نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مولانای_جان (۷۴۲ تصویر)

‌ با من صنما دل یک دله کن گر سر ننهم آنگه گله کن مجنون شده‌ام از بهر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن #مولانای_جان

‌ با من صنما دل یک دله کن گر سر ننهم آنگه گله کن مجنون شده‌ام از بهر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن #مولانای_جان

۵ روز پیش
5K
رقص کن در عشق جانم ای حریف مهربان مطربا دف را بکوب و نیست بختت غیر از این #مولانای_جان عصــــــــرتون زیبا👌🌹👌🌹👌🌹👌🌹

رقص کن در عشق جانم ای حریف مهربان مطربا دف را بکوب و نیست بختت غیر از این #مولانای_جان عصــــــــرتون زیبا👌🌹👌🌹👌🌹👌🌹

۱ هفته پیش
6K
🌾قلم از عشق بشکند چو نویسد نشان تو خردم راه گم کند ز فراق گران تو کی بود همنشین تو کی بیابد گزین تو کی رهد از کمین تو کی کشد خود کمان تو رخم ...

🌾قلم از عشق بشکند چو نویسد نشان تو خردم راه گم کند ز فراق گران تو کی بود همنشین تو کی بیابد گزین تو کی رهد از کمین تو کی کشد خود کمان تو رخم از عشق همچو زر ز تو بر من هزار اثر صنما سوی من نگر که ...

۲ هفته پیش
7K
#صد تقاضا می‌کند هر روز مردم را اجل عاشق حق خویشتن را بی‌تقاضا می‌کشد...! #مولانای_جان 🌹

#صد تقاضا می‌کند هر روز مردم را اجل عاشق حق خویشتن را بی‌تقاضا می‌کشد...! #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
3K
#نظیر آنکه نظامی به نظم می‌گوید جفا مکن که مرا طاقت جفای تو نیست...! #مولانای_جان 🌹

#نظیر آنکه نظامی به نظم می‌گوید جفا مکن که مرا طاقت جفای تو نیست...! #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
3K
#مائیم و شب تیره و سودای دراز...! #مولانای_جان 🌹 #شب_بخیـــــر 🌱

#مائیم و شب تیره و سودای دراز...! #مولانای_جان 🌹 #شب_بخیـــــر 🌱

۳ هفته پیش
3K
#بنمای به من رُخَت،بکن مردمی تا لاف زنم که دیده‌ام خرمی ای جان جهان از تو چه باشد کمی کز دیدن تو شاد شود آدمی! #مولانای_جان 🌹

#بنمای به من رُخَت،بکن مردمی تا لاف زنم که دیده‌ام خرمی ای جان جهان از تو چه باشد کمی کز دیدن تو شاد شود آدمی! #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
5K
#کفر و ایمان‌تو و غیر تو،در فرمان‌اوست سر مکش از وی که چشمش غارت ایمان کند #مولانای_جان 🌹

#کفر و ایمان‌تو و غیر تو،در فرمان‌اوست سر مکش از وی که چشمش غارت ایمان کند #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
5K
#کی شاد شود آن شه کز جان نبود آگه کی ناز کند مرده کز شعر کفن دارد #مولانای_جان 🌹

#کی شاد شود آن شه کز جان نبود آگه کی ناز کند مرده کز شعر کفن دارد #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
5K
#ما را چه ز شاهی و گدایی! شادیم که شاه را سزاییم... #مولانای_جان 🌹

#ما را چه ز شاهی و گدایی! شادیم که شاه را سزاییم... #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
6K
#رونق باغ می‌رسد چشم و چراغ می‌رسد غم به کناره می‌رود مه به کنار می‌رسد باغ سلام می‌کند سرو قیام می‌کند سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد #مولانای_جان 🌹

#رونق باغ می‌رسد چشم و چراغ می‌رسد غم به کناره می‌رود مه به کنار می‌رسد باغ سلام می‌کند سرو قیام می‌کند سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
5K
#جان را من آفریدم و دردیش داده‌ام آن کس که درد داده همو سازدش دوا #مولانای_جان 🌹

#جان را من آفریدم و دردیش داده‌ام آن کس که درد داده همو سازدش دوا #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
5K
#عذابست این جهان بی‌تو مبادا یک زمان بی‌تو... به جان تو که جان بی‌تو شکنجه‌ست و بلا بر ما ! #مولانای_جان🌹 نوروزتان در کنار یارتان☺ شب خوش🙏

#عذابست این جهان بی‌تو مبادا یک زمان بی‌تو... به جان تو که جان بی‌تو شکنجه‌ست و بلا بر ما ! #مولانای_جان🌹 نوروزتان در کنار یارتان☺ شب خوش🙏

۳ هفته پیش
5K
#گر خوی ما ندانی از لطف باده واجو همخوی خویش کردست آن باده خوی ما را...! #مولانای_جان 🌹

#گر خوی ما ندانی از لطف باده واجو همخوی خویش کردست آن باده خوی ما را...! #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
5K
#ای آب زندگانی ما را ربود سیلت اکنون حلال بادت بشکن سبوی ما را...! #مولانای_جان 🌹

#ای آب زندگانی ما را ربود سیلت اکنون حلال بادت بشکن سبوی ما را...! #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
5K
#صد نوش تو نوشیده تشریف تو پوشیده صد جوش بجوشیده این عالم افسرده... #مولانای_جان 🌹

#صد نوش تو نوشیده تشریف تو پوشیده صد جوش بجوشیده این عالم افسرده... #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
5K
#در عدل دوست محو شو ای دل به وقت غم هم محو لطف او شو چون شادمان شوی...! #مولانای_جان 🌹

#در عدل دوست محو شو ای دل به وقت غم هم محو لطف او شو چون شادمان شوی...! #مولانای_جان 🌹

۳ هفته پیش
6K
منم در موج دریاهای عشقت مرا گویی کجایی؟من چه دانم! بلا را از خوشی نشناسم،ایرا به غایت خوش بلایی،من چه دانم! #مولانای_جان🌹

منم در موج دریاهای عشقت مرا گویی کجایی؟من چه دانم! بلا را از خوشی نشناسم،ایرا به غایت خوش بلایی،من چه دانم! #مولانای_جان🌹

۳ هفته پیش
7K
ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم...! #مولانای_جان🌹

ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم...! #مولانای_جان🌹

۳ هفته پیش
7K
@molanaye_shams انصاف بده که عشق نیکوکار است زانست خلل که طبع بدکردار است تو شهوت خویش را لقب عشق نهی از شعوت تا عشق ره بسیار است #مولانای_جان

@molanaye_shams انصاف بده که عشق نیکوکار است زانست خلل که طبع بدکردار است تو شهوت خویش را لقب عشق نهی از شعوت تا عشق ره بسیار است #مولانای_جان

۳ هفته پیش
34K