نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مے (۱۵ تصویر)

میگویم نخنـد... شیرینی‌اش #مےڪُشد مرا...

میگویم نخنـد... شیرینی‌اش #مےڪُشد مرا...

۳۰ مرداد 1398
5K
میگویم نخنـد... شیرینی‌اش #مےڪُشد مرا...

میگویم نخنـد... شیرینی‌اش #مےڪُشد مرا...

۲۹ مرداد 1398
9K
🌼 🌸 💕 #یک #زمان #هایی #هست #کہ #برای #بهتر #شدنِ #حالت🌼 🌸 💕 🌼 🌸 💕 #زمان #می #خواهے🌼 🌸 💕 دلت میخواهد 🌼 🌸 💕 بے هیچ توضیحے گوشه اے🌼 🌸 💕 بنشینے ...

🌼 🌸 💕 #یک #زمان #هایی #هست #کہ #برای #بهتر #شدنِ #حالت🌼 🌸 💕 🌼 🌸 💕 #زمان #می #خواهے🌼 🌸 💕 دلت میخواهد 🌼 🌸 💕 بے هیچ توضیحے گوشه اے🌼 🌸 💕 بنشینے 🌼 🌸 💕 و بدون دخالت🌼 🌸 💕 🌼 🌸 💕 آدم ها باخودت🌼 🌸 ...

۱۱ خرداد 1398
12K
#هرگز #فراموشـــــ نمے‌ڪنیم اما ڪمے #چشمهایمانــــ را #مے‌بندیم تا بتوانیمـــــ #زندگے ڪنیم ... #واسینے_الاعرج

#هرگز #فراموشـــــ نمے‌ڪنیم اما ڪمے #چشمهایمانــــ را #مے‌بندیم تا بتوانیمـــــ #زندگے ڪنیم ... #واسینے_الاعرج

۶ خرداد 1398
5K
#گیسو میان واژه برایم رها نکن ... من از #تبار ِ واژه ے سرخ ِ #سیاوشم بانو ! بہ قول ِ حضرت ِ استاد #شهریـار #عاشق نبوده اے، کہ بفهمے چہ #مے کِشم ...!

#گیسو میان واژه برایم رها نکن ... من از #تبار ِ واژه ے سرخ ِ #سیاوشم بانو ! بہ قول ِ حضرت ِ استاد #شهریـار #عاشق نبوده اے، کہ بفهمے چہ #مے کِشم ...!

۱۱ دی 1397
3K
#دلم دریا #دلم ساحل #دلم یڪ رود مےخواهد #دلم آن قلبِ آرامے #ڪہ مےآسود #مےخواهد #دلم دستت #دلـم چشمــت #دلم لبخند پاڪت را #ڪہ دلخـواه ِمـنِ #تنهاےعاشق بود #مے خواهد ‎‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎♥ ️♠ ️ℒℴνℯ♠ ️♥ ️

#دلم دریا #دلم ساحل #دلم یڪ رود مےخواهد #دلم آن قلبِ آرامے #ڪہ مےآسود #مےخواهد #دلم دستت #دلـم چشمــت #دلم لبخند پاڪت را #ڪہ دلخـواه ِمـنِ #تنهاےعاشق بود #مے خواهد ‎‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎♥ ️♠ ️ℒℴνℯ♠ ️♥ ️

۲ دی 1396
20K
#دوستـتدارم هایت را #آرامتـــر بگو #ﺑﯿـﺎ ﻧـﺰﺩیــــــڪ ﺗﺮ #مے خـﻮﺍهم بوســـ💋 ـــه هایــــــت #ﺩﯾــﻮانہ ﺍﻡ ڪــﻨد

#دوستـتدارم هایت را #آرامتـــر بگو #ﺑﯿـﺎ ﻧـﺰﺩیــــــڪ ﺗﺮ #مے خـﻮﺍهم بوســـ💋 ـــه هایــــــت #ﺩﯾــﻮانہ ﺍﻡ ڪــﻨد

۲۶ آذر 1396
14K
💞 #مـ💝 ـــن💞 💋 #لــوس آغـــــوشت💋 💋 #مے شـوم تــ♡ــــو💋 💞 #یــواشڪے💞 💋 #لبـ💋 ـهایم رامـهمان💋 💋 #لـ💋 ـبهایـت ڪـن💋

💞 #مـ💝 ـــن💞 💋 #لــوس آغـــــوشت💋 💋 #مے شـوم تــ♡ــــو💋 💞 #یــواشڪے💞 💋 #لبـ💋 ـهایم رامـهمان💋 💋 #لـ💋 ـبهایـت ڪـن💋

۲۳ مرداد 1396
10K
📝 نامۀ همسر شهید مدافع حرم (شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے از ڪاندیدای ریاست جمهورے... بهتر است خودتان بخوانید و مخاطبین را پیدا ڪنید :🖍🖍🖍 #لطـــــــــفا_مطالــــــــعہ_شـــــــود 🌷بسم رب الشهدا و صدیقین🌷 زینب وار #فریاد مے‌ڪشم ...

