نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهین_رضوانی_فرد (۶۱ تصویر)

خوب اویی ست که بداند دوستش داری و بماند.....! اویی که تو را بر دوراهی شرافت و عشق نگذارد....! اویی که برای داشتنت شرط و شروطی ندارد....! خوب اویی ست که تو را با خوب ...

خوب اویی ست که بداند دوستش داری و بماند.....! اویی که تو را بر دوراهی شرافت و عشق نگذارد....! اویی که برای داشتنت شرط و شروطی ندارد....! خوب اویی ست که تو را با خوب و بدت یکجا و درهم می خواهد....! خوب کسی نیست که خوب حرف میزند.... که ...

۶ روز پیش
22K
✔ تنها یک نفر از تمام جــ💕 ـهان کافیست که ایمان بیاوری زندگی ارزش زیستن را دارد... #مهین_رضوانی_فرد

✔ تنها یک نفر از تمام جــ💕 ـهان کافیست که ایمان بیاوری زندگی ارزش زیستن را دارد... #مهین_رضوانی_فرد

۷ روز پیش
8K
✔باید گره از روسری ات باز کنی.... که پیش چشم خودم خزر را در شب طوفانی اش بی اعتبار کنی....! #مهین_رضوانی_فرد💜

✔باید گره از روسری ات باز کنی.... که پیش چشم خودم خزر را در شب طوفانی اش بی اعتبار کنی....! #مهین_رضوانی_فرد💜

۷ روز پیش
5K
مردی که دوستت دارد....! می بوسدت....! موهایت را می بافد.... کنارت می نشیند،چای می خورد...! مردی که دستهایت را می گیرد... و نام کوچکت را با میم مالکیت صدا می زند وقتی که پیراهن کوتاه ...

مردی که دوستت دارد....! می بوسدت....! موهایت را می بافد.... کنارت می نشیند،چای می خورد...! مردی که دستهایت را می گیرد... و نام کوچکت را با میم مالکیت صدا می زند وقتی که پیراهن کوتاه حریر می پوشی... مثل من یک مرد ساده ی معمولی بود..... که فقط جراتش را ...

۲۵ مرداد 1398
9K
تنها یک نفر از تمام جــ💕ـهان کافیست که ایمان بیاوری زندگی ارزش زیستن را دارد... #مهین_رضوانی_فرد

تنها یک نفر از تمام جــ💕ـهان کافیست که ایمان بیاوری زندگی ارزش زیستن را دارد... #مهین_رضوانی_فرد

۳۱ تیر 1398
3K
کم نه🌻 زیاد می خواهمت! آنقدر که در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی که من چقدر عاشق این فعل ماندنم😍 #مهین_رضوانی_فرد

کم نه🌻 زیاد می خواهمت! آنقدر که در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی که من چقدر عاشق این فعل ماندنم😍 #مهین_رضوانی_فرد

۱۹ خرداد 1398
13K
دلت می آید.....؟ که دل دل کنی و اردیبهشت تمام شود و عاشقی نکنی....؟! #مهین_رضوانی_فرد

دلت می آید.....؟ که دل دل کنی و اردیبهشت تمام شود و عاشقی نکنی....؟! #مهین_رضوانی_فرد

۱۷ اردیبهشت 1398
6K
‌موهایم را می بافم که بوسه هایت نریزندهدر نروند حیف نشوند می بافم که عاشقانه هایمان را اسراف نکنم #مهین_رضوانی_فرد __🍃 🌸 🍃 __

‌موهایم را می بافم که بوسه هایت نریزندهدر نروند حیف نشوند می بافم که عاشقانه هایمان را اسراف نکنم #مهین_رضوانی_فرد __🍃 🌸 🍃 __

۸ اردیبهشت 1398
6K
نبض عاشقانه هایم را بگیر....! ببین چقدر تو تو تو میزند....! #مهین_رضوانی_فرد

نبض عاشقانه هایم را بگیر....! ببین چقدر تو تو تو میزند....! #مهین_رضوانی_فرد

۸ اردیبهشت 1398
14K
کم نه! زیاد می خواهمت! آنقدر که در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی که من چقدر عاشق این فعل ماندنم... #مهین_رضوانی_فرد

کم نه! زیاد می خواهمت! آنقدر که در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی که من چقدر عاشق این فعل ماندنم... #مهین_رضوانی_فرد

۸ اردیبهشت 1398
6K
یک نفر تنها یک نفر از تمام جهان کافیست که ایمان بیاوری زندگی ارزش زیستن را دارد.....! #مهین_رضوانی_فرد

یک نفر تنها یک نفر از تمام جهان کافیست که ایمان بیاوری زندگی ارزش زیستن را دارد.....! #مهین_رضوانی_فرد

۸ اردیبهشت 1398
9K
بلندتر بگو:

بلندتر بگو: " دوستت داااارررم...! " آنقدر که دورترین زن جهان هم بداند اینجا زنی ست که روزی هزار بار قربان قد و بالایت می رود....! زنی که روی تمام زخمهایش را با بوسه های نجیب تو مرهم گذاشته است......! زنی که هرچه از عشق می داند را میان آغوش ...

