نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نامه_های_یک_مادر (۴ تصویر)

#نامه_های_یک_مادر💌 . #نامه_پنجم فرزندم 🌾خوشبخت ترین خواهی بود، اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت... اگر برای شاد بودن، در پی دلیل ...

#نامه_های_یک_مادر💌 . #نامه_پنجم فرزندم 🌾خوشبخت ترین خواهی بود، اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت... اگر برای شاد بودن، در پی دلیل نباشی... اگر قبل از هر چیز، در دوست داشتن ها و دوست داشته شدن هایت ...

۴ تیر 1398
15K
#نامه_های_یک_مادر 💌 . #نامه_چهارم فرزندم 🌾روزی که بیایی شاید دیگر من نباشم ، چون کوچه به کوچه را در جستجوی تو بوده ام...... در جستجوی کسی که تنها پلاک ،نشانی شد از تمام وجودش.... اگر ...

#نامه_های_یک_مادر 💌 . #نامه_چهارم فرزندم 🌾روزی که بیایی شاید دیگر من نباشم ، چون کوچه به کوچه را در جستجوی تو بوده ام...... در جستجوی کسی که تنها پلاک ،نشانی شد از تمام وجودش.... اگر آمدی به همان کوچه قدیمی ، کوچه به کوچه را به جستجویم بیا ! که ...

۲۴ خرداد 1398
35K
#نامه_های_یک_مادر💌 نامه سوم فرزندم : ( زندگی زیباست ،خیلی هم زیباست ؛ به شرطی که با چشمِ خوشی به آن نگاه کنیم. زندگی مسابقه نیست ، زندگی یک سفر است ؛ و در آن مسافر ...

#نامه_های_یک_مادر💌 نامه سوم فرزندم : ( زندگی زیباست ،خیلی هم زیباست ؛ به شرطی که با چشمِ خوشی به آن نگاه کنیم. زندگی مسابقه نیست ، زندگی یک سفر است ؛ و در آن مسافر باش ، که در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاریست ! دوستت دارم فرزندم ...

۱۴ خرداد 1398
11K
#نامه_های_یک_مادر💌 #نامه_دوم فرزندم اعتماد به نفس داشته باش! با اطمینان در مسیر رؤیاهایت گام بردار. آن گونه که آرزویش را داشتی زندگی کن،انسان همان چیزی است که خود باور دارد.زندگی برای هیچکس آسان نیست،اما که ...

#نامه_های_یک_مادر💌 #نامه_دوم فرزندم اعتماد به نفس داشته باش! با اطمینان در مسیر رؤیاهایت گام بردار. آن گونه که آرزویش را داشتی زندگی کن،انسان همان چیزی است که خود باور دارد.زندگی برای هیچکس آسان نیست،اما که چه؟باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشی. فرزندم دوستت دارم و ...

۱ خرداد 1398
7K