نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میخواهمت (۱۲ تصویر)

#میخواهمت شهری جلو دارم نخواهد شد ایل و تبارت را بگو شمشیر بردارند ...😍 🌸🍃

#میخواهمت شهری جلو دارم نخواهد شد ایل و تبارت را بگو شمشیر بردارند ...😍 🌸🍃

۸ آبان 1398
1
#میخواهمت چنان که شب ِ خسته خواب را می جویَمت چنان که لب ِ تشنه آب را #قیصر_امین_پور #آنشرلـے❣📻🌎🌱...

#میخواهمت چنان که شب ِ خسته خواب را می جویَمت چنان که لب ِ تشنه آب را #قیصر_امین_پور #آنشرلـے❣📻🌎🌱...

۲۲ مهر 1398
3
دلم گرفته و #میخواهمت چ کار کنم؟! ک از خودم ک‌ #تویی تا کجا فرارکنم؟!🙃☹

دلم گرفته و #میخواهمت چ کار کنم؟! ک از خودم ک‌ #تویی تا کجا فرارکنم؟!🙃☹

۲۸ خرداد 1398
1
#میخواهمت . . . #ولی . . . #دوری . . . #خیلی خیلی دور . . . #نه دستم به دستانت میرسد #نه چشمانم به نگاهت . .. #چاره ای کن !!!! #تو را ...

#میخواهمت . . . #ولی . . . #دوری . . . #خیلی خیلی دور . . . #نه دستم به دستانت میرسد #نه چشمانم به نگاهت . .. #چاره ای کن !!!! #تو را کم داشتن ... #کم نیست . . . #درد است . . .

۳ مهر 1397
1
بی فاصله میخواهمت آنقدر که باهم یکی شویم... #میخواهمت

بی فاصله میخواهمت آنقدر که باهم یکی شویم... #میخواهمت

۱۸ خرداد 1397
1
ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﯼ ﮐﻪ ” #تویی ” ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻨﺪ ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ” #میخواهمت ” … ﺍﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﯼ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﺎﯼ #عاشقانه ﺩﻧـــﯿﺎﺳﺖ … کانال.جدید.عاشقانه.های.منو.تو.در.تلگرام https://t.me/monlightyy/AAAAAEUuSeCdhQ_sJTR6_A

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﯼ ﮐﻪ ” #تویی ” ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻨﺪ ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ” #میخواهمت ” … ﺍﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﯼ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﺎﯼ #عاشقانه ﺩﻧـــﯿﺎﺳﺖ … کانال.جدید.عاشقانه.های.منو.تو.در.تلگرام https://t.me/monlightyy/AAA...

۲۳ دی 1396
1
️ ❤ #میخواهمت❤ ولی دوری . . . #خیلی خیلی دور . . . نه دستم به دستانت میرسد نه چشمانم به نگاهت . . #چاره ای کن ! تو را کم داشتن کم نیست ...

️ ❤ #میخواهمت❤ ولی دوری . . . #خیلی خیلی دور . . . نه دستم به دستانت میرسد نه چشمانم به نگاهت . . #چاره ای کن ! تو را کم داشتن کم نیست #درد است😔... ❤ 💘 ❤ ️

۲۹ تیر 1396
1
#میخواهمت... #ولی... #دوری... خیلی خیلی #دور... نه #دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت چاره ای #کن!!! تو را کم داشتن... #کم نیست... #درد است... اهای مخاطب خاص

#میخواهمت... #ولی... #دوری... خیلی خیلی #دور... نه #دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت چاره ای #کن!!! تو را کم داشتن... #کم نیست... #درد است... اهای مخاطب خاص

۲۷ تیر 1395
2
#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو ...

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو را کم داشتن ... کم نیست . . . #درد است . . .

۱۰ آذر 1394
1
#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو ...

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو را کم داشتن ... کم نیست . . . #درد است . . . دوست ...

۱۶ آبان 1394
1
#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو ...

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو را کم داشتن ... کم نیست . . . #درد است . . .

۱۵ آبان 1394
1
#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو ...

#میخواهمت . . . ولی . . . دوری . . . خیلی خیلی دور . . . نه دستم به #دستانت میرسد نه چشمانم به #نگاهت . . . چاره ای کن !!!! تو را کم داشتن ... کم نیست . . . #درد است . . .

۶ آبان 1394
1