نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نرگس_صرافیان_طوفان (۷۲۱ تصویر)

باران ، مرا به یادِ تو می اندازد... تویی که هم پناهی و هم تهدید ... تویی که هم امیدی و هم تردید ... رهایم نکن ! که محتاجم به تو ... شبیه تک درختی ...

باران ، مرا به یادِ تو می اندازد... تویی که هم پناهی و هم تهدید ... تویی که هم امیدی و هم تردید ... رهایم نکن ! که محتاجم به تو ... شبیه تک درختی ... که خشمِ سیلاب را دیده ... اما به وقت عطش ... باز هم تمنای ...

۱ روز پیش
7K
#همیشه که #نباید همه چیز ، #خوب باشد ! در دلِ #مشکلات است که آدم ، #ساخته می شود . گاهی همین #سختی ها و مشکلات ؛ #پله ای می شوند به سمتِ بزرگترین #موفقیت ...
عکس بلند

#همیشه که #نباید همه چیز ، #خوب باشد ! در دلِ #مشکلات است که آدم ، #ساخته می شود . گاهی همین #سختی ها و مشکلات ؛ #پله ای می شوند به سمتِ بزرگترین #موفقیت ها . در مواقعِ سختی ، #ناامید نباش . برایِ #آرزوهایت بجنگ . و محکم ...

۱ روز پیش
11K
#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ...
عکس بلند

#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ، به جایی می رسد که چشمِ دیدنت را هم ندارند #اشتباه نکن ، این بخاطر بد بودنِ #تو نیست ! #مردم به چیزها و آدم های بد ، که حسودی نمی کنند ! حتما #خوب بوده ای ، حتما کارت درست بوده ...

۱ روز پیش
3K
خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری ... به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم های ...

خودت را تمام نکن ... برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند... و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری ... به حرف هایشان نیست ... تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم های این حوالی را ... خوب می‌شناسم ، از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند آمده اند ...

۱ روز پیش
4K
چه دوست داشتنی اند #آدم هایی که خالی اند از عقده ها و صفت های منفی ، از حسرت و از حسادت و از خودخواهی ... آدم هایی که حرف های پشت سرشان را می ...

چه دوست داشتنی اند #آدم هایی که خالی اند از عقده ها و صفت های منفی ، از حسرت و از حسادت و از خودخواهی ... آدم هایی که حرف های پشت سرشان را می شنوند ، اما در نهایتِ آرامش و وقار ، سرشان را بالا می گیرند ، ...

۱ روز پیش
5K
حق بدهیم ! یک وقت هایی آدم ها حوصله ی خودشان را هم ندارند ... نباید توقعی داشت ، وگرنه دیوارِ حرمت ها فرو می ریزد ... کاری به کارِ بی حوصلگیِ آدم ها نداشته ...

حق بدهیم ! یک وقت هایی آدم ها حوصله ی خودشان را هم ندارند ... نباید توقعی داشت ، وگرنه دیوارِ حرمت ها فرو می ریزد ... کاری به کارِ بی حوصلگیِ آدم ها نداشته باشیم ، بابتِ حالِ بدشان توضیح نخواهیم ... هر آدمی حق دارد گاهی از قوی ...

۱ روز پیش
5K
خردادِ عزیز ! خوش آمدی ... با این که می دانم در کوله ات ، چیزی جز خاطره ی امتحانات و بویِ تندِ بیقراری نداری با این که می دانم ، هرگز شبیهِ اردیبهشت ، ...

خردادِ عزیز ! خوش آمدی ... با این که می دانم در کوله ات ، چیزی جز خاطره ی امتحانات و بویِ تندِ بیقراری نداری با این که می دانم ، هرگز شبیهِ اردیبهشت ، صورتی و دلبرانه نخواهی بود ، با این که با هوایت غریبه ام ... ولی ...

۱ روز پیش
7K
عکس بلند

" #جاده " بهترین #تسکین است ... آدم ، تمامِ #دردهایش را #فراموش می کند ! انگار سرتاسرِ اتوبان ها ، گردِ بی خیالی پاشیده اند ... گاهی با #خودم فکر می کنم ؛ اگر ماشین اختراع نشده بود ؛ آدم ها با این همه دردِ تلنبار شده چه می ...

۱ روز پیش
6K
دارد تمام می شود ؛ اردیبهشتی که بوی نابِ باران و شکوفه می داد ... ماهِ بهشتیِ بینظیری که با همه ی ماه ها فرق داشت ! ما می مانیم و خیابان هایی ؛ که ...

دارد تمام می شود ؛ اردیبهشتی که بوی نابِ باران و شکوفه می داد ... ماهِ بهشتیِ بینظیری که با همه ی ماه ها فرق داشت ! ما می مانیم و خیابان هایی ؛ که دلشان برای مهربانیِ ابرهای بهاری ، تنگ می شود ، برای نازدانه ی دل نازکِ ...

۳ روز پیش
15K
چه دوست داشتنی اند آدم هایی که خالی اند از عقده ها و صفت های منفی ، از حسرت و از حسادت و از خودخواهی ... آدم هایی که حرف های پشت سرشان را می ...

چه دوست داشتنی اند آدم هایی که خالی اند از عقده ها و صفت های منفی ، از حسرت و از حسادت و از خودخواهی ... آدم هایی که حرف های پشت سرشان را می شنوند ، اما در نهایتِ آرامش و وقار ، سرشان را بالا می گیرند ، ...

۳ روز پیش
5K
مشکل از جایی شروع شد که یک مشت آدمِ اشتباه ، با هم به زیرِ سقف هایی رفتند که قرار بود میزبانِ آدم های درست باشد... مشکل از جایی شروع شد که دو نفرهایی با ...

