نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مولانای_جان🌹 (۵۷۴ تصویر)

#مولانای_جان 🌾عاشقان را گر چه در باطن جهانی دیگرست عشق آن دلدار ما را ذوق و جانی دیگرست سینه‌های روشنان بس غیب‌ها دانند لیک سینه عشاق او را غیب دانی دیگرست بس زبان حکمت اندر ...

#مولانای_جان 🌾عاشقان را گر چه در باطن جهانی دیگرست عشق آن دلدار ما را ذوق و جانی دیگرست سینه‌های روشنان بس غیب‌ها دانند لیک سینه عشاق او را غیب دانی دیگرست بس زبان حکمت اندر شوق سِرّش گوش شد زانک مر اسرار او را ترجمانی دیگرست یک زمین نقره بین ...

۱ روز پیش
5K
‌ اندر تنِ من ... جان و رگ و خون همه اوست ! #مولانای_جان‌ ‌ #عکس #زندگی #هنر #کپشن_خاص #نوشته_خاص #هنرمند#متن_خاص #نوشته_زیبا#تکست_خاص#کپشن#عکسنوشته_خاص#عکس_خاص#عکس_متن#عکس_هنری#نوشته_ناب#دلنوشته

‌ اندر تنِ من ... جان و رگ و خون همه اوست ! #مولانای_جان‌ ‌ #عکس #زندگی #هنر #کپشن_خاص #نوشته_خاص #هنرمند#متن_خاص #نوشته_زیبا#تکست_خاص#کپشن#عکسنوشته_خاص#عکس_خاص#عکس_متن#عکس_هنری#نوشته_ناب#دلنوشته

۳ روز پیش
5K
#به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان بلا و محنتی شیرین که جز با وی نیاسایی...! #مولانای_جان 🌹 #سروده_های_عاشقانه

#به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان بلا و محنتی شیرین که جز با وی نیاسایی...! #مولانای_جان 🌹 #سروده_های_عاشقانه

۵ روز پیش
6K
#چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش پیش مشک افشان او شایدکه جان قربان کنیم #مولانای_جان 🌹

#چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش پیش مشک افشان او شایدکه جان قربان کنیم #مولانای_جان 🌹

۷ روز پیش
17K
#نظر خدای خواهم که تو را به من رساند به دعا چه خواهمت من که همه تو رام داری #مولانای_جان 🌹 #سروده_های_عاشقانه

#نظر خدای خواهم که تو را به من رساند به دعا چه خواهمت من که همه تو رام داری #مولانای_جان 🌹 #سروده_های_عاشقانه

۱ هفته پیش
6K
#نشسته‌ایم دل و عشق و کالبد پیشت یکی خراب و یکی مست و ان دگر دلشاد #مولانای_جان #سروده_های_عاشقانه

#نشسته‌ایم دل و عشق و کالبد پیشت یکی خراب و یکی مست و ان دگر دلشاد #مولانای_جان #سروده_های_عاشقانه

۱ هفته پیش
7K
در عشق آتشینش آتش نخورده آتش بی‌چهره خوش او در خوش هزار ناخوش #مولانای_جان 🌹

در عشق آتشینش آتش نخورده آتش بی‌چهره خوش او در خوش هزار ناخوش #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
25K
#گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر آه ندارم گهر،گفت نداری بخر از گهرم دام کن ور نبود وام کن خانه غلط کرده‌ای عاشق بی‌سیم و زر #مولانای_جان 🌹

#گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر آه ندارم گهر،گفت نداری بخر از گهرم دام کن ور نبود وام کن خانه غلط کرده‌ای عاشق بی‌سیم و زر #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
12K
#لنگ و لوک و خفته‌شکل و بی‌ادب سوی او می‌غیژ و او را می‌طلب... #مولانای_جان 🌹

#لنگ و لوک و خفته‌شکل و بی‌ادب سوی او می‌غیژ و او را می‌طلب... #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
9K
#هین مزن تو از ملولی آه سرد درد جو و درد جو و درد درد #مولانای_جان 🌹

#هین مزن تو از ملولی آه سرد درد جو و درد جو و درد درد #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
7K
#به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان بلا و محنتی شیرین که جز با وی نیاسایی...! #مولانای_جان 🌹

#به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان بلا و محنتی شیرین که جز با وی نیاسایی...! #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
5K
#ایام وصال یار گوئی که نبود وان دولت بیشمار گوئی که نبود از یار بجز فراق بر جای نماند رفت آن همه روزگار گوئی که نبود #مولانای_جان🌹

#ایام وصال یار گوئی که نبود وان دولت بیشمار گوئی که نبود از یار بجز فراق بر جای نماند رفت آن همه روزگار گوئی که نبود #مولانای_جان🌹

۱ هفته پیش
10K
#اسرار دلم جمله خیال یار است ای شب بگذر زود،که ما را کار است #مولانای_جان 🌹 شبتان معطر به عطر دوست🍃

#اسرار دلم جمله خیال یار است ای شب بگذر زود،که ما را کار است #مولانای_جان 🌹 شبتان معطر به عطر دوست🍃

۱ هفته پیش
10K
#از چرخ بخاکیان نثار است و صداست کای دلشدگان مژده که این روز شماست #مولانای_جان 🌹 -

#از چرخ بخاکیان نثار است و صداست کای دلشدگان مژده که این روز شماست #مولانای_جان 🌹 -

۱ هفته پیش
12K
#هر نفسی از درون دلبر روحانیی عربده آرد مرا از ره پنهانیی فتنه و ویرانیم شور و پریشانیم برد مسلمانیم وای مسلمانیی #مولانای_جان 🌹

#هر نفسی از درون دلبر روحانیی عربده آرد مرا از ره پنهانیی فتنه و ویرانیم شور و پریشانیم برد مسلمانیم وای مسلمانیی #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
10K
#ما چو خرابیم و خراباتییم ! خیز قدح پر کن و پیش آر زود ... #مولانای_جان🌹

#ما چو خرابیم و خراباتییم ! خیز قدح پر کن و پیش آر زود ... #مولانای_جان🌹

۱ هفته پیش
10K
#یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند گر مرده‌ای ور زنده هم زنده شوی با ما 🍃 چون دانه شد افکنده بررست و درختی شد این رمز چو دریابی افکنده شوی با ما #مولانای_جان🌹

#یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند گر مرده‌ای ور زنده هم زنده شوی با ما 🍃 چون دانه شد افکنده بررست و درختی شد این رمز چو دریابی افکنده شوی با ما #مولانای_جان🌹

۱ هفته پیش
10K
#چون ناز کند جانان اندر دل ما پنهان بر جمله سلطانان صد ناز رسد ما را #مولانای_جان 🌹

#چون ناز کند جانان اندر دل ما پنهان بر جمله سلطانان صد ناز رسد ما را #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
8K
#دلم از غم گریبان می دراند که کی دامان آن خوش نام گیرم چو زلف انداز من ساقی درآید به دستی زلف و دستی جام گیرم #مولانای_جان 🌹

#دلم از غم گریبان می دراند که کی دامان آن خوش نام گیرم چو زلف انداز من ساقی درآید به دستی زلف و دستی جام گیرم #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
8K
#ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان هوشیاری در میان بیخودان و مستیان بی محابا درده ای ساقی مدام اندر مدام تا نماند هوشیاری عاقلی اندر جهان #مولانای_جان 🌹

#ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان هوشیاری در میان بیخودان و مستیان بی محابا درده ای ساقی مدام اندر مدام تا نماند هوشیاری عاقلی اندر جهان #مولانای_جان 🌹

۱ هفته پیش
7K