۵ اردیبهشت 1398
3K
باران می بارد و من به اولین چهارراه که برسم چترم را به اولین کودک خیس فال فروش خواهم بخشید شاید در خیابانی دور عابری غریب تو را میهمان چترش کند ...!!! #مهین_رضوانی_فرد

باران می بارد و من به اولین چهارراه که برسم چترم را به اولین کودک خیس فال فروش خواهم بخشید شاید در خیابانی دور عابری غریب تو را میهمان چترش کند ...!!! #مهین_رضوانی_فرد

۲۳ فروردین 1398
13K
- کم نه زیاد می‌خواهمت آن‌قدر که در تمامِ خاطره‌هایم تو باشی قدم بزنی بدوی بخندی بخوانی برقصی ببوسی بمانی و بدانی که من چه‌قدر عاشقِ این فعلِ ماندنم.. #مهین_رضوانی_فرد . . ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

- کم نه زیاد می‌خواهمت آن‌قدر که در تمامِ خاطره‌هایم تو باشی قدم بزنی بدوی بخندی بخوانی برقصی ببوسی بمانی و بدانی که من چه‌قدر عاشقِ این فعلِ ماندنم.. #مهین_رضوانی_فرد . . ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

۴ فروردین 1398
5K
یک روز همه چیز را برای دخترمان تعریف می کنم .. تا بداند این مرد متین و آرامِ روی مبل ، با آن موهای جوگندمی مهربان یک وقتی دیوانه ترین عاشق این شهر بوده است ...

یک روز همه چیز را برای دخترمان تعریف می کنم .. تا بداند این مرد متین و آرامِ روی مبل ، با آن موهای جوگندمی مهربان یک وقتی دیوانه ترین عاشق این شهر بوده است .. #مهین_رضوانی_فرد #عاشقانه

۲۴ اسفند 1397
11K
ڪم نه! زیاد می خواهمت! آنقدر ڪه در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی ڪه من چقدر عاشق این فعل ماندنم...!! #مهین_رضوانی_فرد

ڪم نه! زیاد می خواهمت! آنقدر ڪه در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی ڪه من چقدر عاشق این فعل ماندنم...!! #مهین_رضوانی_فرد

۱۸ اسفند 1397
185
ڪم نه! زیاد می خواهمت! آنقدر ڪه در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی ڪه من چقدر عاشق این فعل ماندنم...!! #مهین_رضوانی_فرد

ڪم نه! زیاد می خواهمت! آنقدر ڪه در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی ڪه من چقدر عاشق این فعل ماندنم...!! #مهین_رضوانی_فرد

۱۸ اسفند 1397
183
ڪم نه! زیاد می خواهمت! آنقدر ڪه در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی ڪه من چقدر عاشق این فعل ماندنم...!! #مهین_رضوانی_فرد

ڪم نه! زیاد می خواهمت! آنقدر ڪه در تمام خاطره هایم، تو باشی... قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی ڪه من چقدر عاشق این فعل ماندنم...!! #مهین_رضوانی_فرد

۱۸ اسفند 1397
9K
کم نه زیاد می خواهمت!! آنقدر که در تمام خاطره هایم تو باشی.. قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی که من چقدر عاشق این فعل ماندنم!! #مهین_رضوانی_فرد #ازدواج

کم نه زیاد می خواهمت!! آنقدر که در تمام خاطره هایم تو باشی.. قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی برقصی، ببوسی، بمانی و بدانی که من چقدر عاشق این فعل ماندنم!! #مهین_رضوانی_فرد #ازدواج

۲۴ بهمن 1397
13K
تنها یک نفر از تمام جــ💕ـهان کافیست که ایمان بیاوری زندگی ارزش زیستن را دارد... #مهین_رضوانی_فرد

تنها یک نفر از تمام جــ💕ـهان کافیست که ایمان بیاوری زندگی ارزش زیستن را دارد... #مهین_رضوانی_فرد

۱۹ بهمن 1397
7K