مشکل از جایی شروع شد که یک مشت آدمِ اشتباه ، با هم به زیرِ سقف هایی رفتند که قرار بود میزبانِ آدم های درست باشد... مشکل از جایی شروع شد که دو نفرهایی با هم جفت شدند که هرکدام یا دلشان جایِ دیگری بود یا دنیاهایشان با هم فرق ...

۳ روز پیش
5K
عجیب ترین موجوداتی که دیده ام

عجیب ترین موجوداتی که دیده ام "زن ها" بودند! عاشق ترینشان ؛ که بیشتر گیر می داد، و فارغ ترینشان ، که بیشتر بی تفاوت بود... و مرد هایی که نمی دانستند ؛ یک بانویِ عاشق اما حساس بهتر است، یا بانویی بی تفاوت اما سرد...!؟ #نرگس_صرافیان_طوفان

۳ روز پیش
5K
به آرامش می رسی ؛ اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی . اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند ...

به آرامش می رسی ؛ اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی . اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه ، بابِ سلیقه ی تو باشند . بپذیری رفتار دیگران ، ...

۳ روز پیش
5K
حالِ خوب می خواهی ؟! یاد بگیر رویِ پایِ خودت بایستی ، به خودت تکیه کنی و همه کاره ی دنیای خودت باشی . دلت که گرفت ، دنبالِ گوشی برایِ شنیدن و دستی برایِ ...

حالِ خوب می خواهی ؟! یاد بگیر رویِ پایِ خودت بایستی ، به خودت تکیه کنی و همه کاره ی دنیای خودت باشی . دلت که گرفت ، دنبالِ گوشی برایِ شنیدن و دستی برایِ نوازش نگردی و خودت درمان دردها و بی کسیِ خودت باشی . از هیچ کس ...

۳ روز پیش
5K
خودت را آماده کن ؛ برایِ روزهایی که جز خودت ، کسی را نخواهی داشت . آنقدر قوی باش که اگر بی هوا زیرِ پایت را خالی کردند ، زمین نخوری ! به امیدِ هیچ ...

خودت را آماده کن ؛ برایِ روزهایی که جز خودت ، کسی را نخواهی داشت . آنقدر قوی باش که اگر بی هوا زیرِ پایت را خالی کردند ، زمین نخوری ! به امیدِ هیچ کس نباش ! اینجا کسی حواسش به تو نیست ! خودت هوایِ خودت را داشته ...

۳ روز پیش
5K
همین روزها ؛ اتفاقاتِ خوب ، خواهند افتاد ؛ درست وسطِ روزمرِگی هایمان ، دلخوشی ها راهشان را گم خواهند کرد و این بار به سمتِ ما روانه خواهند شد . شب هایی را می ...

همین روزها ؛ اتفاقاتِ خوب ، خواهند افتاد ؛ درست وسطِ روزمرِگی هایمان ، دلخوشی ها راهشان را گم خواهند کرد و این بار به سمتِ ما روانه خواهند شد . شب هایی را می بینم که از خستگیِ شادی و لبخندِ روزهایمان می خوابیم و صبح هایی که با ...

۳ روز پیش
5K
تا کجا قرار است همدیگر را عذاب دهیم ؟ تا کجای این دنیا ؟! کی دست بر می داریم از این بازیِ مسخره ی کم نیاوردن و تلافی کردن ؟ از حرص خوردن و حرص ...

تا کجا قرار است همدیگر را عذاب دهیم ؟ تا کجای این دنیا ؟! کی دست بر می داریم از این بازیِ مسخره ی کم نیاوردن و تلافی کردن ؟ از حرص خوردن و حرص دادن ؟ رابطه است ! میدانِ مسابقه نیست که اینقدر جسارت و غرورمان را به ...

۳ روز پیش
4K
هر آدمی جایی از زندگی اش کم می آورَد ، در محاصره ی شدیدِ سختی ها قرار می گیرد و به حالتِ استیصال می رسد . تفاوتِ بارزِ آدم ها ، در نحوه ی مواجهه ...

هر آدمی جایی از زندگی اش کم می آورَد ، در محاصره ی شدیدِ سختی ها قرار می گیرد و به حالتِ استیصال می رسد . تفاوتِ بارزِ آدم ها ، در نحوه ی مواجهه با موقعیت هاست ... یکی زانویِ غم بغل می گیرد و کمر به شماتت و ...

۳ روز پیش
4K
دو هدف را هم زمان داشتن ، چیزِ بدی نیست اما دو نفر را هم زمان خواستن ، دردناک است ! درست شبیهِ دویدنِ یک شیر به دنبالِ دو آهو ! هرکدام از آهوها دیر ...

دو هدف را هم زمان داشتن ، چیزِ بدی نیست اما دو نفر را هم زمان خواستن ، دردناک است ! درست شبیهِ دویدنِ یک شیر به دنبالِ دو آهو ! هرکدام از آهوها دیر یا زود ، به سمتی می دوند و آن زمان ، برای انتخاب ، خیلی ...

۳ روز پیش
11K
من خدایی دارم که پدرانه و عاشقانه هوای بی پناهی ام را دارد به من سخت می گیرد تا سرسخت شوم ، خودم را باور کنم ، و روی پای خودم بایستم . گاهی رهایم ...

من خدایی دارم که پدرانه و عاشقانه هوای بی پناهی ام را دارد به من سخت می گیرد تا سرسخت شوم ، خودم را باور کنم ، و روی پای خودم بایستم . گاهی رهایم می کند تا گم شوم و از دور مراقب است تا ببیند چطور مسیر را ...

۳ روز پیش
4K