نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میدان_کنکورد (۱ تصویر)

#میدان_کنکورد در انتهای خیابان شانزلیزه در پاریس قرار دارد. سر بسیاری از رجال فرانسه نظیر آنتوان لاوازیه کاشف اکسیژن، لویی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت در این میدان به زیر گیوتین رفت.

#میدان_کنکورد در انتهای خیابان شانزلیزه در پاریس قرار دارد. سر بسیاری از رجال فرانسه نظیر آنتوان لاوازیه کاشف اکسیژن، لویی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت در این میدان به زیر گیوتین رفت.

۱۹ مهر 1397
4K