📝 نامۀ همسر شهید مدافع حرم (شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے از ڪاندیدای ریاست جمهورے... بهتر است خودتان بخوانید و مخاطبین را پیدا ڪنید :🖍🖍🖍 #لطـــــــــفا_مطالــــــــعہ_شـــــــود 🌷بسم رب الشهدا و صدیقین🌷 زینب وار #فریاد مے‌ڪشم بر سر شما #یزیدیان زمانہ آن روز سر حسین(ع) و عباس(ع) بر سر نیزه در ...

۲۳ اردیبهشت 1396
22K
#دوستـتدارم هایت را #آرامتـــر بگو #ﺑﯿـﺎ ﻧـﺰﺩیــــــڪ ﺗﺮ #مے خـﻮﺍهم بوســـ💋ـــه هایــــــت #ﺩﯾــﻮانہ ﺍﻡ ڪــﻨد 🌺ســلام شبتون خوش،🌺

#دوستـتدارم هایت را #آرامتـــر بگو #ﺑﯿـﺎ ﻧـﺰﺩیــــــڪ ﺗﺮ #مے خـﻮﺍهم بوســـ💋ـــه هایــــــت #ﺩﯾــﻮانہ ﺍﻡ ڪــﻨد 🌺ســلام شبتون خوش،🌺

۱ اسفند 1395
9K
یڪے #مے رود و یڪے#روزها از خودش مے پرسد مگر خودش مرا #انتخاب نڪرده بود؟!

یڪے #مے رود و یڪے#روزها از خودش مے پرسد مگر خودش مرا #انتخاب نڪرده بود؟!

۱۲ بهمن 1395
7K
#نـامَــرد #دارَمـ #جــوریـ #مے خَندَمـ #اِنگــار #یـ1ـهـ #سـاعَتـ #پـیـشهـ #ـ #ـ #اصَـ ـ ـن #گِــریِهـ #نَکَردَمـ

#نـامَــرد #دارَمـ #جــوریـ #مے خَندَمـ #اِنگــار #یـ1ـهـ #سـاعَتـ #پـیـشهـ #ـ #ـ #اصَـ ـ ـن #گِــریِهـ #نَکَردَمـ

۱۲ اسفند 1394
344
کوله بار #مے بنـבم راهے خواهم یافت تا بـωـوے تو #پر کشم شهر به شهر کوچه به #کوچه خانه به خانه نشانے از تو #خواهم یافت وقت #בلتنگے بر لب پنجره اتاقت گلـבانے بگذار گلـבانے ...

کوله بار #مے بنـבم راهے خواهم یافت تا بـωـوے تو #پر کشم شهر به شهر کوچه به #کوچه خانه به خانه نشانے از تو #خواهم یافت وقت #בلتنگے بر لب پنجره اتاقت گلـבانے بگذار گلـבانے که بوے #عشق בهـב........

۹ دی 1394
3K
#روے لبم #زمین صدا مےزنتم #آروم درگوشم? #مےگہبپرم? #بالا سرمآسمون? #زیرہ پاہام یہساختمون? #سہ طبقہس 3 #دو بہشک? #توےبرزخ? #بیں خوب وبد? #بیں خواب وبیدارے? #بیں توہم وواقعییت? #بیں درست وغلط? #با دنیاغریبم? #نمےدونم قضیہچیہ? ...

#روے لبم #زمین صدا مےزنتم #آروم درگوشم? #مےگہبپرم? #بالا سرمآسمون? #زیرہ پاہام یہساختمون? #سہ طبقہس 3 #دو بہشک? #توےبرزخ? #بیں خوب وبد? #بیں خواب وبیدارے? #بیں توہم وواقعییت? #بیں درست وغلط? #با دنیاغریبم? #نمےدونم قضیہچیہ? #قدرتوایسادن? یا #جرعتپریدں? #واسہ مں زندگے یہچرخس? #یا باہاش مےچرخے #یا خودتو جدا مےکنےازش? #تو ...

۶ آبان 1394
3K
مدتــــــ هاستــــــ ، بے آن که پاے هیچ #هــواشناسے وسط باشد، قطــــره قطـــره #مے-بارم گویے #ابرهاے-تیره-ے-رفتنتــــــ در چشــــم هایم پنـــهان شده بــــودند بعد از تــــو، مــــن روز بـــه روز #فیلسوفــــ تر شدم این را خودم ...

مدتــــــ هاستــــــ ، بے آن که پاے هیچ #هــواشناسے وسط باشد، قطــــره قطـــره #مے-بارم گویے #ابرهاے-تیره-ے-رفتنتــــــ در چشــــم هایم پنـــهان شده بــــودند بعد از تــــو، مــــن روز بـــه روز #فیلسوفــــ تر شدم این را خودم به تازگے کشفــــ کرده ام: #گریه-میعان-روح-استـــــ...

۲۷ شهریور 1394
1K