نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

موسی_افتخاری (۵ تصویر)

اهل هیچ کجا نیستم عاشقم و تنها.. اهل به تو فکر کردنم! اهل دوست داشتن #تو و این برای تمام من کافی‌ست..! #موسی_افتخاری #عاشقانه_ها

اهل هیچ کجا نیستم عاشقم و تنها.. اهل به تو فکر کردنم! اهل دوست داشتن #تو و این برای تمام من کافی‌ست..! #موسی_افتخاری #عاشقانه_ها

۱ هفته پیش
21K
اهل هیچ کجا نیستم عاشقم وتنها اهل به تو فکر کردنم اهل دوست داشتن تو واین برای تمام من کافیست ... #موسی_افتخاری

اهل هیچ کجا نیستم عاشقم وتنها اهل به تو فکر کردنم اهل دوست داشتن تو واین برای تمام من کافیست ... #موسی_افتخاری

۱ هفته پیش
8K
اهل هیچ کجا نیستم ! عاشقم ... و تنها اهل به تو فکر کردنم اهل دوست داشتنِ تو و این برای تمام من کافیست ... #موسی_افتخاری

اهل هیچ کجا نیستم ! عاشقم ... و تنها اهل به تو فکر کردنم اهل دوست داشتنِ تو و این برای تمام من کافیست ... #موسی_افتخاری

۲۸ خرداد 1397
2K
اهل هیچ کجا نیستم عاشقم وتنها اهل به تو فکر کردنم اهل دوست داشتن تو واین برای تمام من کافیست ... #موسی_افتخاری

اهل هیچ کجا نیستم عاشقم وتنها اهل به تو فکر کردنم اهل دوست داشتن تو واین برای تمام من کافیست ... #موسی_افتخاری

۲۱ خرداد 1397
4K
آن طبیبی که مرا دید و ندادم دارو خوب داند که دوای دل من دیدار است #موسی_افتخاری

آن طبیبی که مرا دید و ندادم دارو خوب داند که دوای دل من دیدار است #موسی_افتخاری

۷ شهریور 1395
4K