نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نرو_بی_تو_نمیشه (۱۶ تصویر)

پارت دوازدهم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 ...

پارت دوازدهم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 --آه،معذرت میخوام که مزا... +آه ببخشید سر من الان شلوغه لطف ...

۲ روز پیش
11K
پارت دهم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 مومو:خوشوقتیم!اسمامونم که بلدین! داستان از زبان لونا(آجی نیایش): اون پسره... که اسمش کوکیه و از من خوشش میاد.یه جایی دیدمش! آهان اونروز که عحله داشتم خوردم به این پسره! نانا:ببخشید ...

پارت دهم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 مومو:خوشوقتیم!اسمامونم که بلدین! داستان از زبان لونا(آجی نیایش): اون پسره... که اسمش کوکیه و از من خوشش میاد.یه جایی دیدمش! آهان اونروز که عحله داشتم خوردم به این پسره! نانا:ببخشید اشکالی نداره راحت صداتون کنیم؟ رپمان:معلمه که نه!بهمون بگین اوپا! وی:واییییی خیلی کیوتین😅😂 یونا:ببخشید یه ...

۵ روز پیش
10K
پارت نهم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 داستان از زبان مومو(روناک): اینو که گفتم یه صدا از پشت سر گف:جییییییغ!هوپی گف ما بامزه بودیم!(صداعه مال ویه😒جوگیر کی بودی تو؟😂) آرو سرمو برگردوندم.همون پسرا بودن! هموم بهشون شلام ...

پارت نهم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 داستان از زبان مومو(روناک): اینو که گفتم یه صدا از پشت سر گف:جییییییغ!هوپی گف ما بامزه بودیم!(صداعه مال ویه😒جوگیر کی بودی تو؟😂) آرو سرمو برگردوندم.همون پسرا بودن! هموم بهشون شلام کردیم یکی از اون پسرا(جیمین)نشست کنار نانا و گف:مارو میشناسین؟ نانا:خب،شما همون پسرای توی کافه ...

۱ هفته پیش
16K
پارت هشتم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 ...

پارت هشتم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 جین:می خواستید چه گوهری به افشانید؟به اون دخترای طفل معصوم کاری ...

۱ هفته پیش
15K
پارت هفتم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 داشتان از زبان مومو(روناک): بدون اون دوتا گنده بکا حال نمیداد. انعام پیشخدمتارو گذاشتم روی میز.وسایلمو جمع کردم و بلند شدم. +یاااا کجا میری مومو؟ -میخوام برم بار یونا! +الان؟بزار ...

پارت هفتم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 داشتان از زبان مومو(روناک): بدون اون دوتا گنده بکا حال نمیداد. انعام پیشخدمتارو گذاشتم روی میز.وسایلمو جمع کردم و بلند شدم. +یاااا کجا میری مومو؟ -میخوام برم بار یونا! +الان؟بزار شب با بچه ها میریم! -میخوام الان برم! +پس واسا منم بات بیام! بلند شد.راه ...

۲ هفته پیش
9K
پارت ششم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 داستان از زبان یونا(حنانه): مومو:هوففففف،حالا ما بدون نانا چه گوهری به افشانیم؟ گفتم:هر گوهری که میخیوای!! مومو:خیارشور! +عمته! -من عمه ندارم!هر هر ضایه شدی؟ +کصافت عنتر...شیطونه میگه! -شیطونه بیخود کرده! ...

پارت ششم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 داستان از زبان یونا(حنانه): مومو:هوففففف،حالا ما بدون نانا چه گوهری به افشانیم؟ گفتم:هر گوهری که میخیوای!! مومو:خیارشور! +عمته! -من عمه ندارم!هر هر ضایه شدی؟ +کصافت عنتر...شیطونه میگه! -شیطونه بیخود کرده! داستان از زبان هوپی: این دخترا چنقده باحال بودن! تا اون دختره نانا رف سر ...

۲ هفته پیش
10K
پارت پنجم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 یونا:میدانیم ولی... نانا(وی خیلی پرو ایی ها سریع صمیمی میشی😑):ولی چی عنتر؟ جیمین:ایول این دختره نانا خعلی خوبه!!! کوکی:برای بار دوم عرض میکنم این حانب مخ زدن بلد بوداهه!!! جیمین:هوپی،موافقی ...

