نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نجمه_سادات_قلندری (۱۰ تصویر)

هیچوقت یادم نمیرود درست بهمن ماهی بود که لبه آن حوض کوچک توی پارک منتظر نشسته بود ، خواستم غافلگیرش کنم از پشت سر، چشمهایش را گرفتم و نگاهم را به صورتش دوختم. دست که ...

هیچوقت یادم نمیرود درست بهمن ماهی بود که لبه آن حوض کوچک توی پارک منتظر نشسته بود ، خواستم غافلگیرش کنم از پشت سر، چشمهایش را گرفتم و نگاهم را به صورتش دوختم. دست که روی دستم گذاشت خندید و گفت: _ دیوونه ای دیگه لبخندی زدم و کنارش نشستم ...

۱۹ بهمن 1398
31K
همه چیز از عطرها شروع میشود ، از رایحه ها... مثل عطر معشوق جامانده روی پیرهنی که او دوستش دارد... مثل بوییدن پیرهنت قبل از خواب شیرین آخر شب... مثل لبخند اول صبح ات که ...

همه چیز از عطرها شروع میشود ، از رایحه ها... مثل عطر معشوق جامانده روی پیرهنی که او دوستش دارد... مثل بوییدن پیرهنت قبل از خواب شیرین آخر شب... مثل لبخند اول صبح ات که مدیون رایحه ی همان پیرهنی... مثل مکدر شدن خاطرت با پر کشیدن عطرش... مثل عبور ...

۴ دی 1398
15K
همه چیز از عطر ها شروع میشود از رایحه ها مثل عطر معشوق جامانده روی پیرهنی که او دوستش دارد مثل لبخند اول صبحت که مدیون رایحه ی همان پیرهنی مثل مکدر شدن خاطرات با ...

همه چیز از عطر ها شروع میشود از رایحه ها مثل عطر معشوق جامانده روی پیرهنی که او دوستش دارد مثل لبخند اول صبحت که مدیون رایحه ی همان پیرهنی مثل مکدر شدن خاطرات با پر کشیدن عطرش مثل پرت شدن در اقیانوس خاطراتی که قرار بود برای همیشه متروکه ...

۲۵ آذر 1398
5K
آدم وقتی کسی را دوست دارد دلش یک سنگ صبور می‌خواهد دلش می‌خواهد یک دوست برای شنیدن حرف‌هایش داشته باشد... کسی که مدام با او راجع به لحظه‌های عاشقی‌اش صحبت کند..‌. آدم وقتی کسی را ...

آدم وقتی کسی را دوست دارد دلش یک سنگ صبور می‌خواهد دلش می‌خواهد یک دوست برای شنیدن حرف‌هایش داشته باشد... کسی که مدام با او راجع به لحظه‌های عاشقی‌اش صحبت کند..‌. آدم وقتی کسی را دوست دارد تازه می‌فهمد که هزار و صد واژه‌ی عجیب و غریب توی مغزش وول ...

۱ آذر 1397
48
گفت عشق اتفاق قشنگیه، چه بخوای چه نخوای بلاخره یه روز به خودت میای و میبینی گریبون گیرت شده واسه یه نفر تو بیست سالگی، واسه کسی دیگه تو پنجاه سالگی، ولی باید خوش اقبال ...

گفت عشق اتفاق قشنگیه، چه بخوای چه نخوای بلاخره یه روز به خودت میای و میبینی گریبون گیرت شده واسه یه نفر تو بیست سالگی، واسه کسی دیگه تو پنجاه سالگی، ولی باید خوش اقبال باشی که به موقع سمتت بیاد، که تو بیست سالگی گریبونتُ بگیره و سیریش شه ...

۲۰ مرداد 1397
135
#سرش رو از رو شونه م برداشت وبهم خیره شد ، از اون خیرگی هایی که آرزو میکنم ابدی باشه. گفتم:اینجوری نگامون نکن بانو! باید سالم برسونیمت. خندید و گفت: تو میدونی یه آدم چه ...

#سرش رو از رو شونه م برداشت وبهم خیره شد ، از اون خیرگی هایی که آرزو میکنم ابدی باشه. گفتم:اینجوری نگامون نکن بانو! باید سالم برسونیمت. خندید و گفت: تو میدونی یه آدم چه وقت ظالم میشه؟؟ وقتی که عاشق میشه... ابروهامو کشیدم تو همو گفتم: یعنی مایی که ...

۲۸ اردیبهشت 1397
80

"تو واقعی ترین احساسِ من بودی" مگر در زندگی چندبار پیش می آید که آدم برای دیدنِ کسی که دیوانه وار، دوستش دارد دست و پایش بلرزد؟ مگر چند بار در زندگی چراغ هایِ خانه دلت به دست های پُر مهرِ کسی روشن خواهد شد که لمسِ دست هایش آرزویی ...

۲۴ اردیبهشت 1397
66

"تو واقعی ترین احساسِ من بودی" مگر در زندگی چندبار پیش می آید که آدم برای دیدنِ کسی که دیوانه وار، دوستش دارد دست و پایش بلرزد؟ مگر چند بار در زندگی چراغ هایِ خانه دلت به دست های پُر مهرِ کسی روشن خواهد شد که لمسِ دست هایش آرزویی ...

۲۴ اردیبهشت 1397
61
تو همان قهوه ی تلخِ سرِ صبحی و من دلبسته به شیرین ترین تلخیِ دنیا #نجمه_سادات_قلندری #صبحتون_بخیر_

تو همان قهوه ی تلخِ سرِ صبحی و من دلبسته به شیرین ترین تلخیِ دنیا #نجمه_سادات_قلندری #صبحتون_بخیر_

۲۲ اردیبهشت 1396
183
🍂 همه چیز... از عطرها شروع میشود... از رایحه ها... مثل عطر معشوق جامانده روی پیرهنی که او دوستش دارد... مثل بوییدن پیرهنت... قبل از خواب شیرین آخر شب... مثل لبخند اول صبح ات که ...

🍂 همه چیز... از عطرها شروع میشود... از رایحه ها... مثل عطر معشوق جامانده روی پیرهنی که او دوستش دارد... مثل بوییدن پیرهنت... قبل از خواب شیرین آخر شب... مثل لبخند اول صبح ات که مدیون رایحه ی همان پیرهنی... مثل مکدر شدن خاطرت با پر کشیدن عطرش... مثل عبور ...

۴ بهمن 1395
43