نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مولانا (۱۴۰۸ تصویر)

🍃🌺🍃ماییم و موج سودا شب تا به روز تنهااا! #مولانا❄️ 🍃🌺🍃

🍃🌺🍃ماییم و موج سودا شب تا به روز تنهااا! #مولانا❄️ 🍃🌺🍃

۱۰ ساعت پیش
4K
هرگز به مزاج خود یکی دم نزنی تا از دم خویش گردن غم نزنی هر چند ملولی تو یقین است که تو با اینکه ملولی ز کسی کم نزنی.... #مولانا

هرگز به مزاج خود یکی دم نزنی تا از دم خویش گردن غم نزنی هر چند ملولی تو یقین است که تو با اینکه ملولی ز کسی کم نزنی.... #مولانا

۱۱ ساعت پیش
2K
محو چشمان تو بودم که به دام افتادم صید را زنده گرفتی و به کشتن دادی.... #مولانا

محو چشمان تو بودم که به دام افتادم صید را زنده گرفتی و به کشتن دادی.... #مولانا

۱۱ ساعت پیش
3K
آبِ حیاتِ عشق را در رگِ ما روانه کن...! #مولانا

آبِ حیاتِ عشق را در رگِ ما روانه کن...! #مولانا

۱ روز پیش
7K
عالم اگر بَر هم رَوَد عشقِ تو را بادا بقـــا ❤️ #مولانا

عالم اگر بَر هم رَوَد عشقِ تو را بادا بقـــا ❤️ #مولانا

۱ روز پیش
4K
مست و خرامان میرود در دل خیال یار من #مولانا
عکس بلند

مست و خرامان میرود در دل خیال یار من #مولانا

۱ روز پیش
4K
از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانه آن به باد دادم دل را... #مولانا

از باد مرا بوی تو آمد امروز شکرانه آن به باد دادم دل را... #مولانا

۱ روز پیش
3K
اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست #مولانا

اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست #مولانا

۱ روز پیش
3K
در مَـــن بِدمَـــی ... مَـــن زنـــده شوم یک جــان چه بـــود صـــد جانِ مَـــنی #مولانا

در مَـــن بِدمَـــی ... مَـــن زنـــده شوم یک جــان چه بـــود صـــد جانِ مَـــنی #مولانا

۱ روز پیش
3K
از فنا رو تافتیم و در بقا دربافتیم بی‌نشان را یافتیم و از نشان برخاستیم #مولانا .

از فنا رو تافتیم و در بقا دربافتیم بی‌نشان را یافتیم و از نشان برخاستیم #مولانا .

۱ روز پیش
2K
باز آشوبی به کارم کرده #عشق همچو رگ‌های سه تارم کرده عشق مست گشتم، چرخ خوردم، کف زدم نو شدم ،برخاستم ،بر دف زدم آه ای دف ها مرا یاری کنید دل ز دستم می‌رود ...
عکس بلند

باز آشوبی به کارم کرده #عشق همچو رگ‌های سه تارم کرده عشق مست گشتم، چرخ خوردم، کف زدم نو شدم ،برخاستم ،بر دف زدم آه ای دف ها مرا یاری کنید دل ز دستم می‌رود کاری کنید ... #مولانا

۱ روز پیش
8K
هرچند بروی کار در مینگرم امروز همه توئی و فردا همه #تو ... #مولانا
عکس بلند

هرچند بروی کار در مینگرم امروز همه توئی و فردا همه #تو ... #مولانا

۱ روز پیش
6K
آزمودم #دل خود را به هزاران شیوه هیچ چیزش به جز از وصل #تو خشنود نکرد ... #مولانا
عکس بلند

آزمودم #دل خود را به هزاران شیوه هیچ چیزش به جز از وصل #تو خشنود نکرد ... #مولانا

۱ روز پیش
5K
بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی ؛ آنچه از غم هجران #تو بر جان منست ... #مولانا
عکس بلند

بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی ؛ آنچه از غم هجران #تو بر جان منست ... #مولانا

۱ روز پیش
5K
من از عالم #تُ را تنها گزینم! روا داری که من غمگین نشینم؟! #مولانا

من از عالم #تُ را تنها گزینم! روا داری که من غمگین نشینم؟! #مولانا

۲ روز پیش
3K
عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برود... لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند... #مولانا

عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برود... لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند... #مولانا

۲ روز پیش
4K
〰 چنان در نیستی غرقم که معشوقم همی‌گوید بیا با من دمی بنشین سر آن هم نمی‌دارم دمی کاندر وجود آورد آدم را به یک لحظه از آن دم نیز بیزارم سر آن هم نمی‌دارم... ...

〰 چنان در نیستی غرقم که معشوقم همی‌گوید بیا با من دمی بنشین سر آن هم نمی‌دارم دمی کاندر وجود آورد آدم را به یک لحظه از آن دم نیز بیزارم سر آن هم نمی‌دارم... #مولانا

۲ روز پیش
5K
چون #مات توام دگر چه #بازم ؟ #مولانا
عکس بلند

چون #مات توام دگر چه #بازم ؟ #مولانا

۲ روز پیش
6K
دلِ من گِردِ جهان گشت و نیابید مثالش....! #مولانا

دلِ من گِردِ جهان گشت و نیابید مثالش....! #مولانا

۳ روز پیش
7K
جانی و دلی و جان و دل مسٺ تراسٺ...👉 ♥ ️ #مولانا

جانی و دلی و جان و دل مسٺ تراسٺ...👉 ♥ ️ #مولانا

۳ روز پیش
8K