پارت پنجم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 یونا:میدانیم ولی... نانا(وی خیلی پرو ایی ها سریع صمیمی میشی😑):ولی چی عنتر؟ جیمین:ایول این دختره نانا خعلی خوبه!!! کوکی:برای بار دوم عرض میکنم این حانب مخ زدن بلد بوداهه!!! جیمین:هوپی،موافقی بریزیم تو سرش؟😠😂 هوپی:من از خدامه مکنه رو بزنم.با شماره سه ۱...۲...۳.... پریدن روی سر ...

۲ هفته پیش
21K
پارت چهارم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! به درخواست بچهام یه پارت کوتاه گذاشتم😸 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 ناگهان نگام به اون دختری که داشت درس میخوند(مومو)افتاد. چقد کیوت بود.یه دختر دیگه هم(نانا)بالا سرش بود.رفتارشون باهم مثل رفتار من با جین ...

پارت چهارم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! به درخواست بچهام یه پارت کوتاه گذاشتم😸 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 ناگهان نگام به اون دختری که داشت درس میخوند(مومو)افتاد. چقد کیوت بود.یه دختر دیگه هم(نانا)بالا سرش بود.رفتارشون باهم مثل رفتار من با جین بود! یکی دیگه از دخترا(یونا)وقتی گوشیشو گذاشت زمین سرشو گذاش روی شون اون یکی دختره(نانا)و ...

۳ هفته پیش
14K
پارت سوم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 گفتم:یاااا،یجوری میگی«بزار هرجوری میخوان زندگی کنن»که انگار من بشون گفتم اینطوری زندگی نکنین! نانا:یاااا!یونا چقد حرف میزنی،بزار یه این توی درساش کمک کنیم! +مومو از من بزرگتره خودتون یه کاریش ...

پارت سوم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 گفتم:یاااا،یجوری میگی«بزار هرجوری میخوان زندگی کنن»که انگار من بشون گفتم اینطوری زندگی نکنین! نانا:یاااا!یونا چقد حرف میزنی،بزار یه این توی درساش کمک کنیم! +مومو از من بزرگتره خودتون یه کاریش کنین! -باشع گوشیمو در اوردم.هنزفریمو گذاشتم توی گوشم و آهنگ مورد علاقمو پلی کردم،آهنگ تمپو ...

۳ هفته پیش
40K
پارت دوم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 رفتم توی کافه.یکم دور و برو نگاه کردم.یهو بچه هارو دیدم. رفتم سمتشون. یونا:سلام نانا! لونا:سلام! مومو:سلام عنتر بزرگه! -سلام بر همه ی شما عنترکان گرامی! لونا:هی میخوام یچیزی بگم ...

پارت دوم فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 رفتم توی کافه.یکم دور و برو نگاه کردم.یهو بچه هارو دیدم. رفتم سمتشون. یونا:سلام نانا! لونا:سلام! مومو:سلام عنتر بزرگه! -سلام بر همه ی شما عنترکان گرامی! لونا:هی میخوام یچیزی بگم نمیشه! یونا:نرسیده زر زد😂 گفتم:خب حالا باید بهات چیو کار کنیم مومو؟ یونا:راس میگه.چیو کار ...

۳ هفته پیش
26K
پارت اول فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 داستان از زبان خودم(نانا): با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم. مومو زنگ زده بود! -چته؟ +یه سلامی یه علیکی؟! -گیریم شلام.نمیگی چه مرگته؟! +میخوام یه خواهشی ازت بکنم... -بکن! +میشه ...

پارت اول فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 داستان از زبان خودم(نانا): با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم. مومو زنگ زده بود! -چته؟ +یه سلامی یه علیکی؟! -گیریم شلام.نمیگی چه مرگته؟! +میخوام یه خواهشی ازت بکنم... -بکن! +میشه بیای کافه ی جینی(اسم کافه اس)تو درسام کمکم کنی؟بقیه ی بچه ها هم هستن! -باشه!ساعت ...

