نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناصر_بلا (۳ تصویر)

دژ بزرگ یزدگرد در نهاوند که #ناصر_بلا آن را در جستجوی گنج ویران کرد!!!

دژ بزرگ یزدگرد در نهاوند که #ناصر_بلا آن را در جستجوی گنج ویران کرد!!!

۱ هفته پیش
6K
ببری‌خان، ماده گربه محبوب #ناصر_بلا 😉 بود که پرستار مخصوص داشت، هر روز جوجه‌کباب غذایش بود و هر هفته با کالسکه مخصوص به گردش برده می‌شد!

ببری‌خان، ماده گربه محبوب #ناصر_بلا 😉 بود که پرستار مخصوص داشت، هر روز جوجه‌کباب غذایش بود و هر هفته با کالسکه مخصوص به گردش برده می‌شد! "ببری‌خان هم نشدیم!" اصطلاحی بود که بین درباریان و زنان حرمسرا بسیار استفاده می‌شد! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱۹ دی 1397
6K
یکی از نقاشی های ناصرالدین شاه در سال ۱۲۶۳ او در این اثر یک زن فرنگی را#نقاشی کرده است نوربه قبرت بباره مردکه انقدرچشم ودل پاک بودی 😝😜😂 #ناصر_بلا😁 #جدبزرگوار😉

یکی از نقاشی های ناصرالدین شاه در سال ۱۲۶۳ او در این اثر یک زن فرنگی را#نقاشی کرده است نوربه قبرت بباره مردکه انقدرچشم ودل پاک بودی 😝😜😂 #ناصر_بلا😁 #جدبزرگوار😉

۱۹ خرداد 1397
6K