نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میرا (۴ تصویر)

#معرفی_کتاب برای فرد سالم، دوست داشتن خوبی های دیگری دلیل عشق نیست، بلکه دوست داشتن عیب های دیگری، بزرگترین دلیل عشق است. #میرا ✍🏻 #کریستوفر_فرانک

#معرفی_کتاب برای فرد سالم، دوست داشتن خوبی های دیگری دلیل عشق نیست، بلکه دوست داشتن عیب های دیگری، بزرگترین دلیل عشق است. #میرا ✍🏻 #کریستوفر_فرانک

۳۱ اردیبهشت 1398
9K
چون دیگر آینده ای ندارند، از گذشته حرف میزنند. وقتی خیلی دویده باشیم و نفسمان بند آمده باشد، برمیگردیم و راهی را که دویده ایم اندازه میگیریم. 📖 #میرا ✍🏻 #کریستوفر_فرانک

چون دیگر آینده ای ندارند، از گذشته حرف میزنند. وقتی خیلی دویده باشیم و نفسمان بند آمده باشد، برمیگردیم و راهی را که دویده ایم اندازه میگیریم. 📖 #میرا ✍🏻 #کریستوفر_فرانک

۲۸ اردیبهشت 1398
10K
چون دیگر آینده ای ندارند، از گذشته حرف میزنند. وقتی خیلی دویده باشیم و نفسمان بند آمده باشد، برمیگردیم و راهی را که دویده ایم اندازه میگیریم. #میرا #کریستوفر_فرانک #زیورآلات

چون دیگر آینده ای ندارند، از گذشته حرف میزنند. وقتی خیلی دویده باشیم و نفسمان بند آمده باشد، برمیگردیم و راهی را که دویده ایم اندازه میگیریم. #میرا #کریستوفر_فرانک #زیورآلات

۲۷ فروردین 1398
17K
#سرنای‌ساریکایا#جزرومد#ایلول#میرا

#سرنای‌ساریکایا#جزرومد#ایلول#میرا

۲۱ مرداد 1397
6K