۳ هفته پیش
15K
اینم بنر فیک جدیدم به نام #نرو_بی_تو_نمیشه! که شخصیتاشو معرفی کردم! خلاصع ی داستان:این چارتا دختر که معرفیشون کردم یه اکیپ دارن یه روز اتفاقی با اعضای بی تی اس ملاقات میکنن و... پی نوشت:این ...

اینم بنر فیک جدیدم به نام #نرو_بی_تو_نمیشه! که شخصیتاشو معرفی کردم! خلاصع ی داستان:این چارتا دختر که معرفیشون کردم یه اکیپ دارن یه روز اتفاقی با اعضای بی تی اس ملاقات میکنن و... پی نوشت:این فیک چند فصلیه! و فصل اولش ۲۰ قسمته😸

۴ هفته پیش
6K
بیوگرافی شخصیت های فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 👇 👇 👇 👇 اسم واقعی:حنانه اسم توی فیک:یونا سن:۱۸ بایس:جیهوپ شخصیت:شطون_آتیش پاره_به قول نانا دردسر! شغل:دانش آموز ولی بعضی روزا تو خونش کلاس نقاشی میزاره کسی که نقششو بازی ...

بیوگرافی شخصیت های فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 👇 👇 👇 👇 اسم واقعی:حنانه اسم توی فیک:یونا سن:۱۸ بایس:جیهوپ شخصیت:شطون_آتیش پاره_به قول نانا دردسر! شغل:دانش آموز ولی بعضی روزا تو خونش کلاس نقاشی میزاره کسی که نقششو بازی میکنه:@BBH.H.H

۴ هفته پیش
3K
بیوگرافی شخصیت های فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 👇 👇 👇 👇 بیوگرافی خودم👇 اسم واقعی:نازنین اسم توی فیک:نانا سن:۲۰ بایس:جیمین شخصیت:بامزه_باحال_به قول مومو عنتر بزرگه😂 شغل:توی یه شرکت تبلیغاتی کار میکنه کسی که نقششو بازی میکنه:@kore_laver

بیوگرافی شخصیت های فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 👇 👇 👇 👇 بیوگرافی خودم👇 اسم واقعی:نازنین اسم توی فیک:نانا سن:۲۰ بایس:جیمین شخصیت:بامزه_باحال_به قول مومو عنتر بزرگه😂 شغل:توی یه شرکت تبلیغاتی کار میکنه کسی که نقششو بازی میکنه:@kore_laver

۴ هفته پیش
3K
بیوگرافی شخصیت های فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 👇 👇 👇 👇 اسم واقعی:روناک اسم توی فیک:مومو سن:۱۹ بایس:وی شخصیت:بامزه_لوس_به قول لونا شنگول! شغل:دانش آموز ولی پاره وقت توی مهد کودک مربیه کسی که نقششو بازی میکنه:@roozarooza

بیوگرافی شخصیت های فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 👇 👇 👇 👇 اسم واقعی:روناک اسم توی فیک:مومو سن:۱۹ بایس:وی شخصیت:بامزه_لوس_به قول لونا شنگول! شغل:دانش آموز ولی پاره وقت توی مهد کودک مربیه کسی که نقششو بازی میکنه:@roozarooza

۴ هفته پیش
4K
بیوگرافی شخصیت های فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 👇 👇 👇 👇 نام واقعی:نیایش اسم توی فیک:لونا(درخواستی داشتم اسما کوتاه باشه) سن:۲۰ بایس:کوکی شخصیت:باحال_بامزه_به قول دوستاش خانم معلم! شغل:طراح لباس کسی که نقششو بازی میکنه:@helena.bts

بیوگرافی شخصیت های فیک #نرو_بی_تو_نمیشه! 👇 👇 👇 👇 نام واقعی:نیایش اسم توی فیک:لونا(درخواستی داشتم اسما کوتاه باشه) سن:۲۰ بایس:کوکی شخصیت:باحال_بامزه_به قول دوستاش خانم معلم! شغل:طراح لباس کسی که نقششو بازی میکنه:@helena.bts

۴ هفته پیش
5K