نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مولانا (۱۶۲۰ تصویر)

#عشق را ای یار ، با معیار بی دردی مسنج علت #عاشق #طبیب من ، ز علت ها جداست با غبار راه ،#معشوق است راز آفتاب خاک پای دوست ،در چشمان #عاشق توتیاست ‌┄┄┅┅✿❀❤ ️❀✿┅┅┄┄ ...

#عشق را ای یار ، با معیار بی دردی مسنج علت #عاشق #طبیب من ، ز علت ها جداست با غبار راه ،#معشوق است راز آفتاب خاک پای دوست ،در چشمان #عاشق توتیاست ‌┄┄┅┅✿❀❤ ️❀✿┅┅┄┄ #مولانا

۲ ساعت پیش
5K
گنجست غم عشق ولی پنهانیست... #مولانا

گنجست غم عشق ولی پنهانیست... #مولانا

۶ ساعت پیش
3K
جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را.. #مولانا

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را.. #مولانا

۲۰ ساعت پیش
2K
ای نشسته تو در این خانه ی پرنقش و خیال خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو #مولانا

ای نشسته تو در این خانه ی پرنقش و خیال خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو #مولانا

۱ روز پیش
6K
ظن برده بُدم به خود که من، من بودم من جمله تو بودم و نمی‌دانستم.. #مولانا

ظن برده بُدم به خود که من، من بودم من جمله تو بودم و نمی‌دانستم.. #مولانا

۱ روز پیش
5K
ای که مسجد میروی بهر سجود... سربجنبد، دل نجنبد، این چه سود...!!؟ #مولانا بهشت همین جاست لازم نیست راه خود را دور کنی... بهشت یعنی کمک کردن به دیگران... پس قدمی درجهت شادی دیگران برداریم...

ای که مسجد میروی بهر سجود... سربجنبد، دل نجنبد، این چه سود...!!؟ #مولانا بهشت همین جاست لازم نیست راه خود را دور کنی... بهشت یعنی کمک کردن به دیگران... پس قدمی درجهت شادی دیگران برداریم...

۲ روز پیش
4K
سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من … #مولانا

سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من … #مولانا

۳ روز پیش
5K
توبه نکنم هرگز زین جرم که من دارم زان کس که کند توبه زین واقعه بیزارم مجنون ز غم لیلی چون توبه نکرد ای جان صد لیلی و صد مجنون درجست در اسرارم #مولانا‌

توبه نکنم هرگز زین جرم که من دارم زان کس که کند توبه زین واقعه بیزارم مجنون ز غم لیلی چون توبه نکرد ای جان صد لیلی و صد مجنون درجست در اسرارم #مولانا‌

۴ روز پیش
7K
دلم به بهانه ندیدنت گریست بگذار بگرید و بداندهر چه خواست همیشه نیست... #مولانا

دلم به بهانه ندیدنت گریست بگذار بگرید و بداندهر چه خواست همیشه نیست... #مولانا

۴ روز پیش
11K
دلــ نیستـ[💓] هر آن دلــ ڪھ[

دلــ نیستـ[💓] هر آن دلــ ڪھ[

۵ روز پیش
6K
منم و این صنم و عاشقی و باقیِ عمر.. #مولانا

منم و این صنم و عاشقی و باقیِ عمر.. #مولانا

۵ روز پیش
5K
ای وصل تو اصل شادمانی #مولانا

ای وصل تو اصل شادمانی #مولانا

۵ روز پیش
5K
غیر رویت هر چه بینم نور چشمم کم شود.. #مولانا

غیر رویت هر چه بینم نور چشمم کم شود.. #مولانا

۵ روز پیش
5K
چه نزدیک است جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم #مولانا

چه نزدیک است جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم #مولانا

۵ روز پیش
5K
تویی دریا منم ماهی چنان دارم که می‌خواهی... #مولانا

تویی دریا منم ماهی چنان دارم که می‌خواهی... #مولانا

۶ روز پیش
12K
در هوس خیال

در هوس خیال "تو" همچو خیال گشته‌‌ام... #مولانا

۶ روز پیش
11K
تا به کجا کشد مرا مستی بی‌امان تو... #مولانا

تا به کجا کشد مرا مستی بی‌امان تو... #مولانا

۶ روز پیش
11K
من آزمودم مدتی بی‌تو ندارم لذتی #مولانا

من آزمودم مدتی بی‌تو ندارم لذتی #مولانا

۶ روز پیش
29K
او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم #مولانا

او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم #مولانا

۶ روز پیش
26K
تو خاص از آن مایی #مولانا

تو خاص از آن مایی #مولانا

۶ روز پیش
6K