نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نخور (۳ تصویر)

غصه #نخور یک روز بالاخره کسی پیدا می شود که دقیقاً می داند کِی به قدم زدن #احتیاج داری زنگ می زند می گوید: #دلتنگتم میای بریم بیرون؟ بعد می روید کلی پیاده روی های ...

غصه #نخور یک روز بالاخره کسی پیدا می شود که دقیقاً می داند کِی به قدم زدن #احتیاج داری زنگ می زند می گوید: #دلتنگتم میای بریم بیرون؟ بعد می روید کلی پیاده روی های طولانی. آن وقت با همین کار ساده یک چیزی از تو را می گیرد که ...

۴ اردیبهشت 1398
10K
تو #انسان باش نمیخواهد #مسلمان باشی! باخدایت هر روز حرف بزن شکرگزارش باش با زبان خودت خدا میفهمد حرفهایت را نترس خدا #بد نیست! حق کسی را #نخور دلی را #نشکن غمگینی را #شاد کن ...

تو #انسان باش نمیخواهد #مسلمان باشی! باخدایت هر روز حرف بزن شکرگزارش باش با زبان خودت خدا میفهمد حرفهایت را نترس خدا #بد نیست! حق کسی را #نخور دلی را #نشکن غمگینی را #شاد کن مریض را #مداوا کن تو به اندازه ی توانت #خوب باش و خوبی کن! بخدا ...

۱۷ فروردین 1398
23K
🍀سه چیز #برادر را از برادر جدا میکند 1.زن 2.زر 3.زمین 🍀سه چیز در #زندگی یکبار به انسان داده می ‌شود 1.والدین 2.جوانی 3.شانس 🍀سه چیز #دلتنگی می آورند 1. مرگ والدین 2. مرگ برادر ...

🍀سه چیز #برادر را از برادر جدا میکند 1.زن 2.زر 3.زمین 🍀سه چیز در #زندگی یکبار به انسان داده می ‌شود 1.والدین 2.جوانی 3.شانس 🍀سه چیز #دلتنگی می آورند 1. مرگ والدین 2. مرگ برادر 3. مرگ فرزند 🍀سه چیز را هرگز #نخور 1. غصه 2. حرام 3. حق

۶ تیر 1396
7K