ای پرنده رنجیده ، بازگرد باز آ که خلوت دل من آشیان توست در راه ، در گذر در خانه ، در اتاق هر سو نشان توست با چلچراغ یاد تو نورانی‌ام هنوز پنداشتی که نور تو خاموش می‌شود پنداشتی که رفتی و یاد گذشته مرد و ...

۲۱ خرداد 1397
5K
وای بر من، با جهانی شرمساری کی توانم تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟ تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟ تا بجویم چاره ی درد دلی از چاره سازی؟ #مهدی_سهیلی

وای بر من، با جهانی شرمساری کی توانم تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟ تا بدرگاهت بر آرم نیمه شب دست نیازی؟ تا بجویم چاره ی درد دلی از چاره سازی؟ #مهدی_سهیلی

۱۵ خرداد 1397
5K
خنده‌ها بر لب من بود و کس آگاه نشد زین همه دردِ خموشانه که بر جان من است #مهدی_سهیلی

خنده‌ها بر لب من بود و کس آگاه نشد زین همه دردِ خموشانه که بر جان من است #مهدی_سهیلی

۱۴ خرداد 1397
7K
شب مراد غنیمت شمر که اختر بخت به بام خانه‌ی ما هر زمان نمی‌آید #مهدی_سهیلی

شب مراد غنیمت شمر که اختر بخت به بام خانه‌ی ما هر زمان نمی‌آید #مهدی_سهیلی

۴ اردیبهشت 1397
7K
بار الها بال پروازم ببخش روح آزاد سبکتازم ببخش عاشق بزم توام، راهم بده عقل روشن، جان آگاهم بده #مهدی_سهیلی

بار الها بال پروازم ببخش روح آزاد سبکتازم ببخش عاشق بزم توام، راهم بده عقل روشن، جان آگاهم بده #مهدی_سهیلی

۸ فروردین 1397
9K
‌ وای بر من ••• تو همانی ڪھ امیدم بودی !؟ #مهدی_سهیلی

‌ وای بر من ••• تو همانی ڪھ امیدم بودی !؟ #مهدی_سهیلی

۱۵ اسفند 1396
4K
یار رفت و عمر رفت و جمع ما پاشیده شد راستی خوش عشرتی بود ای خدا یادش به خیر #مهدی_سهیلی

یار رفت و عمر رفت و جمع ما پاشیده شد راستی خوش عشرتی بود ای خدا یادش به خیر #مهدی_سهیلی

۳۰ بهمن 1396
7K
اما تو ای زمین ای زادگاه ما! ما باتو دوستیم زین پس شرار قهر به بنیاد ما مزن ما را چنانکه رفت اسیر بلا مکن این کلبه ها که خانه ی امید و آرزوست ویرانسرا ...

اما تو ای زمین ای زادگاه ما! ما باتو دوستیم زین پس شرار قهر به بنیاد ما مزن ما را چنانکه رفت اسیر بلا مکن این کلبه ها که خانه ی امید و آرزوست ویرانسرا مکن ور خشم میکنی ویرانه کن عمارت هر قریه را ولی مارا ز کودکان و ...

۲۲ آبان 1396
15K
گفتـم شب مهتاب بـیا... ، نازکنـان گفت : آنجـا کـه مـنـم حاجـت مـهـتـاب نبـاشـد ... #مهدی_سهیلی 🍃🌺🍃

گفتـم شب مهتاب بـیا... ، نازکنـان گفت : آنجـا کـه مـنـم حاجـت مـهـتـاب نبـاشـد ... #مهدی_سهیلی 🍃🌺🍃

۱۶ آبان 1396
5K
گفتم ز عشقبازی، در کس نشان ندیدم زد بوسه بر لبانم، گفتا نشانه با من گفتم دلم چو مرغی ست، کز آشیانه دور است دستی به زلف خود زد، گفت آشیانه با من #مهدی_سهیلی

گفتم ز عشقبازی، در کس نشان ندیدم زد بوسه بر لبانم، گفتا نشانه با من گفتم دلم چو مرغی ست، کز آشیانه دور است دستی به زلف خود زد، گفت آشیانه با من #مهدی_سهیلی

۶ آبان 1396
7K
گفتـم شب مهتاب بـیا... ، نازکنان گفت : آنجـا کـه منم حاجت مـهـتـاب نباشد ... #مهدی_سهیلی

گفتـم شب مهتاب بـیا... ، نازکنان گفت : آنجـا کـه منم حاجت مـهـتـاب نباشد ... #مهدی_سهیلی

۵ آبان 1396
8K
به شاخه بوسه زدی، شاخه در خزان گل کرد بهار می شود از بوسه ی مکرر تو #مهدی_سهیلی

به شاخه بوسه زدی، شاخه در خزان گل کرد بهار می شود از بوسه ی مکرر تو #مهدی_سهیلی

۵ آبان 1396
7K
مرا گر مست میخواهی نگاهت را مگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام میگیرد #مهدی_سهیلی

مرا گر مست میخواهی نگاهت را مگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام میگیرد #مهدی_سهیلی

۱ شهریور 1396
9K
جز نقش تو نقشی نبود در نظر من #شبها منم و عشق تو و چشم تر من #مهدی_سهیلی🌱

جز نقش تو نقشی نبود در نظر من #شبها منم و عشق تو و چشم تر من #مهدی_سهیلی🌱

۲۳ خرداد 1396
4K
#خداگو با #خداجو فرق دارد #حقیقت با #هیاهو فرق دارد بسا #مشرک که خود #قرآن بدست است نداند در حقیقت #بت پرست است #مهدی_سهیلی

#خداگو با #خداجو فرق دارد #حقیقت با #هیاهو فرق دارد بسا #مشرک که خود #قرآن بدست است نداند در حقیقت #بت پرست است #مهدی_سهیلی

۳۱ اردیبهشت 1396
11K
به بهارم نرسیدی، به خزانم بنگر که به مویم اثر برف زمستان منست #مهدی_سهیلی

به بهارم نرسیدی، به خزانم بنگر که به مویم اثر برف زمستان منست #مهدی_سهیلی

۲۴ فروردین 1396
3K
((مردمان))بسیار،اما((مردمی)) کم دیده ام ای بسا((نااهل))رادر ((اهل عالم)) دیده ام تا به((شادی)) مینشینی((غم)) رسد از گرد راه برلب ((خندان))هرگل، ((اشک شبنم ))دیده ام! #مهدی_سهیلی

((مردمان))بسیار،اما((مردمی)) کم دیده ام ای بسا((نااهل))رادر ((اهل عالم)) دیده ام تا به((شادی)) مینشینی((غم)) رسد از گرد راه برلب ((خندان))هرگل، ((اشک شبنم ))دیده ام! #مهدی_سهیلی

۸ فروردین 1396
3K