نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهرنوش_کریم_پور (۱ تصویر)

تابستونا هر ازگاهی ، من و خواهرم می‌رفتیم خونه مادربزرگم ... ما توی شهر بودیم و اونا توی روستا ‌‌‌... اون سال تابستون برای اولین بار بود که اوناهم اومده بودن ... از نظر من ...

تابستونا هر ازگاهی ، من و خواهرم می‌رفتیم خونه مادربزرگم ... ما توی شهر بودیم و اونا توی روستا ‌‌‌... اون سال تابستون برای اولین بار بود که اوناهم اومده بودن ... از نظر من خیلی آدم خفنی بود ، چون اونا تهران زندگی میکردن .‌‌‌‌.. اونقدر خفن که وقتی ...

۴ هفته پیش
43K